13 ангажиращи идеи за работа с нехудожествен текст

Искате да вдъхновите вашите ученици да четат информационни текстове, независимо дали темата е за войната в Украйна, изследване на Космоса, дали представя статистически данни или е разказ за супергерои? Чудите се как може да им помогнете да направят връзка между непознати теми и собствения им живот? Как да структурирате сложни идеи, за да ги направите достъпни за голяма част от обучаемите? Даваме ви много полезни идеи за това, така че четете нататък.

1. Свържете темата с личността на ученика

За да може ученикът, а и всеки друг човек да възприеме дадена информация, тя трябва да е поне малко близка до неговите разбирания и личност. Това не означава да потвърждава неговите възгледи и по този начин да не разширява възприятията му, а да бъде представена по достъпен начин и някак да е свързана с досегашния му опит.

Ако искате да представите тема за поведението на животинските видове например, може първо да попитате учениците, дали са имали някога домашен любимец, как са се грижили за него, в какви случаи са го водили на ветеринар, как са играли заедно с него и т.н. По този начин учениците ще се ангажират с темата за животните по-плавно и ще могат лесно да съсредоточат вниманието си впоследствие, когато им разказвате за проблемите с бездомните кучета или нападенията от кучета над хора.

2. Започнете с изображение…

Представете на учениците си реална снимка или картинка с метафорично послание. Ако за децата е скучно да прочетат цяла страница от статия, която им е трудно да разберат, използвайте първо визуалната им памет, а след това им представете основната информация. Ще се учудите колко много подробности ще запомнят, щом мислено свържат изображението с темата на това, което им представяте. Добавете към снимката и въпроси, на които учениците да отговорят:

  • Какво се случва на тази снимка?
  • Какво точно виждаш? Защо мислиш, че това е основният мотив в снимката?
  • Можеш ли да откриеш още нещо, което е скрито или представя дребен детайл? Какво показва този детайл?

3. … или видеоклип

Изберете кратък видеоклип по темата, с която ще запознавате учениците си. Той може да бъде добавка към новинарска история или да е от друг надежден източник. Нека след това децата да опишат какво са видели, как ги е накарало да се почувстват, какви послания, емоции или идеи могат да извлекат от това видео.

Ако разглеждате социално значими теми като например, какъв е животът в домовете за децата лишени от родителски грижи, може да покажете видео, включващо лични истории на такива деца, впечатления на учителите им и други хора, които се грижат за тях.

Ако четете статия за природни бедствия, представете кадри на случващото се след цунами или земетресение, чуйте какво казват очевидци или хора, които лично са засегнати от бедствието. По този начин децата по-живо могат да си представят и да “преживеят” заедно с хората от клиповете различни ситуации.

4. Анализирайте графика или карта

Някои ученици работят и извличат много по-лесно информация от графики, отколкото от текстове. Затова им дайте възможност да анализират различна информация по този начин.

Ако трябва да представят информация за минали кампании за ваксинация срещу едра шарка или полиомиелит, може да им предоставите за разглеждане и обсъждане карти със статистически данни за ваксинираните срещу Covid 19 в България или в населеното място, в което живеят. По този начин те ще се научат не само как да анализират подобна информация, но и как да представят важни данни чрез графика. Ще научат как се правят подобни проучвания, как се изчисляват процентните съотношения, какво показват те за готовността на гражданите да се ваксинират като цяло, кои са факторите, които оказват влияние на решението им и др. 

5. Рисувайте

На всяко дете, още от детската градина му се е случвало да рисува слънце. Но наистина ли то представлява жълт кръг с линии за лъчи около него? Накарайте учениците си да помислят отново. Нека нарисуват слънце, предвид цялата информация, с която разполагат за него. Като знаят каква е структурата или състава на повърхността на слънцето, как биха могли да го нарисуват? Формата му идеално кръгла ли е? Повърхността му гладка ли е или е груба? Дали цветът му е точно жълт? Задавайте въпроси, докато децата рисуват и ги оставете да създадат своята представа за различни обекти. Целта не е учениците да създадат художествен шедьовър, а по забавен начин да споделят своите уникални гледни точки. 

Ако искате да поговорите с децата за президентски избори и за ролята на президента в обществения живот, помолете учениците да нарисуват как според тях изглежда този човек. Може да добавят и думи, които описват външния му вид, качествата, които притежава и поведението му.

Ако пък разглеждате статия за машинен дизайн или технологии от бъдещето, накарайте децата да нарисуват робот. За статия, обсъждаща какъв би бил животът на планетата Венера, нека учениците нарисуват как те си представят извънземен живот във Вселената. 

Целта, разбира се, не е да се тестват илюстративните умения на учениците, а да им се позволи да изразят своята креативност и въображение, както и да видят набора от визуални идеи в една класна стая.

6. Направете прогнози

Понякога учениците ще бъдат по-подготвени да възприемат и разберат дадена информация, ако преди това сте им дали възможност да направят предположения, свързани с темата, която ще разглеждате. Това се случва най-често чрез въпроси, които вие им задавате и изслушвате отговорите им. 

Ето един пример: помолете учениците да направят прогнози преди да прочетат статия за това, как разсеяните пешеходци могат да повлияят на движението и да предизвикат пътни инциденти. Може да им зададете следните въпроси: Какво мислите, че ще се случи, ако няколко души вървят, докато гледат в телефоните си на оживен тротоар? Или ако пресичат улицата на пешеходна пътека, но предварително не са се огледали от двете страни, за да видят дали приближават автомобили? След като учениците направят тези прогнози, те са по-подготвени да разберат резултатите от скорошно проучване и да осъзнаят реалните последици от подобно поведение на пътя.

Правенето на прогнози преди четене на текст може да помогне на учениците да си създадат цел за четене, осигурявайки си „необходимостта да знаят“, докато търсят отговори на своите предположения.

Например, в статия, която представя как пандемията е повлияла на тийнейджърите и техните социални контакти, може да помолите учениците да направят списък на всички роли, които техните приятели изпълняват в живота им – човек, който ги изслушва; някой, който ги окуражава; приятел, с когото излизат да поиграят футбол и др.  След това, преди да прочетат какво имат да кажат експертите по развитието на подрастващите и психичното здраве в статията, те сравняват списъците си и се опитват да предскажат някои от причините, които експертите биха посочили по въпроса, защо пандемичната изолация е била особено трудна за тийнейджърите.

7. Участвайте в практически дейности

Много често учениците разбират истински за какво става дума в някой текст, едва след като са въвлечени практически в темата. Това означава, че преди да прочетат текста, те трябва действително да участват в някакво преживяване, което им подсказва информацията, с която ще се запознаят. 

В информативен текст за изкуството оригами например, може да поканите учениците да експериментират с оригами, преди да започнат да четат. След това ги помолете да обмислят процеса и да опишат какво е било предизвикателство за тях, какво е било забавно и какви техники са използвали.

Децата може да имат интерес към създаването на музика и затова ще е добра идея да научат повече за работата на бийтбоксърите. Тогава те могат да експериментират с издаването на различни видове звуци, използвайки устата и гласа си. 

Ако учениците ви ще се запознават с тема за жестовия език, може да ги разделите по двойки и всяко дете да се опита да представи на партньора си кратка история единствено чрез жестове и движения, без да говори.

8. Направете мини експеримент

Тази дейност отново акцентира върху преживяванията на учениците. Ако ви предстои да въведете децата в научен текст, най-лесният начин да запомнят и разберат представената информация е чрез включването им в научен опит. Не е необходимо опитите да отнемат много време или да изискват използването на много материали. 

Ако искате да видите как водата реагира при досега си с различни повърхности, може да направите следното: първо изберете няколко повърхности с различни текстури – грапави, гладки, зърнести, мазни, меки, твърди или неравни. Може да използвате работен плот, лист текстурирана хартия, алуминиева кутия или направо да излезете навън на тротоара. След това, като използват капкомер или сламка, помолете учениците да накапят вода върху различните повърхности и да запишат своите наблюдения. Един такъв опит може да няма пряка урочна цел, но ангажира вниманието на учениците към по-нататъшни разсъждения за кръговрата на водата или дискусия относно дефицита на вода в някои населени места по света.

9. Направете мисловен експеримент

Понякога подтикването на учениците да си представят алтернативни реалности може да отвори умовете им за нов начин да погледнат на даден проблем и неговото разрешаване.

Ако искате да представите на учениците статия за това, че Копенхаген е най-приятният град за велосипедисти в света, може да накарате учениците да си представят ситуация, в която всички автомобили и обществен транспорт внезапно изчезнат и единственото, което могат да използват за пътуване е велосипед. Как ще се отрази това на тях и на тяхното семейство? 

Преди да прочетете защо маймуните имат опашки, докато човекът, който се смята, че е произлязъл от маймуната няма, помолете учениците да си представят живота си, ако имаха този любопитен придатък – независимо дали е къс, дълъг, гъст или на райета. Нека изброят поне три интересни неща, които биха могли да направят с него.

10. Наблюдавайте природата или средата около вас

Понякога най-добрият начин да ангажирате учениците може да бъде най-лесният и най-вече лесно достъпен: да се огледат около себе си и да обърнат по-особено внимание на нещо малко на пръв поглед.

Ако ви предстои да прочетете статия за експлоатацията на детски труд в шивашки фабрики например, помолете учениците си да разгледат етикетите на дрехите си, да видят къде са направени, да помислят какво може да се изисква за направата на една такава дреха и още колко хора е възможно да имат същата. 

Като “загрявка” към статия, описваща научен експеримент за мигането при птиците, помолете учениците да отделят няколко минути, за да проучат и наблюдават собственото си мигане: променя ли се качеството и количеството на мигането при различно осветление? А когато се гледа нещо отблизо или в далечината? Кога мигането се случва съзнателно и кога неволно?

Учениците могат да използват простите си наблюдения, за да формират въпроси или хипотези, помагайки си както за изграждане на ангажираност към темата, така и за формулиране на прочетеното.

11. Отговорете на цитат

Знаете, че понякога определена информация е представена в толкова дълъг текст, с толкова излишни подробности, че това може да откаже учениците да я прочетат. За да ги заинтригувате и да им покажете, че темата, която се разглежда е наистина важна, може да започнете с подходящ цитат. Той може да е мисъл на известна личност или изказване на обикновен човек. 

Ако искате да обсъдите с учениците си въпроса за бездомните хора и какви са начините, по които може да им се помогне, споделете с тях изказването на жена от калифорнийски лагер за бездомни хора: “Бездомните хора се третират по-зле от бездомните животни. Когато някой намери бездомно животно, го прибира и го храни. Когато някой види бездомник, се обажда на полицията. Къде е състраданието?” Едно такова изказване може да предизвика дискусия, примери от живота на децата или препоръки и съвети, какво може да облекчи ежедневието и дълготрайно да подобри живота на тези хора. Попитайте учениците каква е първата им емоционална реакция след прочетеното? Кои думи им правят силно впечатление? Искат ли да отговорят по някакъв начин на дамата, споделила мнението си?

Отговорът на цитат ще помогне на учениците да се обвържат емоционално с дадена тема и да се задълбочат в нея. Това е така, защото повечето цитати съдържат силни послания, които децата обикновено бързо разбират или усещат със сърцето си.

12. “Атакувайте” мозъка си

Независимо дали отразява плюсове и минуси, причини и следствия, аргументи “за” и “против” или проблеми и решения, мозъчната атака под формата на списък може да бъде ефективна “загрявка”, за да активизирате умовете на учениците. Те могат да направят списък индивидуално или с партньор и могат да споделят примери с класа, преди да преминат към текста. След това, докато четат информацията, те често ще намират собствените си идеи, описани в текста. Това със сигурност ще ги въодушеви да направят отново такъв списък. 

Сериозен проблем при хората от ромски произход е ранното изключване от учебния процес и встъпването им в брак, защото такива са очакванията на общността им. За да разгледате различни материали, представящи тази ситуация, може да помолите учениците да направят списък с предимствата и недостатъците на това млада двойка да сключи брак или предимствата и недостатъците на това да имаш висока степен на образование. 

Този подход може да ви се струва прост и лесен, но всъщност доста ученици не знаят колко е полезно да разгледат дадена ситуация по този начин. 

13. Направете речник за специални думи

В нехудожествените текстове учениците често срещат непознати понятия и термини, което затруднява тяхното разбиране и осмисляне. Това, което може да направите е да създадете речник с тези думи и предварително да запознаете децата с тях. Включете и примери със същите думи, взети от други текстове, но използвани в кратки изречения. Срещу всяка дума в речника децата може да нарисуват нещо, което да улесни представянето на думата и да направи запомнянето ѝ по-лесно. 

Разбира се, може да използвате и други начини, които да мотивират децата да четат литература от различни жанрове. Това изисква от вас самите да четете много и разнообразни текстове, а след това да използвате всяка възможност, за да разказвате на учениците си какви страхотни неща сте научили и разбрали. Или пък да влетите в класната стая с новината, че сте посетили световноизвестна забележителност като им покажете снимки от мястото, допълнени с интересни истории от вашите преживявания. 

Източник: 18 warm-up activities to engage students before they read nonfiction texts, The New York Times

Още полезни статии:

Игрови подход и игровизация

Образователни игри навън

Рогош е уютно и приятно селце, намиращо се на 7 км. североизточно от град Пловдив с около 3500 жители. Там през 2009 г. се строи

Интерактивни методи на обучение

Всичко, което трябва да знаете за ролевите игри

С този цитат Шекспир проницателно отбелязва, че човек ежедневно се въплъщава в различни роли, които са ключови за неговата социална интеграция и успешно себеизразяване. В

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали