Prepodavame.bg

Анализират графики на функционални зависимости

Анализират графики на функционални зависимости

Ключовото в тази стратегия е при всяка възможност, която имаме, да представяме информация/данни в графичен вид и да провокираме учениците сами да извличат информация и да правят заключения от тях, а не да им ги даваме наготово.
За да подкрепим учениците да извличат и анализират информацията, е важно не просто да обясним принципа на графиката, а и да им задаваме насочващи въпроси. Можем да подготвяме готови работни листове, които учениците да използват при работа с данни/величини. Насочващи въпроси могат да бъдат:

За разчитане на графика/диаграма:

 • Какво е заглавието?
 • Какво показва легендата?
 • Какво показват данните на абсцисата/ординатата/колоната/реда?
 • Какви величини са изобразени?
 • Какви мерни единици се използват?
 • Открийте конкретна стойност на една величина от графиката.

За анализ на данните:

 • Коя е най-малката/голямата стойност?
 • Каква е приблизителната средна стойност?
 • Каква е разликата между две стойности на една и съща величина?
 • Наблюдава ли се тенденция? Каква е тя?
 • Има ли стойност, която се откроява рязко от останалите?
 • Има ли корелация между величините? Каква е тя?
 • Кои стойности са близки? С какво е свързано това?
 • Как се променят стойностите?
 • Сравнете стойности в различни периоди.

Предимства на стратегията

 • Тази стратегия позволява учениците да се задълбочат в това, което учат, защото сами стигат до отговори на въпроси, на които иначе учителите отговарят;
 • Учениците са в ролята на анализатори;
 • Стратегията ги предизвиква да си задават допълнителни въпроси.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • максимална мотивация се постига, когато учениците работят с реални данни. Все още в български контекст няма твърде много данни с отворен достъп, но пък съществуват такива в световен контекст и те изискват само базово владеене на чужд език;
 • много полезно е учениците сами да събират данни и да ги анализират. Например собствения си напредък по предмета, връзка между отсъствия и резултати на теста, връзка между процент написани домашни и резултат на теста и т.н.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Математика без граници – защо да включваме учениците в състезания и как да ги подготвим за тях?

Съревнованието мотивира децата да дават най-доброто от себе си, развива упоритост и дисциплина и помага за изграждането на самооценка. Същевременно състезанията могат да донесат и

Длъжностна характеристика

Длъжностна характеристика

При реализиране на по-дълъг проект е подходящо да се приложи стратегията „Длъжностна характеристика“. Тя включва подробно разписани длъжности на участниците в екипа, които те трябва

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини