Категория Математическа грамотност

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои думи; Конкретизирай въпроса; Открий неизвестните; Отсей важното. На практика това са стъпките за...

Повече