fbpx
Математическа грамотност

Направи план за действие

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук е, че когато срещнем проблем, невинаги имаме ясна представа как да подходим към него. За учениците е важно да знаят, че разполагат с различни видове стратегии, които им помагат да се ориентират. Такива стратегии са:

  • Потърси някаква закономерност;
  • Потърси аналог;
  • Помогни си с чертеж (таблица диаграма);
  • Напиши уравнение;
  • Пробвай възможни отговори;
  • Тръгни отзад напред;
  • Определи си жалони, които водят към целта.

Предимства на стратегията

  • Тази стратегия е чудесен начин да се борим с репликата „не мога“ на учениците. Тя дава набор от възможности какво може да направи ученикът, за да подходи към решаване на задачата, вместо да се отказва.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е важно да се визуализира в класната стая, така че да бъде на разположение на учениците ни през цялото време.

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.