Математика без граници – защо да включваме учениците в състезания и как да ги подготвим за тях?

Съревнованието мотивира децата да дават най-доброто от себе си, развива упоритост и дисциплина и помага за изграждането на самооценка. Същевременно състезанията могат да донесат и редица негативни емоции, като напрежение, разочарование или нездравословна амбиция.

Как да насърчим учениците да участват в математически състезания и да ги подготвим за тях така, че да извлечем максимална полза и да минимизираме вероятността за поява на негативни емоции?

Ако и вие сте си задавали същия въпрос, продължавайте да четете – тази статия е точно за вас!

Защо е полезно участието в математически състезания?

Най-непосредствената стойност на математическите състезания е очевидна — те събуждат интереса на учениците към математиката и ги насърчават да ценят интелектуалните занимания. Децата обичат игрите и много от тях превръщат почти всяка дейност в състезание или с други думи в нещо, в което да стават добри.

Математическите състезания предлагат възможност за изтъкване на таланта в предизвикателна, забавна и структурирана среда.

По този начин математическите състезания ги вдъхновяват да станат добри в математиката точно както спортът насърчава поддържането на добра физическа форма. Това помага на учениците да открият своите силни страни, таланти и умения, които имат нужда от развиване. Голяма част от живота е съревнование – за работа, ресурси, време. Конкуренцията от всякакъв вид обучава учениците да се справят с успеха и провала и ги учи, че ефективното представяне изисква практика. Нещо повече, почти всяко интересно и полезно начинание в живота идва с елемент на напрежение, а конкуренцията помага на учениците да открият как да се справят с нея.

Освен това практиката и подготовката на учениците допълнително укрепва техните математически умения, което ще подобри учебните им резултати и представянето им на тестове. Децата, които участват в такъв тип съревнования, в много по-малка степен изпитват притеснение и неувереност по време на стандартни изпитвания, ДЗИ или НВО. Това от своя страна създава необходимите условия за по-добро представяне в стресови за децата ситуации и по-добри шансове за последваща реализация.

Не на последно място, математическите състезания дават възможност на ученици със сходни интереси и умения да обменят опит и знания, да общуват на математически език.

За какво да внимаваме

Въпреки всички предимства на математическите състезания, те не са непременно полезни за всички ученици:

  • Не всички състезания са проектирани добре. Например някои от тях изискват много бърза мисъл или използването на запаметена информация. Такъв тип състезания биха се отразили по-скоро демотивиращо на ученици, които обмислят по-задълбочено математическите казуси или имат по-творчески подход към решаването им.  Състезанията, които строго следват учебни програми (особено състезанията по математика за гимназисти), също могат да бъдат подвеждащи, тъй като задълбочават погрешното схващане, че математиката не е нищо повече от това, което е включено в учебните помагала. Подобни състезания рискуват да насърчат учениците да надценяват умения, които не са толкова ценни (като запаметяване на формули), колкото единственият актив, който състезанието трябва да им помогне да развият – способността да мислят и решават сложни проблеми;
  • Втората евентуална опасност, която крият математическите състезания, е изправянето на децата с казуси отвъд техните способности. Възлагането на трудни проблеми, които не могат да решат, може да бъде мотивиращо, но ако това се случва постоянно, преживяването преминава от предизвикателно в унизително и обезсърчаващо;
  • Третият потенциален капан обикновено се появява в следствие на първите два. Честото участие в математически състезания и съпътстващата подготовка могат да доведат до изчерпване на интереса към матаматиката, вместо да го засилят. Това обикновено се наблюдава при музикантите или спортистите, но математиците също не са застраховани. Следете за признаци на намален интерес и бъдете готови да се отдръпнете и да позволите на учениците сами да преоткрият интереса си към математиката.

Започвате ли вече да мислите, че състезанията по математика май все пак не са толкова добра идея?

Всъщност, макар и съвсем реални, изброените опасности обикновено са повече от компенсирани – не само от уменията, които учениците развиват, но и от най-голямото предимство на математическите състезания – сътрудничеството. Тези състезания обединяват ученици със сходни интереси и способности, което им позволява да формират своя собствена общност, в която ще намерят приятелство, вдъхновение и насърчение в много по-голяма степен, отколкото в типичната класна стая. Докато в своето училище един ученик може да е един от само трима или четирима, които се занимават с математика по начина, по който другите играят баскетбол, той няма да се окаже толкова самотен на математическо състезание, където ще намери много сродни души.

Как да подготвим учениците за математически състезания

Както в повечето големи предизвикателства, доброто представяне в състезателната математика изисква време, дисциплина и внимателна стратегия. Ето някои идеи за подобряване на представянето на учениците:

Проучете съдържанието

Един очевиден съвет е да се запознаете с темите от учебната програма, които ще бъдат включени в състезанието. Защо да натоварвате учениците си с подготовка на тема, която не е включена в математическото състезание? Повечето състезания обикновено следват учебната програма, но в някои се набляга повече на логическо мислене, отколкото на прилагане на наизустена информация. За да получите по-задълбочена представа, направете допълнително проучване.

Намерете материали от предходни състезания

Най-добрите задачи за подготовка са тези, които отразяват истинското предизвикателство. Задачи от различни математически състезания могат да бъдат намерени в интернет, както и в специални сборници, създадени за подготовка за конкретни състезания.

Преценете нивото

Твърде трудни ли са задачите за вашите ученици? Задълбоченото разбиране на всяка концепция с по-високо ниво на практически и теоретични познания е това, което обикновено се изисква в състезателната среда. Решаването на задачи, които всъщност са по-трудни от тези, използвани в теста, е популярна стратегия за подготовка и често дава страхотни резултати, но е важно учениците да получат представа какво ще тества действителното състезание, преди да се захванат с по-труден материал. Ако учениците ви не са достатъчно подготвени за дадено математическо състезание, насочете ги към друго състезание, по-близко до тяхното ниво.

Приемете интернет за ваш приятел

Много сайтове предлагат практически тестове и стратегически идеи за по-добро представяне в математическите състезания. Можете да намерите и цялата необходима информация за мястото и времето на провеждане на състезанието, регламента, сроковете за записване и получаване на резултати, а също и мнения на ученици, участвали в състезанието предходни години.

Освен това вече има много математически състезания, които се провеждат онлайн в предпочитано от учениците време. Покажете на учениците как да се регистрират в платформата, разгледайте заедно интерфейса и решете примерните тестове.

Можете също да използвате различни платформи, с помощта на които да възлагате на учениците задачи за подготовка, които те да решават заедно онлайн.

Предвидете достатъчно време за подготовка

Ако се използва ефективно, времето може да бъде голямо предимство! Започнете подготовката на учениците си навреме, за да постигнат добри резултати, без да остават с усещането за преумора, досада или безпомощност. Създайте график, като предвидите време за всички включени теми, без да изтощавате учениците. За тях е много по-лесно да се ангажират със спартански условия за тренировка за 20-30 минути, отколкото за цял неделен следобед.

Придържайте се към рутината

След като съставите график, придържайте се към него. Ако има нужда, можете да пренастроите този график по подходящ начин. И все пак не го променяте твърде често, тъй като това може да наруши плавността на подготовката.

Симулирайте условията на истинското състезание и премахнете разсейващите електронни устройства. Разрешете само тези пособия и помагала, разрешени по време на същинското състезание.

Насърчете съвместната подготовка

За учениците е много полезно от време на време да работят заедно, за да обсъждат изпитните теми и да си сътрудничат.

Способността да обясняват математически операции или стратегии със собствените си думи гарантира, че учениците разбират по-задълбочено информацията и по подобен начин помага за повишаване на тяхната увереност.

Освен това някои ученици са по-способни да достигнат до прозрение в разговор с връстник, отколкото преглеждайки многократно материала наум сами.

Поддържайте психично здраве

Обработката на паметта, съхранението и организацията на данните се случват до голяма степен, докато спим или почиваме. Умореният ум не възприема, извлича и възпроизвежда правилно информацията. Насърчете учениците да спят поне 8 часа на денонощие и да използват дейности за премахване на стреса, като медитация или спорт, за да поддържат способността да останат спокойни под напрежение.

Фокусирайте се върху целта

Важно за доброто представяне е учениците да използват цялото си търпение и умствен фокус, когато четат изпитните въпроси. По време на състезание, учениците често имат проблеми да се борят с желанието да решават бързо, пренебрегвайки фрази или части от изречения, за да достигнат това, което смятат за важно на пръв поглед.

В заключение…

Математическите състезания са огромна социална и интелектуална възможност за учениците, но излагането на учениците на състезания трябва да се прави разумно, така че състезанията наистина да служат за насърчаване на интерес към математиката и други интелектуални занимания.

За статията са използвани следните ресурси, които са допълнени с личния опит на автора:

The Pros and Cons of Math Competitions (artofproblemsolving.com)

How to Prepare Your Child to Participate in Math Olympiad (myfavtutor.in)

7 Tips for Doing Well in Math Competitions – OMC Math Blog (onlinemathcenter.com)

Още полезни статии:

Интерактивни методи на обучение

Всичко, което трябва да знаете за ролевите игри

С този цитат Шекспир проницателно отбелязва, че човек ежедневно се въплъщава в различни роли, които са ключови за неговата социална интеграция и успешно себеизразяване. В

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали