Въпроси за самооценка

Подходящо за: 1 – 12 клас
Описание:

Позволете на учениците да преминат през някои важни въпроси за самооценка. Можете да ги изложите на стената в класната стая (в началното училище) или да използвате QR код (в гимназията). По този начин учениците трябва да сканират кода след урока и да преминат през въпросите.

Въпроси за самооценка

Друг вариант е да използват колело и да отговорят на въпроса, който са получили.

Въпроси за самооценка