Иновативни методи за обучение в математика

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • Видове картони, хартии, плат;
 • лепила, ножици, маркери;
 • компютър и проектор за визуализация;
 • смартфони или таблети за комуникация и вайбър групи.
Време за активността: 1 месец

Цели по предметно знание

 • Разширяване на познанията в областта на геометрията.
 • Усвояване на понятията за различни геометрични фигури и тела.
 • Подобряване на уменията за разпознаване и определяне на характеристиките на геометрични обекти.

Цели по умения

 • Развиване на сръчност и творческо мислене.
 • Подобряване на комуникационни умения чрез работа в екип.
 • Създаване на връзка между теоретичните понятия и тяхната приложимост в реалния свят.

Учителката Вероника Василева от СУ “Емилиян Станев”, гр. Велико Търново се изправя пред предизвикателството да преодолее отрицателното отношение на учениците към геометричните фигури и тела в 6. клас. Вдъхновена от желанието да направи обучението по математика по-интересно и достъпно, заедно със своите колеги Цветелина Маринова, Цветанка Недева (БЕЛ), Ружа Колева, Калина Друмева (математика), Людмила Попова, Дарина Славова (КМИТ) и Мерин Ремзи (АЕ), сформират екип, който взема решение да представи проект, в който математиката не само ще бъде изучавана в часовете по математика, но и ще бъде приложена в сътрудничество с други предмети.

Проектът включва учениците в ролята на творци – архитекти, които създават макет на своето “Училище на бъдещето”. Геометричните фигури и тела се използват за създаване на различни елементи на училищното пространство.

“Една птичка пролет не прави. Ако нямах моите прекрасни колеги, екипната работа нямаше как да се случи. Това е отдаденост на всеки един от нас. Заедно формирахме училище, в което математиката е вълнуващо приключение, а ученето – творческо предизвикателство”, твърди г-жа Василева.

Иновативни методи за обучение в математика

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Стъпка 1: Формиране на екип от учители и ясна представа за проекта

За да се гарантира успешното изпълнение на всеки проект, учителите трябва да се организират в екип, в който да обсъдят и създадат ясна визия за целите и очакванията към него. Всяко действие се разписва и се подготвя документ (задачи) за самите ученици според предстоящото разпределение.

Дейности:

 1. Определяне на целите: Учителският екип уточнява конкретните цели и очаквания от проекта “Училище на бъдещето” с ясна визия за резултата.
 2. Разработване на документация: Създаване на документ с подробно разяснение за всяка стъпка на проекта, критерии за оценка и краен срок за представяне.
 3. Разпределение на отговорности: Всеки учител в екипа е отговорен за конкретен аспект на проекта, като създаването на ръководство, координиране на групите и/или оценяване на резултатите.
 4. Планиране за взаимодействие: Учителите съгласуват комуникацията между себе си и с учениците, за да осигурят подкрепа и насърчение през целия процес.

„Така се получава едно засилване на ефективната организация и подготовка на учителския екип, което е ключов елемент за успешната реализация на иновативния образователен проект“, подчертава г-жа Василева.

Стъпка 2: Запознаване на учениците със задачата

След успешното формиране на учителския екип и подготовката на основните материали, учениците се запознават със задачата и получават детайлно описание на очакванията.

Дейности:

 1. Представяне на проекта: Учителите съобщават на учениците за проекта “Училище на бъдещето” и предоставят обща информация за целите и значението му.
 2. Разяснение на задачата: Учениците получават подробно описание на задачата, включително необходимите материали, времеви срокове и критерии за успешно изпълнение.
 3. Разпределение на екипите: Учениците се разпределят в екипи от по 8 или 9 души. Всеки един екип избира кой от учениците в него да създаде група във вайбър в рамките на 24 часа.
 4. Обяснение на целите: Подчертава се важността на проекта за развитието на уменията на учениците, както и значението на екипната работа.
 5. Предоставяне на критерии за оценка: Уточняват се критериите, по които ще бъдат оценявани ученическите творчески усилия и сътрудничество.

Стъпка 3: Комуникация и организация

 1. Разпределение на задачи: Чрез документ, публикуван в групата, учениците получават подробно разписана задача. Децата трябва да изберат отговорник на екипа и да разпределят задачите помежду си.
 2. Групиране по интереси и време: Учителите организират работата в групи по интереси, като определят блокове часове, в които учениците могат да работят заедно. Предвиждат се два часа следобед и два часа в часовете през седмицата.
 3. Общи задачи в училище: Учениците имат задачи, които изпълняват в училище, осигурявайки обща основа за проекта. Когато частично всички елементи са готови, учениците избягват изпълнението на общи задачи в домашни условия, подчертавайки фокуса върху сглобяването в училище.
 4. Инструкции за сглобяване: Учениците успешно изпълняват задачите в час и в домашни условия стъпка по стъпка, част по част, елемент по елемент (като ги менторира учителят). Запознати с геометричните фигури учениците получават инструкции за сглобяване на макета на училището.

Стъпка 4: Подготовка за представяне и връзка с други предмети

1. Английски език:

 • Изготвяне на портфолио: Всеки екип отговаря за създаването на портфолио, включващо описания на геометричните тела върху макета. Задачата включва използване на математически наименования и тяхното превеждане на английски. Този етап не само подчертава геометричните аспекти, но и развива умения за езикова изразност. Учителите се ангажират с менторирането на английски език, предоставяйки възможности за практика на чуждия език и развитие на езиковите умения.

2. Компютърно моделиране и информационни технологии (КМИТ):

 • Формулиране на параметри: Учениците формулират параметри за компонентите на макета, които да се включат в портфолиото. Този етап подчертава технологичната страна на проекта и предизвикателствата, които те решават чрез компютърни науки. Освен това, тук е включен и ангажиментът за форматирането на портфолиото и поканите, обогатявайки техническите умения на учениците и интегрирайки технологиите в образователния процес.

3. Български език и литература (БЕЛ):

 • Представяне и флаери: Учениците работят върху текста за представянето и създават флаери, които да служат като покана за събитието. Текстът трябва да бъде информативен и атрактивен. В часовете по ИТ се извършват финалните обработки на флаерите преди тяхното разпространение. Учителите работят с учениците, насърчавайки изразителната комуникация и правописните умения.

Стъпка 5: Представяне и гласуване

 • Подготовка за представяне: Учениците представят продуктите си във фоайето и с QR кодове, които да бъдат използвани по време на изложбата.
 • Водещи и QR кодове за гласуване: Двама ученици са водещи по време на изложбата, представяйки проекта. Посетителите имат възможност да гласуват за техния любим макет, използвайки QR кодове. Това включва публично представяне и интерактивен начин за избор на най-добрите проекти.

„Интеграцията на предмети допринася за обогатяване на учебния процес и развива учениците в множество аспекти“, допълва г-жа Василева.

Иновативни методи за обучение в математика

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Във време, когато образователните методи се преосмислят, “Училище на бъдещето” се явява не просто проект, а иновативна и приобщаваща образователна практика. Това е практика, която може да се приложи във всеки училищен контекст.

Най-важното като резултат, което г-жа Василева вижда, е, че учениците проявяват по-голям интерес и активност в математическите и техническите дейности. Проектната методология, съчетана с груповата работа, създава стимулираща среда, където децата успешно преодоляват трудности и изграждат трайни знания в областта на геометрията.

От друга страна, приобщаването на други предмети, като английски език, български език и литература и КМИТ, обогатява учебния опит. Синергията между математиката и тези предмети насърчава учениците да развиват не само математически, но и езикови, и технологични умения. Геометричните тела и фигури не са просто обект на изучаване, а се превръщат във вдъхновяващ канал за творчество и връзка с други области.

Иновативната част на проекта се крие във взаимодействието между учебните предмети и реалния живот. Учениците създават не просто макети, а модели на училище на бъдещето, които отразяват техните възгледи за образователния процес. Това не само подкрепя активното участие, но и подпомага развитието на критично мислене и творчески умения.

Приобщаващият аспект на проекта се изразява във възможността за групова работа и обмен на знания между ученици с различни интереси и умения. Проектът служи като платформа за социална интеграция, където децата се възприемат като равнопоставени членове на екип, като това подпомага развиването на тяхната социална компетентност.

„Това не само разширява границите на образованието, но и подготвя учениците за предизвикателствата на бъдещето“, казва в заключение г-жа Василева.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Вероника Василева
Учител по математика и информационни технологии
Г-жа Василева е учител по математика и информационни технологии от 6 години и в момента работи в СУ “Емилиян Станев“ – гр. Велико Търново. “Когато вляза в класната стая, се пренасям в друг свят – светът на мечтите. Рецепта за създаване на мечти: 1) ИЗБЕРИ СИ МЕЧТА. 2) ПОВЯРВАЙ в нея. 3) ПОВЯРВАЙ в себе си. 4) ДЕЙСТВАЙ. 5) ДЕЙСТВАЙ! И накрая, но не на последно място, всичко е възможно, когато има НИЕ!”, споделя г-жа Василева

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали