Как да изградите доверие в новосформиран екип

Текучеството на учители (особено на начинаещи учители) в българската образователна система е сериозен проблем. Едва 6% от новопостъпилите учители с 0-5 години преподавателски опит остават в училище след третата година. Една от основните причини да напускат работните си места е липсата на достатъчно подкрепа и приемственост в новата среда.

Честата смяна на учителския екип води до редица неудобства и за директора. Освен че е свързана с допълнителни административни задачи, приемане на нови кандидатури и осъществяване на процес на подбор, изисква и специално внимание за въвеждането на новия колега и адаптирането му в екипа. 

В тази статия ще ви предложим няколко интересни дейности, които като училищни директори може да приложите с цел опознаване и изграждане на доверие между членовете на екипа. Добре е да ги проведете преди старта на учебната година, в периода между 1 и 14 септември. За улеснение сме подготвили и презентация, която да ви напътства през отделните активности. 

Дейност 1: Отваряне 

Продължителност: 2 мин 

Необходими материали: проектор, презентация (слайд 2, 3)

Поздравете учителите и приветствайте с добре дошли новите колеги. Обяснете, че целта на срещата е насочена към заздравяване на връзките помежду ви. Използвайте възможността да се опознаете и да споделите очакванията си за работа, за да си осигурите спокойна и приятна атмосфера в училище

Разпределете времето, предвидено за срещата, в две части:

 • първа част – отделете време да поговорите за мотивацията ви за работа и осъществете различни дейности, чрез които да се опознаете по-добре (дейности от 1 до 4);
 • втора част – обсъдете начина на работа и очакванията ви за комуникация (дейности от 5 до 8).

Дейност 2: “Докосни синьо” 

Продължителност: 3 мин 

Необходими материали: проектор, презентация (слайд 4)

Започнете срещата с дейност за концентрация – “Докосни синьо“.

В рамките на 10 секунди всеки трябва да намери предмет, който е син и да го докосне. Последният или този, който не успее, ще трябва да каже следващото условие – например всеки да хване предмет с розов цвят (или друго). Тази дейност се изпълнява поне 3 пъти, докато се “загрее” групата.

Дейност 3: Историята на моето име

Продължителност: 80 мин за група до 15 души

Необходими материали: проектор, презентация (слайд 5,6)

Осъществете тази интересна активност, посветена на личните имена. Обяснете на колегите си, че разполагат с 5-7 минути, за да запишат историята на своето име на удобно за тях място (тефтер, отворен документ и т.н.), следвайки въпросите:

 1. Какво означава името ми?
 2. Как се отнасям / се чувствам по отношение на името си?
 3. Кой е дал името ми?
 4. Искал/а ли съм някога да го променя?

                                                     *** 

След като учителите помислят самостоятелно, идва ред на споделяне и задълбочаване в изграждането на доверие. В тази дейност се фокусирайте изцяло върху личностите си, без да говорите за работа.

Първото нещо, което човек получава в живота си и научава за хората, с които се среща, е името. Неговото представяне е важна стъпка към изграждането на доверие. Затова насърчете колегите си да споделят историята на своето име. Разбира се, всеки може да разкаже толкова, колкото иска и чувства в момента.

Важно е:

 • да се изслушвате – не прекъсвайте човека, който споделя;
 • да сте внимателни с времето – всеки ще разполага с 3-4 минути за споделяне;
 • да сте фокусирани. 

Дайте възможност на учителите, ако искат да допълнят предложените от вас норми. След това преминете към споделяне. 

Добре е да започнете първо вие, за да дадете личен пример, като “разчупите леда” и предразположите към споделяне останалите колеги. Ето два варианта как да определите кой да продължи след вас:

 • Вариант 1 – Давате думата на групата да започне най-смелият.
 • Вариант 2 – Стратегия – “Бих искал/а да чуя” – всеки споделил прехвърля възможността друг да продължи. Може да определите роля някой да следи дали всички участници са се изказали, за да не се пропусне включването на някого.

Благодарете на всички за споделянето и ги попитайте:

 • Какво научихте, докато слушахте историите на своите колеги? 
 • Какво ви направи най-силно впечатление? 

Причината да направите това упражнение е, че значението на имената определя до голяма степен идентичността ни, отразява културата ни и семейните ценности

Името е първото нещо, което получаваме от нашите родители/настойници при раждането си. То е и първото нещо, което казваме/показваме за себе си. Всеки от нас приема името си по различен начин – някои го харесват, други предпочитат да ги назовават по различен начин. Проявата на уважение към нечие име е равностойна на проява на уважение към самия човек. 

Когато помолим някой да разкаже историята на своето име, ние признаваме сходствата помежду си, защото всички носим имена, зад които се крият определени истории. Затова и първото нещо, което и учителите могат да направят със своите ученици е да се запознаят с тях (ако не са работили заедно до този момент). Важно е не само да разберете техните имена, а и как искат да бъдат наричани. Добре е да се обръщате с тях поименно, както и да демонстрирате уважение и приемане на имената и различията между всички в класната стая. 

Дейност 4: Моята мотивация да бъда учител 

Продължителност: 60 мин за група от 10-15 души. 

Необходими материали: проектор, презентация (слайд 7), бели и цветни листове А4, маркери, стари списания, лепило, тиксо, ножица.

Предложете на присъстващите членове на екипа да поговорите за вътрешната си мотивация да бъдете учители. Ето няколко въпроса, които ще ви помогнат: 

 • Какво ви мотивира да станете учител?
 • Колко години опит имате в училище? 
 • От колко години работите в това училище/ преподавате даден учебен предмет? 
 • Какво ви харесва в това да сте учител?
 • По избор – споделете нещо любопитно, което бихте искали вашите колеги да знаят за вас. 

Обяснете на учителите, че разполагат с 15 мин да помислят върху въпросите и да преценят по какъв начин ще представят отговорите си – рисунка, апликация, лична история, графика, комикс и др. Насърчете ги да развихрят въображението си.  

 • Следете времето – напомнете, като останат 2 мин, преди да изтече времето за самостоятелна работа. 
 • След като изтекат 15 мин – попитайте дали има някой доброволец, който иска да започне пръв да споделя. Ако няма – започнете вие. След това изберете кой да продължи. Всеки споделящ избира кой колега да го последва. 
 • Не забравяйте да следите времето, докато колегите споделят (по 3 мин).
 • След като завърши споделянето – направете кратко обобщение – какво ви обединява като група. 

Дейност 5: Комуникация и общи норми на работа 

Продължителност: 15 мин

Необходими материали: проектор, презентация (слайд 9)

Преминете към втората част на вашето преживяване, в която е добре да отделите повече време на нормирането ви като екип – а именно да споделите взаимните си очаквания. 

Започнете с няколко норми, които вярвате, че ще улеснят комуникацията помежду ви:

 • Проактивна комуникация за въпроси или нужда от подкрепа – ако не знаете, че някой има нужда от подкрепа, няма как да помогнете.
 • Навременна и открита комуникация – при отсъствия, възникнали притеснения и др.
 • Открита и уважителна комуникация към колеги.

Време за дискусия – осигурете възможност за коментари, въпроси, предложения. Попитайте колегите дали имат някакви коментари по отношение на формулировката на предложените от вас норми. Обсъдете други предложения за норми – преди да ги допълните, съгласете се като група, че ги приемате. 

Дейност 6: Комуникация с директора 

Продължителност: 10 мин

Необходими материали: проектор, презентация (слайд 10, 11)

Няколко неща*, за които учителите може да се обръщат към вас, за да обсъждате заедно: 

 • Цялостна организация на учебния процес в училище. 
 • Организиране на училищни инициативи и събития.
 • Отсъствия – конкретни (лични) причини; своевременна комуникация при настъпване на непредвидени ситуации.

*допълнете / редактирайте списъка спрямо вашите очаквания към колегите.

Няколко неща*, за които учителите не е нужно да се обръщат към вас: 

 • Попълване на документация. 
 • ….

*допълнете / редактирайте списъка спрямо вашите очаквания към колегите.

Ако е необходимо, обсъдете възникналите въпроси по отношение на очакванията ви. 

Дейност 7: Взаимни очаквания и начин на работа 

Продължителност: 60 мин (за група до 15 души)

Необходими материали: презентация (слайд 12), лепящи листчета, флумастери (или разпечатани копия на документа според бр. участници). 

За да бъде ползотворно общуването ви с колегите, е важно да споделите очакванията си, тъй като всеки от вас има различен стил на работа и комуникация. Помолете всеки учител да помисли за 3-4 мин върху следните въпроси:

 • За какво бих имал/а нужда от подкрепа?
 • Какви са големите ми притеснения и страхове?
 • С какво мога да съм от полза на колегите си?

След като изтече определеното време, разпределете участниците в срещата в малки групи (не повече от 7 човека в група). 

Ето няколко варианта за разделяне в групи: 

1) Може да оформите групите спрямо броя участници. Например, ако се оформят 4 групи (т.е. екипът ви е от 28 души), помолете участниците да се преброят последователно от 1 до 4 на глас. След това нека всички единици да се отделят в самостоятелна група, двойките – в друга група, тройките – в трета група и накрая всички четворки – в четвърта група.

2) Напишете на малки листчета цифрите от 1 до 4 (при 4 групи). Сгънете ги и дайте всеки да си изтегли едно листче. Цифрата, изписана на листчето, определя номера на групата. Помолете всички, изтеглили цифра 1, да се отделят в група 1; всички, изтеглили цифра 2 – в група 2 и т.н.

След като се сформират групите, дайте възможност всяка от тях сама да прецени къде да работи, но обърнете внимание на това след колко минути е важно да се върнат в голямата група.  

В малките групи участниците сами може да изберат как да отговарят на въпросите:

 • писмено на лепящо листче, което се поставя на флипчарт;
 • устно, като доброволец от групата записва в документ.

В малките групи участниците разполагат с 30 мин за работа. Избират един отговорник на групата, който накрая да обобщи резултатите от споделянето – има ли неща, които се припокриват и къде се различават участниците по отношение на потребностите. След изтичане на регламентираното време членовете на екипа се връщат в голямата група, за да споделят направеното обобщение от малките групи.

След като се съберете отново в голямата група, поканете първия екип да сподели и така подред, докато се изредят всички групи. Записвайте споделянията от всяка група и се опитайте накрая да обобщите какво се наблюдава като тенденция за голямата група – какви са общите ви нужди и очаквания като екип, какво е различно. 

Дейност 8: Закриване 

Продължителност: 5 мин 

Необходими материали:  – 

В края на срещата благодарете на колегите си за откритото споделяне. Окуражете ги, че ги очаква една много вълнуваща учебна година. Предупредете ги също, че вероятно ще има и по-напрегнати моменти, но точно тогава е важно да се връщат към мотивацията си и да се сещат за онова, което им носи удовлетворение в работата. Ако усетят, че някой от колегите е в труден етап, нека го подкрепят и му предложат помощ.

Напомнете на учителите, че са ролеви модел за учениците – отношенията помежду им влияят както на атмосферата в училище, така и на взаимоотношенията между тях самите. 

Успешна учебна година! 

Още полезни статии:

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Норма в класа
Култура на класната стая

Норма в класа

„Учениците се уважават и изслушват“ – това е едно от основните правила, върху които се гради успешното управление на класната стая. Уважението и изслушването на

Създаване на отборен ритуал
Работа в екип

Създаване на отборен ритуал

След като разделите групите с помощта на пръчиците или друга стратегия, още в самото начало може да инвестирате време за създаване на отборен дух и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали