Prepodavame.bg

Работа в екип Стратегии

Разделяне на групи чрез цитати

Разделяне на групи чрез цитати

Изберете цитати/твърдения, свързани с темата на урока, който ще преподавате. Нека броят на цитатите да отговаря на броя на групите, на които искате да разделите класа. Залепете цитатите на различни места из класната стая преди да започне часът. Щом учениците влязат в класната стая, ги насочете да разгледат всички цитати, без да им давате допълнителни разяснения. Нека времето за разглеждане на цитатите да бъде ограничено – между 2 и 5 минути. Когато посоченото от вас време изтече, помолете учениците да застанат пред цитата, който най-силно ги е провокирал/който им е най-близък/който най-силно ги е накарал да се замислят. Отново дайте ясна инструкция за времето за разместване – не повече от 1 минута.

Резултат: Учениците са разделени на желания от вас брой групи около цитатите.

Предимства на стратегията

  • Разделянето е на доброволен принцип;
  • Учениците във всяка група имат минимум едно нещо което ги обединява – цитатът, който са избрали;
  • Ефективен начин за отваряне на урока: насочва вниманието на учениците към темата на новия урок и ги провокира да мислят в тази посока още преди да сте въвели новия материал.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • отнема повече време от повечето стратегии за разделяне по групи;
  • на някои от учениците може да им бъде необходимо повече от предвиденото от вас време, за да вникнат в цитатите;
  • по-неуверените в себе си ученици може да не изберат цитата, който наистина най-много им харесва, а онзи, до който е застанал приятелят им;
  • може да се получат небалансирани по брой групи (За да го избегнете, може предварително да сложите ограничение. Например – максимум 5 души могат да застанат около един цитат.);
  • може да възникнат разпалени дискусии по цитатите още преди да сте започнали урока.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар