Разговори за оценка на напредък в края на срока или на учебната година

Разговорите за цялостен напредък са ключов инструмент в образователния процес, който се фокусира не само върху преподаването, но и върху личностното и професионалното развитие на…

Как да приложите модела на разпределено лидерство в училище в 4 стъпки?

Разпределеното лидерство е модел, при който ръководни екипи от учители работят съвместно за постигането на ясно определени цели за растеж и развитие на училището. В…

“Разпределено лидерство в училище” – добра практика от Кнежа

Тази добра практика е част от програмата “Училища за пример” и ни е споделена от  Светлана Калапишева, директор на Професионална гимназия по земеделие “Стефан Цанов”,…