Колко добре се справяте с вземането на решения?

 „Каквото и да прави мениджърът, той го прави като взема решения.“ - Питър Дракър

Вземането на ефективни решения е най-важният елемент на управленската дейност. Като училищни директори ежедневно ви се налага да вземате най-различни по своя характер решения. А от качеството им в много голяма степен зависят резултатите, които постига училището.

В тази статия сме подготвили въпросник, чрез който ще можете да проверите колко добре се справяте с вземането на решения и ще получите няколко съвета как да подобрите уменията си. 

Какво представлява процесът на вземане на решения?

Вземането на решения е управленска стратегия и представлява процес на избор на най-ефективното решение от наличните възможности за постигане на определена цел. Анализирайки и оценявайки различни варианти, трябва да изберете възможно най-подходящия от тях и да предприемете действия за неговото реализиране. 

Решенията, които вземате като училищен директор, са от съществено значение и имат различен характер – организационен, административен, финансов и педагогически. Те са средство за управление, с което определяте училищните цели и задачи, оценявате тяхното постигане, разпределяте отговорностите и ресурсите, въвеждате правила и т.н. 

Независимо какъв вид решения (стратегически, оперативни, групови, индивидуални и др.) ви се налага да вземате в управленската си практика, имате нужда от добре структуриран подход, за да можете да се справяте с увереност.

Колко добре се справяте с вземането на решения? 

Всяко решение носи своите предизвикателства и всеки директор има различен подход за справяне с проблемите.

Разработихме кратък въпросник, който ще ви помогне да оцените настоящите си умения за вземане на решения. Ще можете да проверите и колко добре структурирате този процес и след това ще ви насочим към конкретни ресурси, които да използвате, за да развиете и подобрите тази важна компетентност.

Въпроси за самооценка 

18-те твърдения, представени в гугъл анкетата по-долу, са групирани в шест области, характеризиращи процеса на вземане на решения. 

Областите са: 

 • Установяване на позитивна среда за вземане на решения
 • Генериране на потенциални решения
 • Оценяване на алтернативите
 • Избор на решение
 • Проверка на решението
 • Комуникация и изпълнение

 За всяко твърдение изберете отговора, който ви описва най-добре. Бъдете открити и не се притеснявайте, ако някои твърдения насочват резултата в „грешна посока“. 

9 съвета за вземане на ефективни решения

Предлагаме ви няколко съвета, които ще ви помогнат да подобрите уменията си за вземане на решения. Ето кои са те:

 • Бъдете добре информирани

С колкото повече информация разполагате, толкова по-добре ще сте подготвени да вземате ефективни решения. Важно е да сте наясно с необходимите данни за пълно разбиране на голямата картина и детайлите около съществуващия проблем.

 • Избягвайте да вземате решения въз основа на емоции

За да вземате ефективни решения, трябва да умеете да контролирате емоциите си. Те могат да предизвикат импулсивност и да ви насочат към грешен избор. 

Наличието на висока емоционална интелигентност ви помага да бъдете интуитивни, да улавяте невербалните знаци от членовете на училищната общност и да избягвате вземането на рискови решения.

 • Не отлагайте разрешаването на проблема

Отлагането на проблема е една от най-големите заплахи за вземането на добри решения. Първоначалното справяне с тревожните елементи може да предотврати допълнителен стрес и да позволи работата да върви по-гладко. Уверете се, че разполагате с ресурсите и информацията, от които се нуждаете, и вземете решението навреме. „Замитането на проблемите под килима“ няма да ви помогне да направите по-добър избор.

 • Управлявайте времето

Правилното управление на времето при вземането на решения ви помага да планирате спазването на сроковете. Имайте предвид, че някои решения изискват повече време от други. Ако за дадено решение например е необходим по-дълъг времеви период, можете да поставите отделни срокове за всеки етап от процеса на вземане на решението.

 • Включвайте учителите в процеса на вземане на решения

Като лидер е важно да ангажирате и членовете на училищния екип при вземането на някои решения. Поддържайте открити отношения с учителите, така че те да могат да общуват свободно с вас. По този начин ще могат да предложат нови идеи, които да ви помогнат да подобрите ефективността на решението. Сътрудничеството с учителите в този процес ги мотивира по-лесно да приемат вашите решения, тъй като смятат, че техният принос е оценен и включен.

 • Насърчавайте креативността

Креативността повишава качеството на взетите решения чрез увеличаване на броя на наличните алтернативи. Създава възможност за генериране на специфични идеи и нови решения. Отделяйте време веднъж седмично или месечно, за да обменяте идеи с учителите. По този начин насърчавате креативността на екипа в посока на разработване на решения, които правят училището успешно. 

 • Освободете се от стреса по време на процеса на вземане на решение

Ако сте под напрежение и обсъждате проблема дълго време без прекъсване, е вероятно да се изтощите. Затова не пренебрегвайте редовните почивки, които могат да допринесат за по-продуктивен процес на вземане на решения. Отделете време, за да се освободите от стреса. Споделете проблема с членове на училищния екип, за да ви помогнат да направите най-добрия избор и да избегнете евентуални грешки, вследствие на умората от вземането на решения.

 • Не се притеснявайте да търсите помощ

Въпреки че проблемите, които се опитвате да разрешавате са специфични за вашето училище, много е вероятно някой друг вече да се е сблъсквал с подобни предизвикателства. Потърсете информация в интернет или попитайте за съвет свой опитен колега, който може би вече е вземал такова решение.

 • Бъдете подготвени за неуспеха

Никой не иска да мисли за провал или какви може да са последствията, ако вземе неправилно решение. Но и това е възможно! В крайна сметка всеки прави грешки. В такава ситуация вместо да се упреквате, помислете защо не сте успели и си вземете поука от случилото се. 

Когато ви се налага да вземате решения, отделете 10 минути да помислите за най-лошия сценарий, който би могъл да се случи при задействане на съответния избор. Обмислете какви са рисковете и ще сте по-спокойни, когато практикувате процеса на вземане на решения.

Вземането на решения е ключово умение и е особено важно за това да бъдете успешен лидер. В следващата статия по темата ще разберете кои са основните стъпки, чрез които да осъществявате този процес ефективно.

 

Използвани източници:

Decision-Making Skills: Definition and Examples

How Good Is Your Decision Making 

3 Critical Decision-Making Skills Successful Leaders Need

Още полезни статии:

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали