Prepodavame.bg

6 стратегии, които правят директорите успешни в прилагането на професионална учеща общност (ПУО)

Да бъдеш директор на училище, който може да осигури ефективно лидерство, е истинско предизвикателство.

Лидерството оказва съществено влияние върху постиженията на учениците. Това въздействие обаче е по-скоро косвено, отколкото пряко: директорите влияят върху действията на учителите, което от своя страна засяга постиженията на учениците. Тъй като традиционните училища имат култура на професионална изолация на учителите в самостоятелни класни стаи, е много трудно директорът да въздейства съществено на професионалната практика на педагозите.

Как да увеличите максимално влиянието си върху учителите? 

Създаването на ПУО има за цел да промени традиционната култура на училищата, така че да могат да бъдат преодолени съществуващите предизвикателства. Например в училище с петдесет учители директорът трябва да взаимодейства с петдесет отделни лица, за да намери начини, с които да повлияе върху тяхното обучение. ПУО се превръща в средство за пряко влияние върху преподавателите, като дава възможност на директора да взаимодейства с ръководителите на седем екипа вместо с петдесет учители.

ПУО могат също да ви помогнат да внедрите по-голям брой учебни практики, които да повлияят положително на учителите. Ето няколко примера:

6 стратегии, които правят директорите успешни в прилагането на професионална учеща общност (ПУО)

6 стратегии, които правят директорите успешни в прилагането на ПУО

1. Обучавайте се непрекъснато

За да сте ефективен директор, отделяйте внимание както на собственото си професионално развитие, така и на това на учителите. Учете непрекъснато: включвайте се в семинари, конференции и програми; членувайте в различни общности; поддържайте контакти извън професионалния си кръг и др. По този начин превръщате собственото си текущо учене в изграждане на капацитет и сред училищния персонал. 

2. Създайте възможности за обучение на учителите 

Организирайте обучителни сесии, в които да участват всички членове на ПУО. Учителите е добре съвместно да развиват практики на групово обучение, което включва изследване и обсъждане на информация по различни теми, свързани с ученето на учениците.

Подхранвайте процеса на колективно обучение, като предоставяте повече възможности за участие за целия училищен екип. Професионалното развитие на учителите е силата на успешните директори.

3. Включвайте учителите във вземането на решения

Включвайте и подкрепяйте участието на учителите във вземането на училищни решения. Понякога е необходимо да се съгласите и да приемете решение на екипа, което е различно от вашето. Това да не ви притеснява! Подобни действия на доверие често се оказват ефективни, тъй като насърчават ангажираността на членовете на общността към поемане на отговорност за училището

4. Изграждайте взаимоотношения

В ролята си на ефективни директори инициирайте изграждането на взаимоотношения, като обсъждате с всички учители поотделно колко е важно да се доверяват и подкрепят един друг. Насърчавайте добрите отношения между членовете на екипа чрез различни комуникационни методи: вътрешен информационен бюлетин, ежедневни съобщения в социалните мрежи и неформални срещи на обяд или след работа. С развитието на ПУО учителите все повече поемат отговорност за укрепване на взаимоотношенията си.

5. Насърчавайте екипната работа

Стремете се към създаване на условия за екипна работа на педагогическите специалисти, защото това е начин за развитие на професионалните умения. Работата в екип им дава възможност да обсъждат проблемите си; да споделят добри практики и да се учат един от друг, което допълнително подобрява качеството на обучение в класната стая. 

6. Създайте среда, която насърчава развитието на ефективна ПУО

В училищния климат на сътрудничество вие сте тези, които трябва да инициират промяната и да я управляват. В ролята на фасилитатор, насърчаващ сътрудничеството и колегиалността, трябва да мотивирате екипа да бъде динамичен, професионално ефективен и ориентиран към мисията. За да се справите с все по-сложните отговорности, се опитайте да създадете общности от непрекъснато обучаващи се учители. Използвайте лидерската си роля, за да увеличите ефективността на училището, като демонстрирате и насърчавате към непрекъснато учене всички членове на екипа.

Как да изберете правилните хора за лидери на екипи?

Директорът в училище не може да изпълнява всички отговорности на ръководството сам. Затова в ПУО не се колебайте да споделите лидерството, като изберете и развиете лидери за всеки отделен екип.  От решаващо значение обаче е да подберете правилните хора, които да ръководят съвместни екипи и да останат фокусирани върху това, което трябва да бъде техен приоритет – обучението на учениците. Представяме ви четири фактора, които трябва да вземете предвид при избора на ръководни екипи

 1. Какво влияние оказват върху колегите?
 2. Каква е тяхната готовност да подкрепят процеса на ПУО?
 3. Какво е желанието им да работят упорито в намирането на възможности за повишаване на ученическите резултати?
 4. Каква е способността им да мислят методично, за да свържат работата на екипа с цялостното подобряване на училището?

След като ръководителите на екипи бъдат избрани, е необходимо да им осигурите текущо обучение в придобиването на два вида умения:

Процесуални умения: изграждане на консенсус, водене на диалог, решаване на конфликти, провеждане на ефективни срещи и др.

Умения за изпълнение на специфични и конкретни задачи.  Най-добрият начин ръководителите да придобият тези умения е, като ги правят. Например ако са на път да поставят целите пред участниците в ПУО, вие може да им съдействате, като:

 • представите евентуални въпроси, които може да възникнат от страна на учителите;
 • подготвите възможни диалози;
 • споделите ресурси, които ще помогнат за справяне с някои вероятни проблеми и др.

Училищата, които прилагат ПУО, изискват лидери, които могат да помогнат на учителите да се справят с капаните и предизвикателствата, които със сигурност ще срещнат по пътя. Ще има моменти, когато учителите ще се нуждаят от вас – да ги изслушате, да ги насърчите и подкрепите. 

Когато тръгвате по пътя към ПУО, е важно да запомните, че разликата между училищата, които не достигат целта и тези, които успяват, се свежда до един важен фактор – лидерството.

 

Използвани източници:

 1. DuFour, R., In Praise of American Educators: And How They Can Become Even Better, 2015
 2. DuFour, R., Marzano R., LEADERS of LEARNING: How District, School, and Classroom Leaders Improve Student Achievement, 2011
 3. Implementing Effective Professional Learning Communities, 2014
 4. Strategies for Principals to Implement Effective PLCs, 2014

 

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

5 лесни стъпки за разрешаване на конфликти

В статията „10 съвета за директори за предотвратяване на конфликти между учителите“ ви предложихме няколко полезни идеи как да избягвате възникването на конфликтни ситуации между

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Дигитално образование и технологии

6 идеи как да задържим вниманието на учениците по време на ОРЕС?

Всеки учител притежава набор от специфични, понякога определяни като свръхестествени умения, позволяващи му да управлява класната стая като например невероятен слух, за да чува дори

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.