fbpx
Четивна грамотност

Разделяне в две колони важните и интересните факти от текста

Boy reading a book

Разделят се две колони – учителят на дъската, учениците в тетрадките. Разделяте ги на две групи за не повече от 30 секунди – едните пишат за интересните факти от текста, другите – за важните. Двата вида могат да се припокрият. Давате им 2-3 минути да ги напишат и 2-3 минути обсъждате написаното. След това отговарят на въпросите в текста.

Резултат: Отсяват предварително важната информация, за да отговорят по-внимателно на въпросите след текста.

Примерна инструкция
Всички ученици зад Петър, Андрей и Венета пишат по първата колона, а останалите – по втората. Имате n броя минути да прочетете текста и 2 минути да попълните таблицата с поне 4 факта. След това обсъждаме заедно.

Предимства на стратегията

  • Може да се получи добро отваряне на урок;
  • Учениците могат да се допълват;
  • Учениците дават различни гледни точки;
  • Фокусирани са към ключовите думи в текста;
  • Целият текст минава през съзнанието им и тогава коментират и отговарят на въпросите.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • има вероятност на някои ученици да не им стигне времето за четене на текста;
  • възможно е някои ученици да искат да пишат по другата колона;
  • може да се впуснат в дълго обсъждане на важни или интересни факти, което да отнеме повече време.

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.