Маркиране/отбелязване на стойностите

Person writing in a notebook

Учениците извличат най-високата, средната и най-ниската стойност по различни критерии от таблица/диаграма. Могат да си разделят лист на три колони – според различните критерии, и да нанесат в него стойностите. Тази стратегия не отнема повече от 2-3 минути за поне 5 критерия.

Резултат: Извлича стойност по критерий (най-висока, най-ниска, средна, по-голяма…), стойност от таблица, диаграма.

Примерна инструкция
Имате 3 минути да разграфите листа си на 3 колони и по тези 5 критерия да нанесете най-високата, средната и най-ниската стойност.

Предимства на стратегията

  • Учениците се научават да работят с таблици и диаграми;
  • Учениците различават критериите и стойностите;
  • Добра домашна работа.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • някои ученици може да са готови за минута, а други да срещнат затруднения с диаграмата.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали