Prepodavame.bg

Визуализация със снимка, рисунка на всеки абзац от текста

Drawing on colourful paper

Оставете им време да прочетат текста внимателно. Разделете ги на групи според броя абзаци (помислете предварително на какъв принцип ще бъдат разделени учениците и последствията от това). Всяка група може да направи комикс или рисунка по абзаца си. Задайте им време. След това оставете време за обяснение на рисунките/комиксите.

Резултат: Тълкуват информация от текста, като я визуализират.

Примерна инструкция
Прочетете текста внимателно и направете комикс по втория абзац в рамките на 3-4 минути. След това се подгответе да обясните защо сте нарисували точно това и как го свързвате с информацията от текста.

Предимства на стратегията

 • Би станало прекрасно отваряне на урок;
 • Би се получило отлично домашно;
 • Учениците, които са добри в рисуването, могат да се изявят, ако им е трудно да го правят по друг начин.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • времето за четене на текста може да не стигне на някои ученици;
 • някои ученици може да не рисуват добре и това да ги притесни;
 • някои ученици може да са се справили отлично със задачата, но да се притеснят да обяснят през класа тълкуванието си;
 • ако класът е на групи, може моментът с рисуването да се проточи и да настъпи хаос, трябва да владеете положението.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Sun shining over book

Създаване на връзка с друг текст

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 7 минути мислят за връзки с друг текст, сюжетни прилики, прилики по смисъл и т.н. Използват

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини