fbpx
Четивна грамотност

Визуализация със снимка, рисунка на всеки абзац от текста

Drawing on colourful paper

Оставете им време да прочетат текста внимателно. Разделете ги на групи според броя абзаци (помислете предварително на какъв принцип ще бъдат разделени учениците и последствията от това). Всяка група може да направи комикс или рисунка по абзаца си. Задайте им време. След това оставете време за обяснение на рисунките/комиксите.

Резултат: Тълкуват информация от текста, като я визуализират.

Примерна инструкция
Прочетете текста внимателно и направете комикс по втория абзац в рамките на 3-4 минути. След това се подгответе да обясните защо сте нарисували точно това и как го свързвате с информацията от текста.

Предимства на стратегията

  • Би станало прекрасно отваряне на урок;
  • Би се получило отлично домашно;
  • Учениците, които са добри в рисуването, могат да се изявят, ако им е трудно да го правят по друг начин.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • времето за четене на текста може да не стигне на някои ученици;
  • някои ученици може да не рисуват добре и това да ги притесни;
  • някои ученици може да са се справили отлично със задачата, но да се притеснят да обяснят през класа тълкуванието си;
  • ако класът е на групи, може моментът с рисуването да се проточи и да настъпи хаос, трябва да владеете положението.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.