Prepodavame.bg

Четивна грамотност Работа в екип Стратегии

Визуализация със снимка, рисунка на всеки абзац от текста

Drawing on colourful paper

Оставете им време да прочетат текста внимателно. Разделете ги на групи според броя абзаци (помислете предварително на какъв принцип ще бъдат разделени учениците и последствията от това). Всяка група може да направи комикс или рисунка по абзаца си. Задайте им време. След това оставете време за обяснение на рисунките/комиксите.

Резултат: Тълкуват информация от текста, като я визуализират.

Примерна инструкция
Прочетете текста внимателно и направете комикс по втория абзац в рамките на 3-4 минути. След това се подгответе да обясните защо сте нарисували точно това и как го свързвате с информацията от текста.

Предимства на стратегията

  • Би станало прекрасно отваряне на урок;
  • Би се получило отлично домашно;
  • Учениците, които са добри в рисуването, могат да се изявят, ако им е трудно да го правят по друг начин.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • времето за четене на текста може да не стигне на някои ученици;
  • някои ученици може да не рисуват добре и това да ги притесни;
  • някои ученици може да са се справили отлично със задачата, но да се притеснят да обяснят през класа тълкуванието си;
  • ако класът е на групи, може моментът с рисуването да се проточи и да настъпи хаос, трябва да владеете положението.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар