Етикет: анкета

„Каквото и да прави мениджърът, той го прави като взема решения.“ – Питър Дракър Вземането на ефективни решения е най-важният

  Никога не е било достатъчно да знаете само имената на хората, с които общувате всеки ден. Важно е в

Като учители знаем, че добрата връзка с родителите е в основата на силната училищна общност, която подкрепя напредъка на децата