Prepodavame.bg

Математическа грамотност Стратегии Умения за учене

Доколко намереното решение е валидно/приложимо в по-широк контекст?

Доколко намереното решение е валидно/приложимо в по-широк контекст?

Тази стратегия помага на учениците да откриват връзки и приложения на вече изработени от тях модели/продукти/изводи в друг контекст. Тук е важно учениците да отсеят кои са ключовите моменти в техните модели/продукти/изводи и да потърсят начини да ги приложат в друга ситуация. За целта е необходимо да добавим въпроси и изисквания в тази посока към задачите/проектите, които поставяме.

Пример:
Ако са правили модел за решаване на даден проблем, доколко той може да бъде приложен в друг контекст.
Ако учениците са правили проект, свързан с анализ на данни за техния регион, доколко може да се направи заключение за други региони в страната, базирано на техните изводи.

Предимства на стратегията

  • Учим учениците, че не е достатъчно просто да решиш дадена задача/проблем, а е важно да си зададеш допълнителен въпрос след това.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар