“Позитивна класна стая: Взаимоотношенията, които търсим”

Мозъците на учениците работят усилено през всеки един момент от деня, усвоявайки знания и умения и свързвайки нова и стара информация и знания. Междувременно обаче сивите клетки на децата работят и на друго ниво – те усещат, наблюдават и преживяват различни ситуации в училище.

Положителните взаимоотношения между учениците и учителите са фундаментални за успеха на всеки в училище. Ако децата се чувстват подкрепени, вероятността те да се ангажират с учебния процес и да постигнат по-високи академични резултати нараства. В допълнение, когато учениците и преподавателите имат силна връзка помежду си, сплотени са и работят добре заедно, те имат по-малко поведенчески проблеми.

Така стигнахме до поредицата “Позитивна класна стая: Взаимоотношенията, които търсим”. В рамките на четири статии ще разгледаме различни взаимоотношения между учители и ученици, които са вдъхновяващи и създават благоприятен микроклимат в клас.

В началото на поредицата “Позитивна класна стая: Взаимоотношенията, които търсим” ще проучим “3 стратегии, подходящи за изграждане на реципрочни взаимоотношения между ученик и учител”.

“Какво е ко-регулация в клас? 3 заземяващи стратегии за малки и големи” ще разкрие как учениците и учителите могат да се балансират взаимно, за да постигнат високи резултати по отношение на ключови социално-емоционални компетентности.

В третата статия от поредицата “3 стратегии, които ще помогнат на учениците в класа ви да се (до)опознаят” ще разгледаме значимостта на познанството, както и различни преживявания в клас, които ще задълбочат взаимоотношенията между децата и младежите.

“4 стратегии, които ще насърчат учениците да се подкрепят” е последната, четвърта статия от поредицата. Тя предлага различни инструменти за изграждане на подкрепяща среда в клас.

Всяко начало носи малко страх от неизвестното, но и много вълнение от предстоящите победи. Използвайте материала, за да предложите на себе си и учениците вдъхновяваща среда, в която всеки е приет, ценен и значим!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали