fbpx
Четивна грамотност

Техниката “Зрителни думи” и как да ни е от помощ в часовете по чужд език

Думи чужд език

Като преподаватели по чужд език със сигурност сме забелязвали как при четене на непознат текст учениците ни моментално разпознават думите, които са срещали често, и ги прочитат уверено, гладко и бързо. И вероятно си даваме сметка, че част от тези високочестотни думи дори не са лесни за четене – дълги думи със струпване на много съгласни или такива с особености в правописа.

Настоящата статия дава идеи за това как да разширим този списък от високочестотни думи – преминавайки през трите етапа на техниката “зрителни думи”, можем да помогнем на учениците си да разпознават визуално голяма част от изучаваната лексика, без да буквуват и сричкуват.

Какво представлява тази стратегия и защо работи

Тази стратегия работи толкова добре, защото използва умението правописно картографиране – съхраняването на написани думи в дългосрочната памет

Когато видим написана дума, ние всъщност я анализираме и декодираме до звуците, които чуваме в нея (фонеми) и буквите, които им съответстват (графеми). Този процес фиксира думата в нашата дългосрочна памет и в крайна сметка ние я разпознаваме веднага, щом я срещнем. Все още виждаме всички букви, но знаем думата толкова добре, че не е нужно да я буквуваме и четем.

Именно повтарящата се практика с разпознаването на едни и същи думи дава на учениците зрителното повторение, от което те се нуждаят, за да разширят своя речник.

Нещо ново, нещо старо…

Всъщност, зрителното запаметяване на думи се е използвало у нас още в началото на XIX в., в българските взаимни училища. Характерен елемент за тогавашната образователна система са били именно таблиците с думи, закачени по стените на класната стая. Децата, разпределени в малки групички и наредени в полукръг, учели и четели заедно урока от закачената пред тях таблица.

В часовете по чужд език

Изследванията показват, че повечето читатели се нуждаят от между едно и четири повторения на дадена дума, за да я запечатат в дългосрочната си памет.

При четенето на чужд език обаче учениците се нуждаят от по-интензивно повторение на новите думи, защото правописното картографиране протича по-бавно.

Етапи на стратегията

Изричното преподаване на “зрителни думи” ще помогне на учениците да увеличат броя високочестотни думи, които могат да разпознаят незабавно, без да декодират. От своя страна, това ще спомогне за “циментирането” на тези думи в паметта на децата.

Ето как стратегията може да се приложи в три етапа:

 • Звуков анализ (картографиране на звукове и букви);
 • флаш-карти със “зрителни” думи;
 • подсилване на “зрителните” думи чрез многократно повтаряне.

Как да се подготвим

 • Нека най-напред набележим думите, които искаме децата да запаметят: да разгледаме тематичното си разпределение и да помислим кои са най-важните думи към всяка тема, които искаме да превърнем в “зрителни“. Ако преподаваме английски език, бихме могли предварително да прегледаме списъците с думи Dolch или Fry за съответния клас. Защо да не изберем най-сложните 25 думи и да ги разделим в групи от по пет, които да преподаваме всеки ден?
 • Да планираме практиката като ежедневна! Нека предвидим в рамките на всеки учебен час около 10 минути, които да използваме специално за директни упражнения със зрителни думи.
 • Да подготвим материали: да подсигурим предварително необходимите работни листове, флаш карти и други визуални материали в класната стая, така че да наситим зрението на учениците с избраните думи. За картографирането за звуковете може да използваме малки чипове или други еднотипни дребни предмети, които да помолим децата да донесат – пастели, малки зарчета за игра, чипове от игри, памучни топки или монети.

 

 1. Звуков анализ – картографиране на звукове и букви 

Спомняте ли си упражненията със сини и червени квадратчета за звуков анализ от първи клас? Нещо подобно ще направим и сега, само че като част от обучението по чужд език!

Всъщност ще работим за разпознаването и прилагането на фонетични умения и уменията за анализ на думи при декодиране на думи.

Да започнем с една от петте думи, които сме избрали да преподаваме, и я представим на учениците: кажете им, че предстои да четат и пишат например думата with. Поканете ги да я повторят и ги попитайте колко звука чуват. Изброявайте с пръсти всеки отделен звук, кайто вашите ученици произнасят: / w / / i / / th /. Произнесете звуците заедно с учениците, за да им помогнете да ги идентифицират като отделни звуци.

Учениците могат да напишат буквите в квадратчетата в предварително подготвените работни листа, или в тетрадките си. За отбелязване на звуците пък може да им раздадете малки монети или чипове, каквито използва класът във видеото по-долу:

Помолете да отбележат по избрания от вас начин всеки звук и да обърнат внимание как той отговаря на буквата/буквите. Тази практика ще им помогне да свържат звуците и буквите в съответната дума по-трайно в паметта си.

Повторете картографирането на звуковете и буквите с всяка от петте зрителни думи.

 

2. Флаш-карти със зрителни думи

Следващият етап на стратегията включва затвърждаване на зрителните думи чрез флаш-карти – това може да са просто бели листа А4, върху които сме написали думите.

За практикуване на думи с флаш-карти има най-различни идеи, игри и задачки, които “циркулират” из учителските форуми. В настоящата статия сме подбрали следните две дейности:

 • Първи вариант:

Покажете на учениците последователно една по една всяка от петте зрителни думи, написана върху отделна флаш-карта. Прочетете думата бавно на глас и изчакайте около три секунди, за да дадете на учениците си време да разгледат буквите и моделите на всяка дума. След това ги помолете да повторят думата и сменете картата. 

Разбъркайте флаш-картите и отново ги показвайте една по една карта. Изчаквайте по три секунди на всяка флаш-карта и помолете учениците сами да прочетат думата. Ако се затруднят, прочетете думата отново и след три секунди помолете децата да опитат пак.

За трайно запаметяване на зрителните думи е необходимо учениците да идентифицират правилно всяка дума поне по два пъти.

 • Втори вариант:

Тази дейност е подходяща за запаметяване на думи, които споделят модел, но нямат типични буквено-звукови комбинации (като например could, should и would).

Ако преподавате английски език, може да използвате ресурс като Phinder, за да търсите думи въз основа на еднакви буквени модели.

Напишете всички думи от избрания тип в колона – една над друга върху флаш-картата. Покажете на учениците картата и ги помолете да идентифицират как завършва всяка дума. След като отговорят правилно, посочете и прочетете на глас всяка дума от зрителните думи. Изчакайте три секунди и помолете учениците да кажат думите поред.

Не забравяйте да използвате за различните групи думи различни флаш-карти!

Разбъркайте картите и помолете учениците да “прочетат” последователно всеки набор от думи.

 

3. Подсилване на зрителните думи с многократно повторение

За да запечатаме “зрителните” думи трайно в паметта на учениците, е важно те да ги виждат често. Можем да постигнем това по различни начини:

 • четене на текстове, които съдържат зрителите думи;
 • стени с думи или буркани с думи, които да ни подсещат за изучената лексика;
 • създаване на картинни речници;
 • упражняване на зрителните думи за домашна работа;
 • използване на “зрителните” думи в обикновените си игри и дейности с думи. Вдъхновение може да почерпите от статията ни “Десет идеи, с които учениците ви ще заобичат четенето”.

 

Преподаването на зрителни думи изисква съвсем малко предварителна подготовка и усилие, а ползите за учениците са трайни и значителни. Предизвикваме ви да се уверите в това сами!

 

За създаването на тази статия използвахме като източник: https://www.understood.org/en/school-learning/for-educators/teaching-strategies/how-to-teach-sight-words

 

За автора

Елица Тодорова

Елица Тодорова преподава немски език в различни възрастови групи, а от пет години участва в организацията на лятно училище за деца с обучителни трудности, за част от които българският не е майчин език. Юрист по образование, учител по професия и майка понастоящем - запознайте се с Елица!

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.