fbpx
Четивна грамотност

Създаване на таблица с две колони

Pens next to a textbook

Учениците първо прочитат текста и го разделят на абзаци. В тетрадките си правят две колони. В първата чекват абзаците, чийто смисъл им е напълно ясен, а във втората – тези, по които имат въпроси и си записват въпросите. Това би трябвало да им отнеме не повече от 5 минути. След това всички обсъждат, като се допълват и поправят, ако има нужда.

Резултат: Учениците си тълкуват текста чрез въпроси по отделните абзаци.

Примерна инструкция
След като сте прочели текста, имате 5 минути да маркирате абзаците, които можете да разтълкувате без проблем, и тези, по които имате въпроси. Разделете ги в две колони, като във втората си набележете въпросите. После обсъждаме заедно.

Предимства на стратегията

  • Учениците се научават правилно да формулират въпроси по текст;
  • Учениците научават нови думи, термини, фрази;
  • Чрез задаване на въпроси учениците вникват по-детайлно в текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • на някои ученици може да не им стигне времето за четене на текста, което сте им задали предварително, и това може да ги затрудни със задачата;
  • текстът може да има доста непознати думи във всеки абзац и това да доведе до куп въпроси и да не им стигне времето;
  • нужно е да подберете внимателно текста;
  • някои ученици може да не успеят правилно да формулират въпросите си и това да доведе до объркване.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.