3 стратегии, които ще помогнат на учениците в класа ви да се (до)опознаят

Учениците прекарват голяма част от времето си в училище, а класът, в който са попаднали, играе голяма роля в личния и социалния им живот. Така например, ако някои деца са по-затворени и притеснителни от други, има опасност да останат изолирани. В този случай техният престой в училище може да се окаже самотен и не толкова удовлетворяващ. От друга страна, ако редовно осигуряваме възможности за споделяне, игра и рефлексия, ще насърчим всички ученици да споделят, да се слушат, а в края на деня ще имаме клас, в който децата се познават. На тази база се градят по-устойчиви взаимоотношения, нали? 

В статията ще разгледаме три стратегии, които ще подкрепят опознавателния процес. Това не означава, че дейностите са подходящи само за паралелки, в които учениците все още не се познават. Всъщност, когато имат повече общи преживявания зад гърба си, любопитството един към друг се увеличава.

 • Кръгове за споделяне
 • Проверка на емоциите
 • Игри за опознаване

Клас/ове (възрастова група)*: 1. – 12. клас

Кръгове за споделяне

Ресурси: Предмет за говорене (микрофон, топка, пате или друг), норми на поведение, предварително подготвени теми и насочващи въпроси.

Продължителност: Провжда се регулярно и отнема между 30-60 минути

Описание: При редовните срещи за споделяне и рефлексия децата седят в кръг. Тези срещи се използват основно за изграждане на чувство за принадлежност и доверие в клас (както и за затвърждаване на предметно знание).

Регулярността е от ключово значение за успеха на стратегията. В класните стаи на учениците в начален етап на образованието срещите се провеждат ежедневно или ежеседмично. Прогимназиалните и гимназиалните класни стаи имат по-различен ритъм – в началото на срока, след ваканция, в началото и/или края на раздел.

Въвеждането на регулярни кръгове за споделяне във вашия график ще надгради взаимоотношенията ви с учениците ви, както и комуникационните умения и емпатията на децата.

Как да приложим:

Стъпка 1: Представете идеята на учениците и съставете норми за споделяне, като ги включите в процеса. Примерните норми обхващат уважение, изслушване, любопитство и приемане:

 1. Говоря, когато държа микрофона/топката/патето за говорене
 2. Изслушвам споделянето на моите съученици
 3. Уважавам всеки съученик и неговите преживявания
 4. Проявявам любопитство без  да осъждам

Стъпка 2: Направете месечна или седмична рутина, в която учениците да разказват нещо лично – семейна история, история на любим музикант или хоби.

Стъпка 3: Провеждайте системно кръговете за споделяне и рефлексия, следвайки установения график. Винаги напомняйте нормите на поведение в началото на дейността и реферирайте към тях в случай на нарушение.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

3 стратегии, които ще помогнат на учениците в класа ви да се (до)опознаят

Съвети за по-ефективно приложение:

 • Работете усърдно за сигурна и подкрепяща среда, в която всеки ученик е приет – напомняйте за нормите на поведение, насърчавайте открити разговори, подчертавайте значимостта на уважението и взаимопомощта между учениците.
 • Започнете с леки теми, които са с по-общ характер, а не с личен. Това ще помогне на учениците да се опознаят по-добре, едва тогава ще се почувстват комфортно да споделят по-лични преживявания.
 • Бъдете пример и се включвайте в споделянето и рефлексията. Говорете открито, спокойно и автентично. Това ще помогне на учениците да се свържат с вас, а след това и да говорят за своите собствени преживявания.

Проверка на емоциите

Ресурси: Табло с емоции, предварително планирани въпроси и теми за обсъждане

Продължителност: Провежда се ежедневно, отнема между 5 и 30 минути в зависимост от броя деца в класа и типа задавани въпроси.

Описание: Ние, хората, изпитваме много различни емоции едновременно или последователно. Емоционалният чек-ин, наречен още “Проверка на емоциите”, дава възможност на учениците да разкрият феерията от емоции, която бушува в тях. Често и децата изпитват множество емоции едновременно, понякога дори за едно и също нещо. Например, влизайки в класната ви стая, те може да са едновременно щастливи, че ви виждат, но и да се притесняват дали ще ги изпитате.

Ако поискаме от учениците да посочат само една емоция, неволно може да ги насърчим да пренебрегнат или заглушат всичко останало, което изпитват.

Как да приложим:

Стъпка 1: Запознайте учениците с дейността и изгответе норми на поведение. След това подгответе и списък/табло с емоции – включете различни категории емоции.

Стъпка 2: Провеждайте дейността ритмично в началото и/или в края на учебния си час. 

В хода на споделянето на емоции задавайте въпроси, които ще провокират учениците да назоват повече от една.

Например:

 • Кои три емоции ще опишат вашия ден най-добре?
 • Като си спомните изминалата седмица, кога сте изпитвали всяка от следните емоции?
 • Какви емоции изпитвате, влизайки в училище? А когато излизате? 

Въпроси като тези подтикват децата да оценят сложността на емоционалния си свят и не ги ограничават в избора. Когато учениците започнат да забелязват повече емоции около себе си, всички те се превръщат в здравословна, очаквана и уважавана част от ежедневнието. Това от своя страна развива уменията им за саморегулация и допринася за безопасната и спокойна атмосфера в класната стая.

Съвети за по-ефективно приложение

 • Започвайте проверката на емоциите с различни въпроси, създавайте различни теми и контекст, за да подчертаете богатия емоционален свят. Нека някои от въпросите са по-заплетени и насърчаващи креативността, например: „Училищните предмети имат ли цветове?“. Други е добре да са по-сериозни – за дома, отговорността, самоличността и вярванията на учениците. Например: “Как се чувстваш, когато се прибереш у дома след училище?”. Трети вид въпроси са тези за положителните емоции, като „Кой беше най-щастливият ви момент тази седмица?“ или „Кой от този клас те вдъхнови тази седмица?“
 • Включете учениците в модерирането на проверката. След като се запознаят със структурата на “чек-ина” и основните видове въпроси, поканете ги да задават собствени въпроси и да обогатяват дискусията. По този начин децата сами ще допринасят за здравата общност и доброто познанство помежду си.

Игри за опознаване

Ресурси: Сборник с интерактивни игри

Продължителност: Различна за всяка игра

Описание: Игрите за опознаване са важни, за да надграждаме познанството между учениците. Често децата усещат “заплаха”, която обаче не идва от учителя, а от останалите ученици в клас. Притесненията на някои ученици са свързани с отхвърляне, срам или провал.

За да изградим общност на класа, в която учениците вярват и подкрепят, трябва да предлагаме различни възможности за опознаване и надграждане на познанството. Важно е да предоставяме постоянно нещо ново, с което да насърчим задълбочаването на взаимоотношенията между децата – дори да са в този клас от няколко години и да знаят не само имената си, но и подробности за ежедневието си.

На шестдесетте страници на Сборник с интерактивни игри ще откриете не само опознавателни игри, но и такива с друга насоченост – обучителни, за доверие, за изразяване на очаквания и страхове и други. Разгледайте ресурса и смело комбинирайте игрите, които отговарят на нуждите на класа и водят до положителни опознавателни емоции!

Още полезни статии:

Умения за учене

Метакогнитивни умения и как ни помагат в ученето

Метакогнитивните умения играят важна роля във всички учебни дейности и преживявания на учениците. Когато те започнат да осъзнават своите индивидуални процеси на учене, стават много

Извънкласни дейности

Как да организираме най-успешния летен лагер?

В последните години родители и учители обръщат голямо внимание на това как децата да прекарат лятната ваканция, какви полезни и интересни преживявания да им предложат

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали