Prepodavame.bg

2 клас Емоционална интелигентност

“Изчакай, за да играеш” или как да контролирам себе си по-добре?

“Изчакай, за да играеш” или как да контролирам себе си по-добре?

Импулсивността е характерна за детската възраст. Нормално е второкласниците, с които работим, да не успяват да се въздържат от импулсивни действия, тъй като в момента те развиват умението си за самоконтрол. 

Но в същото време е изключително важно да насърчим самоконтрола у тях. Хората, които умеят да “отлагат наградата” и да упражняват саморегулация над импулсите си са онези, които се радват на успех в живота и по-удовлетворяващи взаимоотношения с околните. 

Учениците, които имат добре развито ниво на самоконтрол:

  •  имат по-добър успех в училище; 
  •  умеят да си поставят дългосрочни цели и да полагат последователни усилия,  за да ги постигнат; 
  • умеят да следват правила и инструкции; 
  • се адаптират по-лесно към нови обстоятелства – нов учител, нов клас, нови предмети, ново училище. 

Затова и за учителите е важно да предоставят възможност децата да изградят умение за самоконтрол. Това е пряк път към постигането на продуктивен учебен процес с ангажирани и напредващи ученици. 

Как да постигнете това с вашите второкласници? Представяме ви урока “Изчакай, за да играеш”. Той ще ви подскаже как да създадете ситуация в класната стая, в която всяко дете да прояви индивидуалното си ниво на самоконтрол. Чрез рефлексия в края на часа всеки малък ученик ще има възможност да ревизира поведението и решенията си, както и да си постави цели за подобряване на способността да “отлага наградата”. 

Урокът е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Изчакай, за да играеш” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Изчакай, за да играеш” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

За автора

Валерия Симеонова

Валерия Симеонова е психолог. Фокусът на работата й е свързан с развитие на емоционални и социални компетентности у децата. Подкрепя родители и учители в това да създадат онези условия за своите деца днес, така че те да се превърнат в щастливи, успешни и удовлетворени личности утре.
Повече за Валерия Симеонова на www.podobri.se

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас