STEM в училище – една добра практика от Кнежа

Последните години настойчиво говорим за STEM в училище и на много места учителите се опитват да организират учебните часове спрямо принципите на STEM обучението. Невинаги обаче ни е напълно ясно как да направим това. В следващите редове ще ви споделим за един успешен STEM проект, който ПГЗ “Стефан Цанов” в гр. Кнежа осъществява, благодарение на амбициозна работа на преподавателите по природни науки. Главните двигатели на проекта са Снежана Драшанска – учител по биология и химия, Петранка Петровска-Коларова – учител по физика и математика, София Димитрова – учител по информационни технологии, Таня Хиновска-Накова учител-агроном и Цветелина Лицанова – учител по предприемачество, а основните участници са целият IX в клас специалност “Растителна защита и агрохимия”. Ето и тяхната история.

През учебната 2021/2022 година училището кандидатства по Програма “Училища за пример” на Фондация “Заедно в час” и бива одобрено за участие. Програмата е двугодишна и е свързана с различни практически насочени обучения за училищния колектив. Част от тези обучения са избираеми – тоест всяко училище може да прецени кои курсове ще са полезни за неговия екип и ученици. Ръководството на ПГЗ “Стефан Цанов” включва част от педагогическия състав в STEM обучение, което цели да даде практически насоки на преподавателите как да разработят интердисциплинарен STEM-проект, в който учениците да решават реални проблеми и да развиват ценни умения. Така хрумва и идеята да бъде организирана “Научна конференция” в училище, на която трябва да се обсъди следния важен въпрос: „Ако се изчерпят всички изкопаеми горива на планетата и Кнежа остане последното място с наличните си ресурси, от които светът зависи – какво бихме предложили, за да имаме качествен живот – отопление, движение, хранителни ресурси, производства, образование.“

Но преди да стигнат до конференцията, учениците и техните преподаватели трябва да извървят дълъг път на проучване, събиране на идеи и намиране на решение. И именно в този процес деветокласниците развиват умения на 21. век като умението за работа в екип, аналитично и критично мислене, креативност, социално-емоционални умения, комуникативни умения и др.

Искате да работите по подобен начин с вашите ученици? Тогава следвайте стъпките по-долу – те са споделени от преподавателите в ПГЗ “Стефан Цанов”.

Стъпка 1: Избор на “голям въпрос”

За да се превърнат учениците в изследователи и да развият ключови умения в областта на природните науки, каквато е основната цел на STEM обучението, е важно да имат въпрос, който да изследват. Той трябва да е достатъчно значим и ангажиращ за тях. Добра идея е да касае проблемите на съвременния свят и да подтиква учениците да търсят решения на тези актуални за човечеството предизвикателства. 

В случая, преподавателският екип от ПГЗ “Стефан Цанов” поставя въпроса за това как наличните ресурси в региона на Кнежа могат да бъдат използвани в ситуация на световен дефицит на ресурси: “„Ако се изчерпят всички изкопаеми горива на планетата и Кнежа остане последното място с наличните си ресурси, от които светът зависи – какво бихме предложили, за да имаме качествен живот – отопление, движение, хранителни ресурси, производства, образование.“

STEM в училище - една добра практика от Кнежа
ПГ по земеделие “Стефан Цанов” участва в програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час” . 
“Училища за пример” е единствената квалификационна програма за педагогически специалисти в България, която обучава училищата едновременно да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски подходи, като поставят ученика в центъра. Програмата е двугодишна и безплатна за училищните екипи на всички общински и държавни училища в България.
 
Заявете интерес към програма “Училища за пример” на сайта на “Заедно в час” и ще получите първи информация за отваряне на кандидатстването за новия випуск, как да подготвите успешна кандидатура и допълнителна информация за всички възможности и ангажименти, които включва програмата.
 
Стъпка 2: Организиране на работата на учениците

Следващата важна стъпка е да се дадат ясни и разбираеми насоки на учениците как точно се очаква да работят те. В случая учениците са разделени на екипи, като всеки екип трябва да помисли в следните направления:

  • как да използваме плодородната земя на общината;
  • как земеделската ни гимназия да подпомогне този процес;
  • как да си осигурим енергийна независимост, като използваме наличните ресурси на общината за производство на биометан и биоетанол.
Стъпка 3: Представяне на решенията

В STEM обучението е важно идеите да придобиват колкото се може повече плътност. Затова и изнасянето просто на презентация пред публика не е толкова развиващо, нито пък мотивиращо за учениците. Учителите в този интердисциплинарен проект решават да предизвикат мисленето и уменията на възпитаниците си – всеки екип трябва да представи своето решение, като изработи макет. Така ще онагледи основните идеи, до които е достигнал.

STEM в училище - една добра практика от КнежаМакетите и решенията са презентирани на специална “Научна конференция” в училище, на която присъстват много гости, включително и началникът на РУО – Плевен – г-жа Албена Тотева, менторът на програмата „Училище за пример“ на „Заедно в час“ – г-жа Теменужка Христова, заместник-кметовете на община Кнежа – г-жа Капка Митева и г-н Цветомир Миловски, главният експерт „Екология“ – г-жа Миглена Горнишка, г-жа Милена Горанова и служители на Общинска администрация, както и директори на училища от община Кнежа.

Как екипът на ПГЗ “Стефан Цанов” коментира осъществения STEM проект:

“Това беше модел на активно учене, в което учениците натрупаха знания, изградиха умения да надграждат, преживяха процеса, развиха социално-емоционалните си умения за работа в екип. Изпитаха удовлетвореност от добре свършената работа и високата оценка дадена на конференцията.” 

Ако искате това да се случи и за вашите ученици, не се колебайте да последвате стъпките по-горе. 

Повече за интердисциплинарния STEM-проект може да прочетете на страницата на ПГЗ “Стефан Цанов”. 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали