Изпитани практики за развиване на умения на 21-ви век в час

ИЗПИТАНИ ПРАКТИКИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ НА 21-ВИ ВЕК В ЧАС

Авторът на този наръчник не е един. Наръчникът е създаден от екип преподаватели, участващи във втората година на проекта From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) за изграждане на професионални учебни общности (ПУО), които развиват умения на XXI век в час.

Членове на този екип са 140 учители от цялата страна, които създадоха своя професионална учебна общност във всяко едно от общо 18 училища

Какво съдържа:

1. Как да изберем умение на 21 век?

2. Как да мотивираме учениците да развиват уменията си?

3. Нашите успешни практики

4. Какви умения развихме ние-учителите?

5. Нашите научени уроци

Изпитани практики за развиване на умения на 21-ви век в час - Наръчник

ПРОЕКТ FIERST


Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор. 

Проектът е финансиран по програма “Еразъм +”, Ключова дейност 3 и се осъществява паралелно в 5 европейски държави – България, Румъния, Естония, Великобритания и Швеция. В първата фаза на проекта се включиха близо 80 учители от осем училищни екипа от различни области на България, а през втората учебна година в проекта участваха 18 училища от цяла България. Те преминаха през обучения и бяха подкрепени в развиването на професионални учебни общности в своите училища.


Повече за проекта прочетете тук и тук.

Изпитани практики за развиване на умения на 21-ви век в час - Наръчник

Абонирай се за Нашия Блог

Получавай полезни и интересни материали за преподаването и живота в училище.

Искам да получавам информация за:

Преподаваме.бг използва информацията, която предоставяш за контакт единствено с цел да ти предоставяме високо качествено и релевантно съдържание. Можеш да се отпишеш по всяко време. За повече информация може да видиш нашата политика за поверителност.