7 умения, които STEM ще развие у учениците

Развиване на умения STEM

Прилагането на STEM в класната стая ще помогне на учениците да развият умения, които ще са им необходими и в живота извън пределите на училището. Преподаването чрез експерименталния метод ще разкрие пред тях процеса на изследване и експериментиране. Използването на разнообразни инструменти за анализ и мислене, ще им даде възможност да се справят с комплексните проблеми, които наблюдаваме в 21-ви век

Професиите на бъдещето търсят научни изследователи, които могат да се справят добре със съвременните технологии, но също така са креативни и иновативни. Търсят програмисти, които могат да използват не само аналитичния си ум, но и да бъдат изобретателни. Никой не знае как ще се развие светът, но със сигурност трябва да подготвим учениците си с многоброен и разнообразен набор от инструменти.

Освен интерес към науката, технологиите, инженерството и математиката, STEM ще развиете и тези 7 умения  у учениците.  

Умение 1: Наблюдение на заобикалящата среда и търсене на неудовлетворени нужди

Ние можем да изградим ученици, които не само идентифицират от какво се нуждае техният град, държава, страна или света, но и предприемат действия насочени към промяната. 

За да се случи това, е нужно да ги изведем навън, да ги научим да наблюдават и търсят решения, а не проблеми. Нека водим дискусии с тях за нещата, които се случват около нас. Да ги насърчим да задават въпроси и търсят нови перспективи. 

Като развиваме техните умения за наблюдение, критично мислене и анализ, ние ги подготвяме за бъдеще, в което те са водещи действащи лица. 

Защо да не попитаме своите ученици: “Ако можехте да промените едно единствено нещо на света, какво би било то?”  И когато чуем отговорите им, нека ги подтикнем да помислят как биха го направили. Да им помогнем да повярват, че те могат да го направят или поне могат да се опитат! 

Умение 2: Разрешаване на проблеми

Ако забележим проблем или нужда, трябва да намерим и решение. Но не е достатъчно само да посочим какво трябва да се направи. Нужно е да се превърнем в хората, които действат и променят света. Затова е важно да насърчаваме децата да бъдат тези, които се изправят срещу проблемите и трудностите. Да ги научим, че от тях зависи, че е по-добре да пробват нещо и да се провалят, отколкото да бъдат безучастни.

Умение 3: Критично и креативно мислене

Да наблюдаваме света и идентифицираме проблеми и нужди е чудесно начало. Следващата стъпка е да използваме критичното и креативно мислене, за да намерим решение на изведените проблеми. 

Нека насърчим учениците ни да мислят нестандартно и да работят без инструкции. Да използват своето въображение и да предлагат иновативни решения. Това ще доведе до изненадващи изобретения и открития! Критичното и креативно мислене ще ги подтикне да опитват нови идеи, да работят по нетрадиционни начини и да поемат рискове.

Умение 4: Поемане на рискове

Разработването на нови идеи и експериментирането се свързва с доза риск, а това понякога плаши децата. Затова е важно да ги научим, че поемане на здравословни рискове е полезно и понякога може да доведе до неочаквани резултати. Нека им покажем как да отстояват идеите си, да работят над тях и ако не успеят, да пробват отново. Всяко начинание крие рискове, но това не трябва да ги спира, а напротив – да ги мотивира.

Умение 5: Приемане на провалите

Създаването на нещо напълно ново и поемането на рискове, се свързано и с възможността да не успеем и да се провалим. Провалът е неизбежна част от експериментирането и търсенето на нови решения . Затова приемането му като нормална част от процеса е изключително важно умение, което учениците трябва да научат още от ранна детска възраст. Това ще им даде увереността да продължават и да пробват отново. Когато се научат да приемат грешките  като онова, което ги доближава с още една крачка към успеха, те ще спрат да се страхуват и притесняват. Ще се превърнат в уверени младежи, които са готови да рискуват и да се провалят, докато не постигнат целта си.

Умение 6: Използване на уменията, които придобиват по време на STEM експеримент

Уменията да изследват, планират, събират данни, да проектират и да правят изводи са от важни за успеха на децата, които искат да решават реалните житейски проблеми. Експерименталният процес на STEM ще им помогне да придобият тези умения, които могат да използват във всяка една сфера на техния живот.  

Умение 7: Работа с желание и страст

Какво движи изобретателите, учените и инженерите? Страстта! Желанието им да намеря по-добри начини за решаването на проблемите, които наблюдават в ежедневието си. Да измислят по-екологичен начин за производството на гориво или по-безопасно превозно средство. 

Страстта ни дава мотивация и воля да пробваме и да се проваляме и след това отново да пробваме. Ако открием нещата, които вършим със страст, нищо няма да ни спре да работим над дадена инициатива или кауза. Страстта ни кара да правим по-добри и по-големи неща.

Огледайте се 

Уроците по STEM са навсякъде около нас. Вдъхновението може да дойде отвсякъде, затова следващият път когато се разхождате помислете как STEM (науката, технологиите, инженерството и математиката) е оформил някои от любимите ви места и занимания. От скейтборд паркове до автобусните спирки – всичко е започнало с идея и план. После бъдете креативни и използвайте това в класната стая. 

7 умения, които STEM ще развие у учениците

Източници: 

https://littlebinsforlittlehands.com/real-world-stem-lessons-valuable-kids/

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират

Мисловна карта
Креативност

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали