Prepodavame.bg

STEM – какво трябва да знаем за него?

Какво е STEM

Какво е STEM и защо обучението в STEM е толкова ключово в 21 век? Разберете как учениците ни могат да напредват в STEM, докато се забавляват.

“През 21 век научните и технологични иновации стават все по-важни, особено когато се сблъскваме с ползите и предизвикателствата както на глобализацията, така и на икономиката, основана на самообучението. За да успеят в това ново общество – високотехнологично и базирано на информация, учениците трябва да развият своите способности в STEM до нива, много по-големи от онова, което се е смятало за приемливо в миналото”. (Национална научна фондация)

Какво е STEM?

В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение, което е фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика.

Чрез методиката на STEM учениците вземат участие в експерименти, биват насърчавани да споделя идеите си и да допринася за развитие на групови проекти насочени към опознаване на света около тях.

Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото, са основните принципи залегнали във всеки урок.

Едно от основните предимства на STEM обучението е обединяването на отделните предмети в интегрирана учебна програма. Всеки урок освен знания води и до придобиването на различни умения и компетентности.

Това позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище. Да си отговорят на въпроси като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам, това което уча?“

Какво е STEM?

Защо STEM е важно за учениците?

Обучението по STEM дава възможност на децата да изградят една цялостна картина за света, в който живеят. Чрез изследване и игра те се учат сами да правят изводи, да си обясняват дадени явления и да съставят собствена гледна точка за природата, хората, социалната и културна среда, която ги заобикаля на локално и глобално ниво.

STEM позволява на учениците да преминат отвъд придобиването на теоретични знания и да се насочат към практическото прилагане на наученото. По този начин те придобиват широк спектър от умения и компетенции, които ще са им необходими в 21-век.

Ето и още няколко причини защо да въведем STEM в учебния ни план:

  • Ученето в различен контекст помага учениците да се научат да бъдат адаптивни. Когато представим един и същи урок от различни перспективи, ние даваме възможност на учениците да бъдат гъвкави, да правят взаимовръзки между предметите и да работят при  разнообразни обстоятелства. Те разбират по-добре понятия, феномени, явления, когато им предоставяме различен контекст за обучение и различни гледни точки, чрез които да ги изследват.
  • Ранното представяне на тези професионални направления увеличава интереса към тях. Когато запознаваме малките деца със STEM идеи, ние създаваме основа за бъдеща страст и интерес към тези предмети, което може да доведе до продължаващо обучение и дори успешна кариера в тези области.
  • STEM е забавно. Вместо да запомнят факти или да имат строго структуриран урок, децата могат да играят, докато учат. Много преподаватели смятат, че играта подпомага и засилва  ученето. А STEM уменията могат лесно да се развият чрез забавни и ангажиращи дейности.

Какво е СТЕМ?

Кога да започнем с преподаването на STEM?

Колкото по-рано започнем с основите на STEM, толкова по-добре. Ранните преживявания и учене оформят развитието на детския мозък. Колкото по-рано възрастните напътстват и подкрепят децата  в преоткриването на чудесата на технологичния свят и науката, толкова по-вероятно е децата да изпитат интерес и да се насочат към тези дисциплини. Освен това те ще развият умения, които ще са им необходими във всяка една сфера – личностна и професионална.

Ключовото при STEM е, че всички обучителни дейности се базират на намирането на решение на проблеми от реалния свят. Затова STEM акцентира върху ученето, основано на проекти и личностни преживявания.

От екипа на Prepodavame.bg сме ви подготвили серия от практически идеи, които може да ви вдъхновят да започнете да използвате повече STEM дейности в час.

STEM – какво трябва да знаем за него?

Източници:

https://www.fix.com/blog/getting-kids-involved-in-stem/

https://www.learningliftoff.com/why-stem-education-is-essential-for-younger-kids/

https://www.engineeringforkids.com/about/news/2016/february/why-is-stem-education-so-important-/

 

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.