Prepodavame.bg

Как да започнем да преподаваме STEM?

Първи стъпки в STEM

Искате да преподавате STEM в училище? Искате вашата класна стая да е в крак с нуждите на 21 век? За да ви помогнем създадохме тази статия, която дава 5 идеи как да въведем STEM в нашите часове.

STEM обучението е нещо повече от преподаване на наука, технологии, инженерство и математика. То е въвлечено в различни аспекти от всекидневието ни. Нашата работа като учители е да скъсим дистанцията между това, което се учи в училище и живота извън него. Да покажем на децата как може да използват интегрираните умения, които придобиват в училище извън класната стая.

В статията ви представяме 5 идеи как да започнем да преподаваме STEM, както и насоки за ролята на учителя в това начинание.

Все още не сте запознати с метода на преподаване на STEM? Прочетете нашата статия “STEM- какво трябва да знаем за него”.

STEM

Запознайте учениците с концепцията за STEM

Важно е да говорим с учениците си за науката, математиката, технологиите и инженерството и как тези четири дисциплини помагат на света да функционира и да се подобрява.

След като разберат какво е и как изучаването на STEM ще им помогне да опознаят света по-добре, можем да започнем с малки крачки да им показваме как може да използват практически наученото. С помощта на забавни и интересни дейности можем да обясним на учениците си прости понятия, които да използват лесно в ежедневието си – например броене, събиране, изваждане, измерване.

Например, урокът за обиколка на правоъгълник лесно може да бъде пренесен на училищния двор. Може да разделим класа на няколко екипа и всеки екип да се опита да измери възможно най-точно обиколката на училищния двор. Печели екипът с най-точно измерване.

Направете STEM част от ежедневието им

Може да използваме всекидневни задачи, задължения и дейности, за да обясним концепцията за STEM и да покажем на учениците си, как на практика да прилагат наученото.

Примери:

Готвене: Децата могат да учат химия, да практикуват математика и измерване и да се запознаят с анатомията на храната и растенията, докато си приготвят обяд.

Банкиране и пазаруване: Можем да създадем примерни ситуации на пазаруване или ходене до банката и да покажем на децата как да пресметна парите, които са им необходими. Чрез подобни дейности можем лесно да ги научим на принципите на числата, спестяванията и инвестирането.

Скъсете връзката между децата и природата

Нищо не засилва интереса на децата и откривателското им любопитство, така както прекараното време на открито, сред природа, дори ако става дума за парка в квартала или училищния двор.

Можем да приложим STEM методологията, като предложим на учениците да съберат даден брой листа, камъчета, цветя или някакви малки животинки. След това да ги разгледаме, обсъдим, да говорим за различните форми и функции на елементите. Дори може да правим  хипотези каква е връзката между дадените предмети и каква роля изпълняват в глобалната природна картина.

Разберете от какво се вълнуват децата

Важно е да питаме децата  какво на тях им е интересно? Какво биха искали да научат? След това можем да използваме тази информация като възможност да преподаваме STEM.

Примери:

Ако си падат по коли, може да направим уроците по физика чрез използването на коли играчки – да сравнят скоростта на малките и големите коли и да тестват скоростта им на различни рампи.

Ако харесват баскетбол, нека да хвърлят размачкана хартия в коша за отпадъци. Можем да им предложим да  хвърлят от различни височини и ъгли. След това да обсъдим с тях кое е по-лесно и по-точно, как размерът на различните ъгли определя точността или как тежестта на предметите се отразява на тяхната скорост. Нека нагледно видят как масата на обектите влияе на тяхната функционалност.

Позволете им да изследват самостоятелно

Децата се нуждаят от практически дейности и са много по-ангажирани в процеса на обучение, когато могат самостоятелно да изпробват наученото. Затова е важно да им дадем възможност да използват наученото, креативността си и изследователския си дух.

Пример:

Можем да направим вулкан със сода и оцет или да изградим предмети от глина. Може да измислим варианти, в които с подръчни материали да приложим концепциите на STEM.

Каква е нашата роля като учители?

Да задаваме правилните въпроси.

Проста стратегия за задаване на правилните въпроси е да се използва “какво”, а не “защо”. Въпросите с “какво” са по-отворени, което дава възможност на децата да бъдат по-уверени в отговорите си. Започването на въпрос със “защо” предполага, че има един верен отговор.

Примери:

  • “Какво виждате там?”
  • “Какво правят тези птици?”
  • “Какво чувате?”
  • “Какво мислите, че ще се случи след това?”
  • “Какво забелязахте там?”

Да бъдем фасилитатори и да напътстваме процеса.

Нека децата да бъдат инициатори и да изследват сами процесите и средата, която ги заобикаля. А ние да се включваме само когато е необходимо, за да им помогнем, да ги насочим или да им покажем кои умения може да развият в дадената обстановка. Нека задаваме отворени въпроси, за да насърчим задълбоченото мислене за дейността, с която се занимават.

Да създадем среда за успех.

Можем да осигурим различни материали и инструменти, до които децата да имат достъп безопасно. Различните видове материали могат да подкрепят децата в по-нататъшното им експериментиране и откриване.

Пример:

Можем да направим малка библиотека с научна литература и енциклопедии в класната стая. Добра идея е да оставим различни измервателни инструменти на децата – линии, пергели, транспортири или пък материали – пластилин, глина, метални елементи и др.

Преподаването на SТЕМ в училище

За успеха на нашите учениците в 21 век преподаването на STEM е ключово. Ние учителите можем да направим ученето ефективно и увлекателно за учениците, чрез методите, които STEM ни предлага. Ние може да им покажем как знанията по математика, география, биология, физика и химия са приложими в ежедневния им живот. И да им дадем водещата роля в урока. Нека те бъдат експериментатори и откриватели!

Прочетете STEM уроци – Какъв е изследователският процес, през който учениците преминават и споделите с нас вашето мнение в коментарите!

Как да започнем да преподаваме STEM?

Източници:

https://www.fix.com/blog/getting-kids-involved-in-stem/

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.