Как да подготвим децата за дигиталните професии на бъдещето

В свят, в който технологиите се развиват скорострелно и изменят цели индустрии, как можем да подготвим учениците за професии, които може би все още не съществуват? 

Промените в професиите и изчезването на част от тях далеч не са типични само за нашето време. В миналото занимания като фенерджия, подреждач на кегли за боулинг, оратор в завод и много други са представлявали възможна кариера за хората. Причините част от професиите да изчезват, да се изменят, и да се появяват напълно нови, често са свързани с научно-технологичния прогрес и автоматизацията, както и с постоянно изменящия се начин на живот на хората. С напредването на технологиите тези промени забързват темпото си и в момента на пазара на труда се търсят специалисти за позиции, които не са съществували преди само пет години. Трудно е да си представим какви ще са професиите, когато сегашните първокласници започнат да си търсят работа. Съвсем естествено, тази непредвидимост е източник на притеснение у много родители и образователни специалисти.  

Това, което можем да направим, за да подготвим новото поколение за професиите на бъдещето, е да му предоставим ключови умения и компетенции, които да направят младежите адаптивни. Според нас следните седем принципа са добра основа, върху която да се фокусираме. 

  • Развиване на умения за учене 

Разбирането, запаметяването и управлението на информация са ключови в контекста на свят, в който огромен обем разнородна информация е постоянно достъпна. Ако учениците усвоят ефективни умения за учене, те ще могат да разрастват капацитета си през целия си живот, не само в училище. Има различни методи за подобряване на паметта и ускоряване на процеса на учене, като създаването на мисловни карти е един от най-изпитаните. 

  • Креативност

Развиването на собствената ни креативност ни позволява да намираме по-добри решения на проблеми и ни дава по-богато разбиране за света, което на свой ред води до създаване на иновации. Креативността се „тренира“ като учениците не ги е страх от провал и опитват нови неща, без да се стремят към съвършенство на всяка цена.  

  • Функционална и дигитална грамотност

Функционалната грамотност обозначава умението на човек да намира, осмисля, преработва и представя информация или да решава проблеми в ситуации, близки до реалните. Дигиталната грамотност, на свой ред, се занимава с възможностите на човек да използва различни дигитални технологии като способ за ефективно боравене с информация, в комбинация с това да спазва и прилага правила за сигурност и етични норми, свързани с ползването на информацията. За да си взаимодействаме със света около нас, са ни необходими и двата вида грамотност.  

Не всеки ученик трябва да се стреми да е програмист, но всеки трябва да знае какво стои зад технологиите и как да ги управлява, за да е успешен в професиите на бъдещето. Технологиите дават огромни възможности, които може да са от полза във всяка сфера, и е важно да сме не само техни консуматори, а да използваме потенциала им по конструктивен начин. 

  • Комуникационни умения

Каквато и професия да изберат в бъдеще, на учениците ще им се налага да комуникират с хора с различни виждания и убеждения, произход, интерес и социален статут. Умението да комуникираш ефективно с разнообразни аудитории е ключово както днес, така и в бъдеще. 

  • Работа в екип

В основата на най-успешните компании не стои продукта или услугата, която предлагат, а екипа. В екипната работа математиката не важи и, ако успеем да се сработим добре, 1 + 1 може да е равно на много повече от 2. 

  • Предприемчивост

Последният принцип, на който трябва да научим следващото поколение, е да следва мечтите си. Да търсят тази професия, която ще ги вдъхновява и пали, така че да я практикуват с удоволствие. В случай, че тя все още не съществува, те могат да са тези, които да я създадат.

Тази статия е разработена от Училищна Телерик Академия, най-мащабната ИТ инициатива за ученици от 3 до 12 клас в България. Нашата мисия е да подготвим децата за успешно развитие в дигиталния свят, като им предоставим равен достъп до съвременно технологично обучение.

До 2 октомври заинтересованите ученици могат да кандидатстват за прием в една от 140 безплатни школи по програмиране и дигитални технологии 47 населени места в цялата страна. Научете повече на telerikacademy.com/school.

 

Още полезни статии:

Дебат
Комуникативни умения

Дебат

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е

Каталог на идеите
Креативност

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали