3 игри, подходящи за открити пространства и много ученици 

Едва ли има дете, което не обича да играе! Децата в училищна възраст, дори тийнейджърите, не правят изключение – обикновено всички посрещат с ентусиазъм  идеята за забавление, съчетано с малко физическа активност. 

Ето защо решихме да ви представим 3 игри, подходящи за големи открити пространства и много ученици. Може да включите целия клас и да играете “организирано“ по време на екскурзия, образователен пикник, след края на училищно тържество или друго подобно събитие. 

Наводнената ливада

Играта е предвидена за наистина голямо пространство – например целия училищен двор или голяма поляна.

На значително разстояние една от друга се очертават две бази (може да се очертаят с тебешир, да се оградят с въже или да се сложат обръчи). Между базите се разполагат на разстояние един от друг някакви предмети – топки, раници, бутилки с вода, книги – каквото имате под ръка. Учениците се разделят по равен брой във всяка база, като е добре да има около 10-15 деца в отбор. Целта на всички деца (не на отделните екипи!) е да съберат разпилените върху “ливадата” предмети.

Звучи прекалено лесно? Внимание – ливадата е наводнена, а единственото безопасно място са базите! Затова там винаги трябва да има по един човек от екип, а тези, които тръгват на лов за предмети, трябва да да “свързани” с нея – т.е. да се държат за другарче в базата. Връзката може да не е директна – може Мая да се хване за Петър, Петър – за Георги, а Георги – за Лина, която “пази” базата. Отборите от различните бази също може да се свързват и да правят верижки, за да стигнат някой по-отдалечен обект заедно.

Чрез наводнената ливада развиваме умението за работа в екип. Колкото по-голямо е разстоянието до предметите, толкова по-интересна е играта и повече креативност се изисква от децата.

Тайният диригент

Тук също може да се включи целият клас. Подходяща е за игра навън или в класната стая (като чиновете и столовете се дръпнат встрани, за да се освободи достатъчно пространство). 

Децата се нареждат в кръг. Избира се един доброволец, който застава с гръб към кръга, за да не гледа. Водещият пита кой ще бъде тайният диригент на класа, а децата, без да говорят, трябва да изберат един от тях, посочвайки го. Възможно е процесът да се забави – няколко желаещи да вдигнат ръка или пък за диригент да се посочват различни ученици. Напомнете на децата, че трябва да са единодушни в избора си и че в следващия кръг на играта диригентът ще се смени. Когато вземат решение, кажете ясно и високо на глас: “Това е тайният диригент” и го посочете. Огледайте се в кръга, за да се уверите, че всички са разбрали.

Диригентът измисля някакво движение и започва да го повтаря без прекъсване. Например може да започне да подскача и да вдига и сваля ръце. Кръгът започва да повтаря движението, също без да спира. След като всички деца се включат, кажете високо: “Доброволецът може да се обърне”. Доброволецът се обръща към кръга и започва да наблюдава. След няколко минути диригентът трябва да промени движението и всички в кръга да започнат да повторят новото движение. Целта на доброволеца е да познае кой задава движенията – т.е. кой е тайният диригент. Когато познае, влиза в кръга и се избират нов доброволец и нов таен диригент.

Освен че е много забавна, играта допринася за развиване на умения като наблюдателност, артистичност и работа в екип.

Плетеница

Отново игра за екипна работа, която изисква повече пространство. Може да включите до около 30 деца.

Застанете в кръг. Предупредете, че всички трябва да са спокойни и внимателни, за да няма пострадали в “блъсканицата” и  да се получи хубава плетеница. Поканете участниците да пристъпят навътре, да затворят очи и да протегнат ръце напред. Без да отваря очи, всеки трябва да хване някого за ръка. По-добре е с двете ръце да се уловят двама различни души. За колкото по-отдалечени другарчета в кръга се хване, толкова по-интересно ще бъде.  

Като фасилитатори може да отворите очи и да се уверите, че всички деца са включени. Не трябва да остават свободни ръце! Инструктирайте участниците, че за всяка ръчичка може да се залови само още една. Ако е необходимо, покажете как се държим за ръце – хващане, което не е за дланта, не е позволено.

След като всеки си е уловил ръчички, поканете участниците да отворят очи. Започва забавната част! Целта на групата е да се “разплете”, без да се пускат ръцете.  Позволено е завъртане, прескачане, преминаване под арка от ръце. Всеки може да дава идеи и, разбира се, трябва да се изслушваме. В идеалния вариант крайната позиция е кръг, в който всички се държат за ръце. Имайте предвид, че обикновено се получават две или три по-малки кръгчета.

 

Надяваме се наводнената ливада, тайният диригент и плетеницата да ви харесат! Да играем с учениците винаги е добра идея, защото игрите са естествено средство за изразяване на детската същност, за създаване на отношения на доверие и за сплотяване на колектива. А още предложения може да откриете ето тук:

6 Игри за раздвиждване в твоята класната стая и ползите от тях

9 физически активни игри, с които да осмислите междучасията

До училище и обратно: 5 идеи за мисии по време на ходене

 

*Снимката е от провеждане на играта Наводнената ливада по време на Лятна СТАРТ академия 2022

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират

Мисловна карта
Креативност

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали