9 физически активни игри, с които да осмислите междучасията

Обръщали ли сте внимание какво правят учениците ви по време на междучасието? Личните ми наблюдения бяха сред най-шокиращите ми преживявания като учител в училище. Например открих, че сред децата от начална степен беше модерна безумна игра, която буквално се свеждаше до „сега аз ти удрям шамар, после ти ми удряш, след това пак аз” и т.н. Друга популярна игра беше три деца, които се държат в колона, се хващат за четвърто дете и цялата компания се върти в кръг все по-бързо, докато най-външното дете не падне. От своя страна, по-големите ученици прекарваха междучасието предимно в прегърбено взиране в телефоните, пиене на енергийни напитки, висене с мрачно изражение в коридора и дори скришно пушене на цигари зад страничната стена на училището.

Свикнали сме да приемаме междучасията просто като необходимите паузи, в които учениците си почиват и се пренастройват за следващия час по избран от тях начин. И стига пренастройването да е безопасно, не смятаме за необходимо да им се бъркаме в заниманията. Истината обаче е, че междучасията са една великолепна възможност за приближаване на децата до заветните 60 минути физическа активност на ден, както и за развиване на социално-емоционалните им умения.

Предлагайки на учениците активни занимания, които развиват уменията им, вие не само осмисляте свободното им време, но и се грижите за тяхното благополучие. Същевременно превръщате досадното задължение да наблюдавате децата в междучасието в интересно предизвикателство, което може да донесе много позитивни емоции и на вас. И така – ако сте класен ръководител на начален етап, дежурите в коридора и на двора или преподавате блоково чужд език на подготвителен клас, в тази статия ще откриете лесно приложими активни игри, които са подходящи за краткото време между часовете.

Когато организирате активни междучасия, е важно да не бъдете максималисти. Не си поставяйте за цел да структурирате всяко междучасие всеки ден или да обхванете всички ученици. Не бива да насилвате никого да участва в организирани игри в свободното време, ако не иска. Започнете с онези деца, които проявят интерес да се пробват и оставете техният пример да вдъхнови останалите. Възможно е някой от учениците ви да няма желание да участва в съвместни активности. На него предложете да опита ходене с мисия, каквото можете да намерите тук.

Физически активни игри за малките междучасия (в класната стая или коридора):

 • Движи се, говори, повтори! Децата се подреждат в кръг. Едно от тях казва дума, докато паралелно прави движение (например изрича „домат”, докато вдига ръце напред). Следващото поред трябва да повтори думата и движението и после да добави своя дума със свое движение. Третото дете повтаря думите и движенията на първите две и добавя свои. След като се изредят всички деца в кръга, добавянето спира и всеки поред изпълнява цялата комбинация от думи и движения.
 • Движенчески развален телефон. Учениците се подреждат в колона. Предпоследният се обръща с лице към последния, който му показва кратка поредица от движения (например кляка, после подскача, вдига ръце над главата и пляска, след което се навежда, пипа пръстите на краката си и отново се изправя). После наблюдаващият предпоследен се обръща към ученика преди него, потупва го по рамото, за да се завърти с лице и на свой ред да наблюдава движенията, които предпоследният му показва, както е запомнил. Играта продължава, докато движенческото „съобщение” стигне до първия в колоната. После той отива най-отзад и играта започва отначало.
 • Предай химикалката! Учениците се подреждат в редица или колона, така че между тях да има малко повече от две ръце разстояние. Крайният ученик поставя химикалка върху показалеца и средния си пръст откъм дланта на ръката (останалите три пръста са свити, за да не пречат). След това той трябва да застане на един крак и навеждайки се към следващия ученик, има за задача да постави химикалката на неговите протегнати два пръста. Всеки предаващ и приемащ ученик застава на един крак. Последният, получил химикалката, трябва да я пренесе върху двата си пръста, подскачайки на един крак и да я предаде на първия. Целта е химикалката да премине през цялата редица или колона, без да падне. Играта може да се играе отборно като щафета.
 • Лети, балонче! За тази проста игра е необходим надут балон (или 2-3, ако класът се раздели на по-малки групи, за да играе). Учениците имат право да удрят балона нагоре с ръка, крак или глава. Балонът не трябва да се удря два пъти подред от един и същи ученик и не бива да пада на земята. Може учениците да имат задача да казват нещо, свързано с учебното съдържание при всеки удар на балона например само съществителни или всяка следваща дума да започва с крайната буква на предишната, да се посочват примери от таблицата за умножение или да се събират двуцифрени числа, да се изброяват владетели от българската история, видове полезни изкопаеми или животни бозайници. Тази игра също е подходяща за отборно състезание.
 • Огледало. Учениците се разделят по двойки и си разпределят ролите на огледало и оглеждащ се. Учителят или ученик-отговорник води играта с инструкции за бавно вдишване и издишване. На всяко вдишване оглеждащият се прави някакво движение, а на всяко издишване огледалото имитира движението. След известно време при знак от водещия учениците си разменят ролите.
 • Статуи. Учениците се подреждат в пространството, така че да имат място за свободно движение. Застават напълно неподвижно. Учителят или ученик-отговорник води играта, като дава инструкции как да сменят позите си учениците-статуи, например „статуи, сгънете коленете си до клек” или „статуи, сложете ръце на кръста и наведете тялото напред”. Учениците трябва да стоят напълно неподвижно в съответната позиция, сякаш са истински статуи, докато водещият не даде следващата инструкция. Водещият може да брои наум в паузите с цел да контролира степента на трудност на играта.

Тук можете да откриете описания на игрите, които директно да раздадете на учениците.

Физически активни игри за голямото междучасие (на двора):

 • Отборни игри с топка. Всички стандартни отборни игри с топка – от обикновено подаване, през пиян морков и народна топка до футбол, волейбол и баскетбол – са подходящи за активно осмисляне на голямото междучасие. Стига да има в наличност достатъчно топки, вашата задача може да се сведе просто до проучване кои ученици в каква игра искат да участват и помощ при разделянето на отбори (най-добре на случаен принцип например преброяване на всички и разделяне по четни – нечетни номера). Може да се включите в ролята на съдия и записващ резултата.
 • Отборни щафети. В случай, че не разполагате с топки, може да предложите на учениците щафетна игра. Тук вариантите също са много, може да развихрите въображението си. Ето един пример. Отборите от около 10 души се подреждат в колони. Определят се съответен брой крайни точки на около 20-30 м напред. Там подреждате една върху друга картонени карти с инструкции за движения например „клекни 5 пъти” или „подскочи 4 пъти”. Картите трябва да са еднакви за всеки отбор, но може да са в разбъркан ред, така че никой да не знае какво ще му се падне. При старт, първият в колоната се обръща с гръб към крайната точка и тича към нея на заден ход. Съотборниците му имат право да го насърчават и насочват, така че да стигне максимално бързо. Когато стигне до купчината с карти, ученикът взима най-горната, прочита инструкцията на глас, слага картата най-отдолу и изпълнява движението, след което тича, вече с лице, обратно до колоната си и предава реда на следващия. Инструкции за щафетата и примерни карти с дейности можете да откриете тук.
 • Приключения. Този тип активни занимания развиват множество социално-емоционални умения. Те също са поле за развихряне на въображението ви, но ето един конкретен пример. Предварително поставете в четирите ъгъла на двора листчета с инструкции (може да ги затиснете с малки камъчета или да ги забодете в пръстта с дървени клечки за зъби). Дублирайте листчетата според броя на отборите и поставете еднаквите недалеч едно от друго във всеки ъгъл. Насочете отборите към старт от различни ъгли и им обяснете, че трябва да открият по едно листче във всеки ъгъл (за всеки отбор има по едно) и да изпълнят всичките 4 предизвикателства. На всяко листче има инструкция, например да попълнят отговора на математическа задача, да снимат видео с 10 групови подскока, да напишат кратка история и т.н. Печели отборът, който пръв е изпълнил правилно всички 4 предизвикателства. Инструкции и примерни предизвикателства можете да откриете тук.

Как да насърчим развитието на социално-емоционални умения по време на игрите?

 • Дайте на учениците задача за фокус на вниманието, докато изчакват своя ред в играта. Нека проследят кой от другите участници какво прави и казва и как това подпомага или възпрепятства успеха на отбора. 
 • Всеки преследва някаква цел, докато играе, съзнателно или не. Насърчете учениците предварително да формулират целите си в рамките на конкретната игра и накрая да проверят в каква степен са успели да ги постигнат. Добре е те да бъдат свързани не само с активното им участие (когато е техния ред), но и с подготовката за него. Целите може и да не се отнасят до физическата активност, а до общуването, например да се включа в игра с хора, които не познавам, или във вече започнала игра.
 • Регулярно осигурете възможност на учениците да споделят наблюденията и постигнатия напредък по целите, например в рамките на кратка дискусия или писмено описание в началото на часа. Така ще им дадете възможност хем да рефлектират, хем плавно да се пренастроят от игра към учене.
 • Не организирайте активни занимания през всяко междучасие – оставете време и за неструктурирана игра. Окуражете учениците да измислят сами на какво да играят (вероятно след вашите предложения ще се чувстват предизвикани да сътворят нещо по-креативно от играта с шамарите). Предложете конкурс за най-страхотна активна игра, която да се определи с гласуване на целия клас.

Несъмнено, съвременните български ученици са в повишен риск от обездвижване и свързаните с него здравословни проблеми. Поради това е жизнено важно училището като институция да се възползва от всички възможности за насърчаване на физическата активност. Организирането на активни междучасия е достъпен и приятен начин да го направите.

И не забравяйте – включвайте се в игрите с учениците. Не само ще се забавлявате, но и ще заздравите емоционалната връзка с тях. Децата са склонни да учат по-добре, когато учителите им са емоционално достъпни, открити и забавни. Опитайте още утре!

Източници:

 1. Симеонова, В. Какво представлява социалното-емоционалното учене? Преподаваме.bg
 2. Младенова, М. (2022). Връзката ТЯЛО-УМ: как физическата активност подобрява благополучието на учениците. Преподаваме.bg
 3. Младенова, М. (2022). До училище и обратно: 5 идеи за мисии по време на ходене. Преподаваме.bg
 4. Action for healthy kids. (2020). Making the connection. Social Emotional Learning and Physical Activity.
 5. U.S. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention. (2021). School Physical Education and Physical Activity Policies Can Support the Social and Emotional Climate and Learning.
 6. Pure Edge, (2019). Pure brain breaks. Training Manual.
 7. Elias, M. J., (2018). SEL Skill Development During Recess and PE. Edutopia.
 8. Jacobs, J., Wright, P., Social and Emotional Learning Policies and Physical Education. Advocacy in action.

Още полезни статии:

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали