Как да повишим мотивацията на учениците? – 3 практични идеи

Мотивация за учене

Когато се даде възможност на учениците да изразяват свободно мнението си и да взимат решения как и какво да учат, тогава ще поемат отговорност за учебния процес и ще се чувстват по-мотивирани. Фокусът вече няма да е върху учителя и неговите действия и решения, а ще е върху ученика, който сам ще избира какво иска да учи.

Може да изглежда като немислима задача, но в тази статия ще откриете как компетенцията “от мен зависи” спомага за повишаване на цялостната мотивация на учениците за учене и преследване на по-високи постижения. Процесът на придобиване на знания се превръща в изследователска задача, в която учениците имат главна действаща роля.

Какво ще стане, ако учениците поемат контрол над ученето си?

Компетенцията “от мен зависи”, ни показва как можем да променим нагласите на учениците, как да им предоставим избор, така че да се чувстват по-мотивирани за учене, за постигане на по-високи резултати и по-добри постижения.

От мен зависи“От мен зависи” се определя като способността и склонността на хората да предприемат целенасочени действия и да поемат отговорност за постигането на целите си – точно обратното на безпомощността. Младите хора, които успяват да развият това умение, не реагират пасивно на обстоятелства. Те са склонни да търсят смисъл и да си поставят цели, които да изпълняват така, че да създадат средата, в която искат да живеят.

Приложена в класната стая, тази концепция променя ролята на учениците, така че те да бъдат активни участници в учебния процес. Дава им възможност да изразяват свободно мнението си, да споделят гледната си точка относно теми, които ги вълнуват и да имат глас при вземане на решения какво да се учи и как.

Когато бях ученичка, учителката ни по биология реши да промени малко учебния план и да ни ангажира повече с изучаването на животинския свят. Една от идеите ѝ беше да ни заведе в местния зоопарк, където трябваше да си изберем животно, за което да направим проект. В доклада трябваше да напишем, кой е родът на животното, на кое семейство принадлежи и какви са спецификите на вида му.

От една страна, беше вълнуващо, защото обикаляхме и търсехме животно, което да ни хареса и за което да направим по-задълбочени изследвания. А от друга, фактът, че сами избрахме за какво да пишем, ни мотивира да се постараем повече и да направим по-добри проекти.

От примера си проличава, че когато учениците сами избират над какво да работят и как да го направят, се чувстват по-отговорни и влагат повече усилия. Когато знаят, защо трябва да направят нещо и след това имат необходимите инструменти да си отговорят на въпроса как да го направят, те се чувстват уверени и мотивирани да изпробват знанията си и да постигнат целите си.

3 идеи за мотивация на учениците за учене

1. Нека всеки си избере креативен метод, по който да представи част от урока.

Учителката ми по химия беше дала възможност на всеки един от класа да направи проект, в който да покаже какво е научил предния час. За всеобщо учудване едно от момичетата написа стихотворение. Получи похвала и отлична оценка. Това я мотивира всеки път да пише стихотворения и така откри своята страст за писане.

2. Оставете учениците сами да изберат как да изучат следващия материал.

Учителката ни по история ни позволи да изберем едно от значимите исторически събития, които предстоеше да изучим, и да измислим начин, по който да го представим. Ние решихме да изиграем сцена от битка. Всеки имаше роля и реплики, като по този начин вълнението ни се увеличи многократно.

3. Дайте индивидуална и специфична задача на всеки от класа.

Дайте възможност на учениците да представят част от следващия урок чрез дейност, която отговаря на интересите им.

Целта е учениците да развият уменията си, като получат предизвикателна задача и намерят начин да се справят с нея. Това подсилва вярата в собствените им умения, ключова за компетенцията “от мен зависи”. Вижте какво друго е необходимо на учениците да развият тази компетенция.

Какво е нужно на учениците, за да развият компетенцията “от мен зависи”?

“От мен зависи” предопределя развитието на така наречената “нагласа за развитие”, както и придобиването на необходимите знания и умения, които ще помогнат на учениците да се справят не само в училище, но и в живота като цяло.

Теорията за нагласата за развитие е създадена от Карол Дюк, професор по психология в Станфордския университет, която провежда дългогодишни изследвания, свързани с успеха и високите постижения. В своята книга “Начин на мислене. Как да изразиш своя потенциал” тя въвежда термините нагласа за развитие и фиксирана нагласа, обобщавайки, че нагласата за развитие е свързана с разбирането на хората, че всяко нещо може да бъде научено, ако се положат усилия и постоянство. А тези с фиксирана нагласа мислят, че хората се раждат с определени черти и способности, които не могат да се променят. Тя доказва, че учениците, които вярват, че всяко нещо може да се научи и са уверени в себе си, постигат по-добри резултати.

За да може подрастващото поколение да бъде по-ангажирано и мотивирано в процеса на учене и да търси само как да придобие необходимите знания и умения, които ще му помогнат да сбъдне мечтите си, трябва да развие тази нагласа за растеж.

Учениците трябва да вярват, че могат да постигнат всичко, ако вложат необходимите усилия и не се отказват, когато стане трудно. На тях им е необходима и подкрепата на учителите и родителите, които да им помогнат да развият практическите умения и способности, които ще им трябват в процеса на учене.

Кога учениците имат по-висока мотивация за учене и за преследване на по-високи постижения?

След като учениците се чувстват чути и разбрани, участвали са в избора на цели и задачи, те имат нужда и от конкретни знания и умения, които да им помогнат по пътя към изпълнението на поставените цели. Защото, когато имат необходимата нагласа и знаят къде да намерят необходимата информация, ще се чувстват уверени, че могат да се справят.

Сега деца протестират за климатичните промени, правата на жените, равенството и достъпа до образование. Ние не можем да ограничим достъпа им до информация, но можем да ги научим как да я използват.

Ролята на учителя се променя и имаме два варианта: да се противопоставим и държим на досегашните норми или да предприемем крачка към новото, което може да е ободряващо и зареждащо, и което може би ще върне искрата на преподаването и ще ни покаже колко е хубаво да се учат нови неща.

Тук може да прочетете още по темата и да видите как конкретно да използвате компетенцията в класната стая.

Източници:

http://www.personalizelearning.com/2015/10/learner-voice-demonstrates-commitment.html

http://www.personalizelearning.com/2015/10/discover-learner-in-every-child.html

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали