Детско царство в ефир: как радио-предаването превръща образованието в приключение

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
  • радио, листи, химикали
Време за активността: цяла учебна година

Цели по предметно знание

  • учениците могат да формулират правилно и точно своите идеи;
  • работят върху своята дикция и артикулация;
  •  изразителното четат и разширяват речника си

Цели по умения

  • по-ефективни комуникативни умения;
  • работа в екип;
  • активно слушане;
  • лидерство

Г-жа Атанасия Петрова, която е учител по актьорско майсторство и организатор към ЦПЛР – Бургас, въвежда новаторската практика „Детско царство в ефир“. Идеята възниква от наблюдаван от нея проблем, а именно страх от публично изказване. Проектът не е само възможност за учениците да развият своите таланти, но и ги подготвя за бъдещи предизвикателства, като подчертава важността на комуникацията и активното слушане. 

„Наистина има значителна разлика в увереността им, че могат, когато децата се потапят в роли и ги представят пред публика, дори когато публиката е невидима“, казва г-жа Петрова.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Преди започването на практиката е необходимо учителят да се свърже с директор на радио, за което прецени, че е релевантно. Учителят представя концепция за предаване и предлага рубрики. След съгласуване на условията, по които ще се работи, се провежда кастинг измежду учениците, като се определят водещи на предаването и техни гости.

Стъпка 1: Идейна сесия и роли

В тази част всяка двойка водещи (които предварително се определят и имат възможност да се сменят, така че всеки да се докосне до ролята) обмисля и избира дадени теми за сценария. В екип се определят ролите: кой да е водещ, кой – интервюиран. Разработва се и структурата на предаването.

Стъпка 2: Избор на теми и гости

Ученици и учител/и разглеждат актуални и възможни теми, които да бъдат разгледани в предаването, определят гост в радиото и след като имат и неговото съгласие да участва, създават въпроси и сценарии за споделяне на интересни идеи и опит.

Стъпка 3: Репетиция

В тази част се репетира четене, дикция, активно слушане, интонация, изразителност или правилна артикулация, като се разглеждат ключови моменти на сценария. Провежда се репетиция, на която има възможност да се правят корекции и уточнение на детайлите на предаването, което се излъчва всяка неделя.

Стъпка 4: Излъчване

При провеждане на предаването се прави запис. Успешните записи се качват в YouTube. Ако няма профил, се създава такъв. В тази част може да се надгражда, като се използва социална медия (която и да е) за разпространение на идеята и за по-голяма видимост.

Стъпка 5: Рефлексия

Прави се рефлексия, с която учениците осъзнават какво и колко са постигнали, от една страна, а от друга – за набелязване на точки за развитие. Г-жа Петрова споделя, че плюсовете от тази практика идват много бързо, както и повишаването на увереността на учениците. Учителката е отворена да помогне на всеки неин колега, който иска да приложи сходна практика.

„Резултатите от тази практика изобщо не се бавят. Виждат се, усещат се. Тази дейност значително рефлектира върху уменията четене и слушане. Вдъхновение е и за мен, и за учениците, защото, правейки това, те се чувстват значими“, отбелязва г-жа Петрова.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

За г-жа Петрова е важно да се обърне погледът на учениците и към изкуството. Приканва свои колеги да обърнат внимание на своите ученици към онова, от което разбират в сферата на изкуството, и да ги въвлекат.

„Не е необходимо да е радио или да влизат в роли. Може учител, който разбира от рисуване, например, да създаде галерия или каквото и да е друго“, допълва г-жа Петрова.

За нея е важно и партньорството, както е в случая с радиото. Така практиката не остава „скрита“ само в училище, а се вижда и чува от по-голяма аудитория.

Проектът е иновативен и приобщаващ. Иновативен, защото се използват социалните медии; развива широк спектър от умения, желание за работа като извънкласна дейност и различно пространство от училище. В същото време работата обхваща различни по етнос, самоопределеност, религия и националност ученици; деца с различни таланти, възприемайки едни от други, като си взаимопомагат и сътрудничат в името на обща цел.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Атанасия Петрова
Учител по актьорско майсторство
Атанасия Петрова е учител по актьорско майсторство в Театрална школа "Детско царство". Също така е ръководител на Клуб "Православни традиции, ценности и празници" към ЦПЛР - Бургас и организатор дейности в ЦПЛР - Бургас. Тя е водещ на събития, организатор и председател на жури в Национален конкурс по изкуства "Аз имам дарба", автор и водещ на радио-предаването "Детско царство" в БНР - Бургас, организатор на Благотворителни концерти за болни деца и възрастни. "Искайте и ще ви се даде! Търсете и ще намерите!" (Мат. 7:7-11)

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали