Какво ми казва тази творба на изкуството?

Учениците анализират творби на изкуството в класната стая по зададен модел.

Самоосъзнатост: Учениците идентифицират, назовават и изразяват различни чувства и емоции, които изкуството предизвиква у тях. 
Социална осъзнатост: Учениците разбират, оценяват и обсъждат идеи и разбирания за обществото, културата и историята, изразени в творби на изкуството.

20-30 минути за работа по малки групи

Конкретна творба на изкуството (в дигитален или хартиен формат)

Стъпки за изпълнение на дейността

Обсъдете

Обсъдете заедно с учениците в какъв стил е нарисувана творбата, в кой период е създадена. Направете кратко въведение за начина, по който е  създадена творбата и разкажете за живота и творчеството на художника.

 

Визуализирайте

Визуализирайте произведението, така че то да е видимо за всички ученици. Позволете на всеки ученик да разгледа детайлите на творбата индивидуално за 2-3 минути.

Обобщете

Попитайте учениците някои от следните въпроси:

  • Какво е първото нещо, което забелязвате в тази рисунка, какво ви прави впечатление?
  • Какви емоции изпитвате, докато гледате картината. Използвайте само 3 думи.
  • Напишете как се чувствате, докато наблюдавате картината. Помолете някои от учениците да споделят отговорите си.
  • Как според вас се е чувствал художникът? Какви емоции е изпитвал, какво е искал да ни разкаже с това произведение?

 

Алтернативен протокол за разглеждане на произведение

Виждам – Мисля – Чудя се 

Започнете, като попитате учениците „Какво виждате“. Дайте им поне една пълна минута (или повече), за да разгледат внимателно цялото изображение.

Накарайте учениците да запишат всичко, което наблюдават, в колоната „виж“. Можете също така да използвате фразата като покана за дискусия, но даването на възможност на учениците да запишат своите наблюдения позволява време за по-задълбочено осмисляне.

След това попитайте учениците “Какво мислите?” за всичко, което са забелязали. Това ги кара да погледнат малко по-дълбоко в това, което са видели на повърхността и да намерят връзки с други неща, които знаят за произведението, авторът и епохата. Помолете ги да запишат мислите си в колоната „мисля“.

Накрая попитайте учениците „Какво се чудите?“. Това им позволява да развихрят въображението си. 

Те биха могли да се чудят неща като: какво е чувствал авторът,  защо авторът е създал рисунката точно по този начин, какво трябва да си “вземем” от това произведение? 

Това са въпроси на високо ниво, които подтикват учениците да открият отговорите за себе си. Уверете се, че записват тези въпроси в графата „Чудя се“.

Дейността може да се реализира под формата на групова или индивидуална работа в зависимост от посланието на избраната форма на изкуство.

Учениците могат да интерпретират творбата в писмен формат, устно чрез дискусия или под формата на неформално обсъждане. 

Оптималният формат за работа на групи е 4-5 души.

Подтикнете учениците да посетят музей или галерия заедно с членове на семейството си и да приложат метода за анализ на творби заедно с тях.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали