Как да започнете да преподавате чрез проекти – Първи стъпки в проектно-базираното обучение

Проектно базирано обучение

Още си спомням онзи повратен момент в моето преподаване. Беше преди три години, в началото на третата ми година като учител.  Беше ноември и имах час по английски с 6. клас.  Започнах часа с инструкция към учениците да отворят учебника на 33 страница, а Влади от първия чин възкликна с досада: “Уфф, господине, пак ли с този учебник?!”

Месец преди това попаднах на статия за проектно-базирано обучение и бях запленен! Започнах да планирам проект за това как да направим София по-добър град. Имах идеи, но не бях сигурен дали ще мога да ги реализирам правилно. Не знаех дали това ще грабне учениците както си го представях. Дали щях да имам достатъчно време? Откъде въобще да започна? 

Бях събрал доста материали, бях разписал целите на проекта, имах подготвени и критериите за оценка, но все пак ме беше страх да започна. Но в онзи ноемврийски ден Влади беше искрата. 

“Добре тогава. Приберете учебниците и ми кажете какво ви харесва и какво не, в града, в който живеем.”

Бях направил първата крачка и връщане назад нямаше. 

В тази статия ще ви дам няколко съвета за вашето начало с проектно-базираното обучение. 

  • Започнете с нещо кратко

Може и да сте много ентусиазирани за първия проект на учениците, но ви съветвам да ограничите дълбочината и продължителността му. След първите 7-8 часа еуфорията на учениците бързо намалява и губят мотивация. Ограничете проекта до 2-3 седмици в зависимост колко часа на седмица имате. Запазете дългите проекти за малко по-нататък, когато както вие, така и учениците, ще имате увереността и упоритостта да се справите.

Освен времето за работа ви съветвам да ограничите и целите на проекта. Проект дълъг 10 часа би имал 2-3 урочни цели от Държавните образователни изисквания по предмета. Материалът към всяка цел трябва да бъде усвоен, приложен на практика и след това оценен, затова не струпвайте много наведнъж. 

Като плюс, по-краткият първи проект ще предостави бърза позитивна асоциация с процеса и ще мотивира учениците за следващия. 

  • Заимствайте от готов проект

Планирането и създаването на проект от нулата е трудоемко и отнема много време. Има много ресурси за проекти онлайн особено ако знаете английски (вижте тук, тук и тук). На много места проектите са разделени по класове и нива, но имайте предвид, че това невинаги отговаря на класовете в България. Разгледайте, изберете и променете според вашите нужди. 

  • Планирайте отрано 

Най-голямото предизвикателство при проектно-базираното обучение (ПБО) е планирането, но то може да е и приятно. Важно е да сте подготвени с обучителните материали, ресурсите, изпитванията и критериите за оценка преди да започнете. Така ще имате нужната увереност и добра представа за това, което следва във всеки един момент. Още повече, че няма да се налага да планирате часове в последния момент, а и ще сте по-подготвени за възможните въпроси на учениците. След като сте готови с плана може да диференцирате инструкциите и задачите си, а в часовете ще имате повече време за индивидуална работа с учениците. 

  • Питайте какво мислят другите

Преди да започнете да прилагате ПБО в часовете си споделете идеята си с колеги. Започнете с тези, с които сте в по-близки приятелски отношения, но след това можете и да поискате обратна връзка от колегите в методическото обединение. Алтернативно, може да се присъедините към публичната група на prepodavame.bg във Фейсбук и да публикувате идеята си там. 

  • Запомнете: проектът е основното, а не десертът! 

При проектно-базираното обучение учениците учат търсейки отговора на поставения в началото проблем. Всъщност, използвайки думата “проект” в контекста на ПБО, се има предвид автентичен модел на учене и развиване на умения в процеса на работа. Не попадайте в капана на това да преподадете раздела и накрая да дадете на учениците задача-проект. Много учители дават на учениците си проекти, но малцина колеги обучават чрез тях. 

Може да използвате този контролен списък с критерии, които перфектният проект покрива: 

Покрива ли проектът тези критерии? ДАНЕ
Ключови знания и умения

Проектът има за цел учениците да усвоят ключови знания от ДОИ, да ги приложат на практика и да развият преносими умения като критично мислене, работа в екип, самоинициатива и самоконтрол. 

Предизвикателен проблем

Проектът поставя важен проблем или отворен въпрос пред учениците, чиято предизвикателност отговаря на тяхното ниво.  

Ученикът в центъра

Проектът осигурява време, в което учениците активно и задълбочено изследват поставения проблем. Те създават собствени подвъпроси, използват ресурси и подготвят отговорите си. 

Автентичност

Проектът изследва реални процеси, използва реални примери и създава продукт с реален резултат в заобикалящия учениците свят. Проектът може да е свързан с интересите на учениците.  

Самостоятелност на учениците

Проектът позволява на учениците да избират продукта, който ще направят, как да организират работата си и как да използват времето си, напътствани от учителя и в зависимост от възрастта и опита им с проектно-базирано обучение. 

Осмисляне

Проектът предоставя възможност на учениците да разсъждават над това какво и как научават, както и над дизайна и изпълнението на проекта. 

Критика и проверка

Проектът позволява на учениците да дават и получават обратна връзка за работата си, за да подобряват продукта и/или да задълбочат изследването.

Публичен продукт

Проектът изисква учениците да демонстрират наученото създавайки продукт, който да представят или споделят с хора извън класната стая. 

Сигурно вече имате няколко идеи как да започнете и какъв ще е първият проект на вашите ученици. Дерзайте! Известната авиаторка Амелия Еърхарт казва: “Най-трудно е да вземеш решение да действаш. Оттам нататък просто трябва да си упорит”. Планирайте добре, поискайте мнението на колеги и направете вашата първа крачка. След това просто бъдете упорити. Успех!

Статията е адаптирана от Edutopia.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали