Prepodavame.bg

Таг - Компетентностен подход

Пет стъпки за въвеждане на компетентностния подход в часовете по литература
БЕЛ БЕЛ Добри практики Компететностен подход

Пет стъпки за въвеждане на компетентностния подход в часовете по литература

Представете си, че хвърляте камък в спокойните води на езеро. Камъкът предизвиква концентрични вълни, които се разстилат все по-нашироко и нарушават естествения...