Проекти по философия и гражданско образование – как да ги осъществим?

Вече и на първокласниците дават „проекти“ за домашна работа, които често са не просто съвместни, а директно делегирани на родителите. При по-големите ученици пък съществува риск даването на проект да се приеме като „copy & paste“ на снимки и/или текст по дадена тема, при което визуализацията да заеме значително по-важно място от съдържанието. З...

За да видиш съдържанието влез в профила си или се абонирай.

С абонамент за Prepodavame.bg получавате достъп до:

Присъедини се към над 7500+ абонирани учители и над 250 училища

Още полезни статии:

Български език в час по математика, четивна грамотност
Четивна грамотност

Може ли да се преподава български език в час по математика? Урок за множества в 6. клас

Математиката е наистина универсална! Символите й са еднакви и разпознаваеми във всяка една държава, на този език си комуникират множество научни дисциплини, а според Галилей

Комуникативни умения

Всичко важно за една успешна презентация

Презентацията е една от възможностите децата и младежите да демонстрират разбиране/усвояване на дадена тема и да се изявят пред публика. Но целта е ученикът не

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали