Проекти по философия и гражданско образование – как да ги осъществим?

Вече и на първокласниците дават „проекти“ за домашна работа, които често са не просто съвместни, а директно делегирани на родителите. При по-големите ученици пък съществува риск даването на проект да се приеме като „copy & paste“ на снимки и/или текст по дадена тема, при което визуализацията да заеме значително по-важно място от съдържанието. З...

За да видиш съдържанието влезте в профила си или се абонирате.

С абонамент за Prepodavame.bg получавате достъп до:

Присъедини се към над 7500+ абонирани учители и над 250 училища

Още полезни статии:

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали