fbpx

Автор - Веселина Качакова

Завършила е социология и работи в Института по философия и социология при БАН. Преминала е програма "Преподавай като лидер" на Заедно в час с три години опит като учител по предметите от философски цикъл и английски език. Търси конструктивния разговор по важните теми на деня и баланса между противоположните гледни точки.

Гражданска активност Образование за устойчиво развитие Социална и гражданска компетентност

5 идеи за развиване на екологично гражданство в училище

Екологичното гражданство е част от съвременното космополитно образование и се основава на концепцията за екологичния отпечатък или иначе казано за...

Гражданска активност Социална и гражданска компетентност

Колко е важно да бъдем сериозни: за ролята на гражданското образование в училище

Статията въвежда темата за необходимостта и смисъла от гражданското образование. В следващите статии от поредицата очаквайте разнообразни и практични насоки за...