Четене и социално-емоционални умения – един урок с много приложения 

Как целенасочено да развиваме социално-емоционалните умения на учениците през предмета, който преподаваме? Какви техники да прилагаме? Има ли качествени ресурси, които да ни помогнат в…

Как казусите развиват „ключови“ компетентности на учениците?

През 2006 г. Европейският парламент издава Препоръка относно ключовите компетентности за учене през целия живот, която подкрепя развитието на образование, ориентирано към компетентности и необходимостта…

Учениците като граждани или как да насърчим гражданското участие в училище?

Примерни дейности по гражданско образование, адаптирани от Гражданско образование, 11. клас: помагало за учители, Европейска комисия, Служба за публикации, 2021 Основни проблеми, свързани с липсата…