Възможна ли е успешна дискусия в час?

Дискусията е един от начините да ангажирате учениците с учебния час и с темата, по която ще дискутират. Но ако не е предварително подготвена и добре управлявана, една дискусия лесно би могла да се превърне в говорилня или дори в махленска свада. Тук прилагаме някои насоки за провеждане на успешни дискусии, които се надяваме да са ви от полза, независимо по какво преподавате и на каква възраст са учениците ви.

Диалог – Дебат – Дискусия 

В изданието „Learning to Disagree – Ръководство за учителя“ (преведено на бълг. език) (1) са представени основните прилики и разлики в значението на думите диалог, дискусия и дебат. Представете ги на учениците си и им обяснете ползата и ролята на всяка от тях за провеждането на една успешна дискусия. Например диалогът между участниците в една и съща група е важен, за да се разбират помежду си и да бъдат като едно цяло. Дебатът с опонентите е важен, за да може всеки да изложи своите аргументи и да защити позицията си, а дискусията – за да достигнат до общо решение, което да удовлетворява всички страни (2).

Изборът на тема

Подберете темата според познанията на учениците и ако е необходимо, им дайте задача да потърсят аргументи за и против, данни, експертни оценки, статии и др. преди самата дискусия. Ако имате нужда от идеи за теми, може да погледнете този сайт (с ресурси на английски език) и да си изберете. Моите любими теми сред тях са: за или против:  а) учениците сами да избират какво да учат; б) компютрите да заместят учителите; в) учениците да получават заплащане, за това, че ходят на училище. Ако не искате да отделите целия час, а да използвате дискусията като бърза активност в началото или в края на часа за упражняване на способността на учениците да се аргументират, може да използвате и по-несериозни теми (в моите часове това бяха темите за дебат от сутрешния блок на БГ радио, например, дали предпочитат да пътуват с влак или с кола и др).

Начин на провеждане

В зависимост от времето, което можете да отделите, определете етапите, времето за подготовка, времето за изказване и за обобщаване на позициите.

Идеи за различни варианти на провеждане на дискусии и дебати предоставя Ръководството за учителя (Learning to Disagree, с. 20-21 (1)). Сред тях са: бързи срещи, разговор в кръг, четири ъгъла, дебат, фокусиран към решението и др. Интересна и много структурирана практика е и методът световно кафене (3). 

Правила по време на дискусията

За да е успешна една дискусия, най-важното е да има установени правила и те да се спазват. Сред тях са: стриктно спазване на времето за изказване на всеки участник (или група участници); спазване на добър тон и уважително отношение към събеседниците (т.е. да не се прекъсват, да не се обиждат и да не използват неприлични думи), ангажираност и активно участие на всички и др. Всеки отбор може да има по един отговорник за спазване на правилата и при нарушение от страна на другия отбор, да сигнализира и да се дават наказателни точки. Подробен чеклист за поведението по време на дискусия има в Помагалото по гражданско образование за 11. клас, разработено от фондация „Софийска платформа“ с помощта на Представителството на Европейската комисия в България (4). В него са включени примери за положително и за отрицателно поведение като: Търпеливо изслушвах останалите vs Прекъсвах останалите; Внимавах и обмислях думите си vs Не слушах и не участвах  активно; Бях учтив vs Не бях учтив и т.н.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Възможна ли е успешна дискусия в час?

Оценяване на участниците

Трудно е да се оценява екипна работа, но ако поставите еднаква оценка на всички от даден отбор, може следващия път да няма желаещи да участват и да се изявяват. Изключително важно за успешното провеждане на дискусията са критериите за оценка, независимо дали са точки, критериална матрица, очакван резултат и т.н. да бъдат предварително споделени с учениците и те да могат да се наблюдават и самооценяват. 

Тук споделяме примерен ресурс, който се надяваме да ви бъде от полза: Критерии за оценка при провеждане на дискусия. 

 

Използвани ресурси:

  1. Софийска платформа, Ръководство за учителя “Learning to Disagree”
  2. Иванов, П. Дебатът, prepodavame.bg
  3. Иванов, П. Световно кафене, prepodavame.bg
  4. Европейска комисия, Представителство в България, Стоименова, Б., Асенова, М., Славкова, Л., et al., Гражданско образование, 11. клас : помагало за учители, Служба за публикации, 2021

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали