Възможна ли е успешна дискусия в час?

Дискусията е един от начините да ангажирате учениците с учебния час и с темата, по която ще дискутират. Но ако не е предварително подготвена и добре управлявана, една дискусия лесно би могла да се превърне в говорилня или дори в махленска свада. Тук прилагаме някои насоки за провеждане на успешни дискусии, които се надяваме да са ви от полза, независимо по какво преподавате и на каква възраст са учениците ви.

Диалог – Дебат – Дискусия 

В изданието „Learning to Disagree – Ръководство за учителя“ (преведено на бълг. език) (1) са представени основните прилики и разлики в значението на думите диалог, дискусия и дебат. Представете ги на учениците си и им обяснете ползата и ролята на всяка от тях за провеждането на една успешна дискусия. Например диалогът между участниците в една и съща група е важен, за да се разбират помежду си и да бъдат като едно цяло. Дебатът с опонентите е важен, за да може всеки да изложи своите аргументи и да защити позицията си, а дискусията – за да достигнат до общо решение, което да удовлетворява всички страни (2).

Изборът на тема

Подберете темата според познанията на учениците и ако е необходимо, им дайте задача да потърсят аргументи за и против, данни, експертни оценки, статии и др. преди самата дискусия. Ако имате нужда от идеи за теми, може да погледнете този сайт (с ресурси на английски език) и да си изберете. Моите любими теми сред тях са: за или против:  а) учениците сами да избират какво да учат; б) компютрите да заместят учителите; в) учениците да получават заплащане, за това, че ходят на училище. Ако не искате да отделите целия час, а да използвате дискусията като бърза активност в началото или в края на часа за упражняване на способността на учениците да се аргументират, може да използвате и по-несериозни теми (в моите часове това бяха темите за дебат от сутрешния блок на БГ радио, например, дали предпочитат да пътуват с влак или с кола и др).

Начин на провеждане

В зависимост от времето, което можете да отделите, определете етапите, времето за подготовка, времето за изказване и за обобщаване на позициите.

Идеи за различни варианти на провеждане на дискусии и дебати предоставя Ръководството за учителя (Learning to Disagree, с. 20-21 (1)). Сред тях са: бързи срещи, разговор в кръг, четири ъгъла, дебат, фокусиран към решението и др. Интересна и много структурирана практика е и методът световно кафене (3). 

Правила по време на дискусията

За да е успешна една дискусия, най-важното е да има установени правила и те да се спазват. Сред тях са: стриктно спазване на времето за изказване на всеки участник (или група участници); спазване на добър тон и уважително отношение към събеседниците (т.е. да не се прекъсват, да не се обиждат и да не използват неприлични думи), ангажираност и активно участие на всички и др. Всеки отбор може да има по един отговорник за спазване на правилата и при нарушение от страна на другия отбор, да сигнализира и да се дават наказателни точки. Подробен чеклист за поведението по време на дискусия има в Помагалото по гражданско образование за 11. клас, разработено от фондация „Софийска платформа“ с помощта на Представителството на Европейската комисия в България (4). В него са включени примери за положително и за отрицателно поведение като: Търпеливо изслушвах останалите vs Прекъсвах останалите; Внимавах и обмислях думите си vs Не слушах и не участвах  активно; Бях учтив vs Не бях учтив и т.н.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Оценяване на участниците

Трудно е да се оценява екипна работа, но ако поставите еднаква оценка на всички от даден отбор, може следващия път да няма желаещи да участват и да се изявяват. Изключително важно за успешното провеждане на дискусията са критериите за оценка, независимо дали са точки, критериална матрица, очакван резултат и т.н. да бъдат предварително споделени с учениците и те да могат да се наблюдават и самооценяват. 

Тук споделяме примерен ресурс, който се надяваме да ви бъде от полза: Критерии за оценка при провеждане на дискусия. 

 

Използвани ресурси:

  1. Софийска платформа, Ръководство за учителя “Learning to Disagree”
  2. Иванов, П. Дебатът, prepodavame.bg
  3. Иванов, П. Световно кафене, prepodavame.bg
  4. Европейска комисия, Представителство в България, Стоименова, Б., Асенова, М., Славкова, Л., et al., Гражданско образование, 11. клас : помагало за учители, Служба за публикации, 2021

Още полезни статии:

Какво научих от съотборниците си?
Работа в екип

Какво научих от съотборниците си?

При представяне на резултатите и своя принос, всеки член на групата трябва да може да каже какво ново и значимо е научил от съотборниците си

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали