Ползите от бинарни уроци за училищната общност

Разказват учителите от Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии в Плевен

В професионалната гимназия в Плевен учат около 117 ученици от 8. до 12. клас. Тяхната учителка по математика, г-жа Теменужка Енчева, споделя от какво са мотивирани усилията на колектива да “повиши интереса на младежите към образованието”. 

Учителите забелязват, че учениците, които идват в училището в осми клас, често имат натрупани пропуски в знанията и уменията. Повечето са и от уязвими общности. Тези фактори ги карат да се чувстват неуспешни в училище, мотивацията им спада, ангажираността в часовете също. Теменужка дава пример със собствените си часове по математика, в които се налага да преподава основни умения като чертаене с пергел и материал, който би трябвало да е изучаван в предните класове. 

Така колективът в гимназията започва да търси различни начини, с които да мотивира учениците “да участват в учебния процес, да учат повече, да се задържат в училище”. Тогава в практиката им се появяват бинарните уроци.

Визитка на практиката

Име: Бинарните уроци – интегриране на знания, умения и компетенции за всеки ученик;

За кого е подходяща: Практиката е насочена към всички ученици в професионалната гимназия. Описаните методи могат да се адаптират и за по-малките ученици;  

Времетраене: Бинарните уроци се вписват във формата на стандартния 45-минутен учебен час и по план се провеждат поне веднъж на 2 месеца;

Цели: Повишаване на интереса към образованието, намаляване на дела на отпадналите ученици, ангажиране на родителите с образованието на техните деца, нарастване броя на учениците, получили професионална реализация по професии след завършване на училище;

Необходими материали и предварителна подготовка: За осъществяване на практика е необходимо участието на най-малко две трети от педагогическия колектив. Не се изискват допълнителни финансови ресурси. 

Описание на практиката

В търсене на решение на проблема с ниската мотивация и ангажираност от страна на учениците, учителите откриват други училища, които вече прилагат бинарни уроци в практиката си, от които черпят вдъхновение. За да улеснят планирането на бинарните уроци, учителите се самоорганизират в две професионални учебни общности – ПУО на хуманитарните науки и ПУО на СТЕМ предметите. Насоките, в които работят двете групи са: комуникационни умения, функционална грамотност и емоционална интелигентност. 

Планираните бинарни уроци са основно два типа: такива, които въвличат и родителите и се провеждат заедно с тях и уроци, водени от двамата или повече учители. Първият изпробван урок е именно с участието на родители. Те се включват основно в изнесените бинарни уроци, които се провеждат извън училището. 

Класическите бинарни уроци представляват интердисциплинарни часове, водени от двама или повече учители. Преминава се плавно от съдържанието по единия предмет към съдържанието по другия. Теменужка и колегите й уверяват, че може да се направи комбинация с всеки предмет. Към този момент в училището са проведени следните бинарни уроци:

  1. “Изобразително изкуств” и “Машинознание” на тема: ”Зъбни колела – изчисляване на ексцентрик, пета и златно сечение”;
  2. “Математика” и “Икономика” на тема: “Изчисляване на брутен вътрешен продукт”;
  3. Учебна практика по кулинарни техники и технологии и микробиология и хигиена на храненето;
  4. Учебна практика по ККТ и ЧЕП – Руски език на тема: “Руска кухня”;
  5. “Български език и литература” и “Гостоприемство в туристическата индустрия” на тема: ”Основни правила на речта”;
  6. “Биология и здравно образование” и “Чужд език по професията” на тема: “Живата планета”;
  7. “Български език и литература” и “История и цивилизации” на тема: “Родолюбие”, изнесен извън училище в Къщата на художниците;
  8. “Биология и здравно образование” и “Химия и опазване на околната среда” на тема: “Кой ще изяде катъка?”.
  9. “Физика и астрономия” и учебна практика по КТТ – технология на кулинарната продукция на тема: “Космическата храна”.

Друга техника, която учителите започват да използват, са така наречените интерактивни карти, с които учебният материал е поднесен по един по-интересен начин. Визуализациите помагат на учениците да си представят концепциите и да направят необходимите връзки между различните уроци или предмети. Интерактивните карти се използват както за бинарните уроци, така и за обичайните часове. 

Екипът на професионалната гимназия е категоричен, че бинарните уроци и интерактивни карти са полезни не само за учениците, но и за самите учители. 

Тази практика е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 24 юни ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали