5 характеристики на ефективните професионални учещи общности (ПУО)

Познато ли ви е чувството, когато след изморителни часове в класната стая, се налага да участвате и в среща на училищната комисия? Преди да се заемете с проблемите в обучението на учениците, на срещата започват да се обсъждат най-различни теми – от телевизионните сериали до плановете за уикенда на всеки от присъстващите.

Подобни срещи са твърде отегчителни и безкрайно неефективни. Не се отчайвайте! Има начини за създаване на силни учещи общности. Те позволяват на училищата да се справят с предизвикателствата, като същевременно са от полза и за отделните участници в тях.

Ето кои са петте ключови характеристики на ефективните ПУО:

1. Споделени ценности и визия 

Като членове на ПУО трябва да имате яснота по отношение на общите цели и очаквания за промяна на училището в желаната посока. Това, което неизменно ви ръководи в действията, е фокусът върху обучението на учениците. Важно е да сте убедени, че вашата роля е да помагате на всички ученици да разгърнат пълния си потенциал и че чрез съвместна работа в екипа е по-вероятно да постигнете тази цел. Създаването и следването на споделена визия, подкрепена от общи ценности, е ключов момент във функционирането на ПУО. Това засилва чувството за професионализъм и принадлежност.

2. Колективна отговорност за обучението на учениците 

 Като част от споделените ценности, професионалната общност трябва да чувства колективна отговорност за ученето на всички ученици. Когато член на общността сподели за възникнал проблем, свързан с обучението на учениците, това респективно се превръща в проблем на целия екип и отговорност на всички членове е да помогнат за намирането на решение. За да бъдат усилията ви смислени в постигане на общите цели, работете с колегите в съвместни екипи – непрекъснато обсъждайте обучението и развитието на отделните ученици и предлагайте стратегии за подобряване на ученето.

Сътрудничеството между колегите не е магическа панацея, която ще разреши моментално всички проблеми в училище, но е процес, при който трябва да работите заедно, да анализирате и усъвършенствате професионалната си практика, за да подобрите постепенно индивидуалните и колективните резултати. 

3. Професионално проучване, отчитащо резултатите от обучението на учениците

Дейностите в ПУО е важно да са базирани на професионални проучвания относно резултатите на учениците. Без старателен преглед и анализ на данните, отразяващи ключови въпроси, свързани с обучението им, рискувате ПУО да се превърне в поредната безцелна среща на екипа. За да избегнете подобна ситуация, е нужно да следвате предварително определен дневен ред, който е разработен в отговор на идентифицираните нужди на учителите и учениците

Старайте се разговорите в ПУО да са обективни и основани на факти, а не субективни и спекулативни. Подкрепяйте твърденията си с конкретни примери за представянето на учениците, цитирайте изводи от изследвания или използвайте други доказателства, за да се аргументирате. 

4. Насърчаване на групово и индивидуално обучение

Основната цел на ПУО е да се използват като вътрешен инструмент за повишаване капацитета на педагогическите специалисти в училище. Това понякога може да изглежда трудно, тъй като изисква мотивация, развитие на умения, учене, положителна организационна култура и механизми за подкрепа.

Но ефективните ПУО създават позитивна учебна среда, в която сте насърчавани да споделяте и прилагате нови педагогически практики и иновативни методи на преподаване; съвместно да разработвате и усъвършенствате уроци и техники на обучение; да търсите външен експертен опит, когато е необходимо; да развивате култура на сътрудничество, при която да сте отворени да давате и получавате обратна връзка. Не се притеснявайте да споделяте знанията си с колегите както за текущата реалност, така и за най-добрите практики. Защото това е съществена част от процеса на вземане на решения, които подобряват работата ви.

5. Подкрепящо лидерство и училищна среда

За да работи успешно вашата ПУО, то трябва да бъдете подкрепени от училищните ръководители и да са осигурени необходимите ресурси за ефективно сътрудничество. Някои привидно елементарни организационни проблеми, като например липса на удобно време за среща на ПУО в рамките на работния ден, могат да провалят целия процес, ако не се управляват правилно. 

Затова следвайте някои основни правила:

  • планирайте времето си за срещи по време на учебния ден; 
  • отнасяйте се към участието си в ПУО като с преподавателска отговорност, а не като незадължителна дейност, която се конкурира с личното ви време извън учебните ангажименти; 
  • съвместно в екипа разработете процедури за организиране на срещи; 
  • създайте си правила за поведение. 

Едно правило например може да се отнася до логистиката на срещите (да започвате срещите навреме, да се придържате към дневния ред и да приключите навреме) или взаимоотношенията в общността (да се изслушвате с колегите и обратната връзка да е уважителна и конструктивна). Обмислете внимателно как да ограничите всички неща, които могат да окажат отрицателно въздействие върху работата ви.

Да се намери разковничето на ефективните ПУО е трудна задача, ако не се вземат предвид изброените характеристики, чрез които се гарантира, че се подобрява професионалната практика на учителите и се повишават резултатите на учениците.

 

Използвани източници:

  1. Professional Learning Community, 2014
  2. Professional Learning Communities
  3. Watson, C., Effective professional learning communities? The possibilities for teachers  as agents of change in schools. 2014

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали