Моделът 1:1 – бъдещето на образованието в настоящето

Развитието на уменията на XXI век е една от най-често засяганите теми, когато става въпрос за иновативни образователни модели. Моделът 1:1 (едно към едно – устройство за всеки ученик) се съсредоточава именно върху развиването на тези умения.

1:1 е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител разполагат с лично електронно устройство за учене (лаптоп), което замества учебниците и значителна част от учебните помагала. Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа за осъществяване на учебния процес.

По подобен модел са създадени иновативни училища по света – в САЩ, Нидерландия, Финландия, Швеция и други страни. Стотици общини в тези държави вече са направили модела стандарт за образователните си организации. Тези образователни системи традиционно държат челните места в класациите за дигитални умения и дигитализиране на публичния сектор, а учениците им демонстрират най-добрите резултати в областта на функционалната грамотност.

Подобни инициативи са основа за създаване на нова динамика на ученето и преподаването, преосмисляне на това какво би могло да бъде училището и изграждане на по-автентична и творческа среда за обучение на младите хора в XXI век.

При модела, ученици и преподаватели работят съвместно по всяко време и от всяко място и най-важното – учениците създават продукти чрез ученето си. Обучението е проектно базирано, като в края на всяка задача учениците трябва да развиват продукта си, уменията и познанията си в различни области и предмети. Променя се и ролята на преподавателите, които се превръщат в “ментори” и лидери на учениците и им помагат да се ориентират и да обработват функционално огромното количество информация, до което имат достъп. В модела 1:1 учениците не прекарват повече време пред екрана; прекараното време се използва по много по-смислен и интригуващ начин. За сметка на това учениците четат много повече, създават повече текстове и използват в този процес много различни инструменти.

Работейки по този начин, обучаеми и обучаващи развиват критично мислене, работа в екип, комуникационни умения, дигитални умения, креативност и много други. Темата за медийната грамотност също е ключова при успешното реализиране на модела 1:1 (устройство за всеки ученик), тъй като, благодарение на устройствата, учениците имат цялата информация “на върха на пръстите си” и е от изключително значение да умеят да отсяват фактите и да проверяват достоверността на източниците си.

Така, работейки по модела, учениците се подготвят за реални ситуации в живота след завършване на средното си образование и влизат много по-подготвени в “света на големите”. Поне що се отнася до някои от уменията, които ще им позволят да преследват бъдещата си реализация.

В България от една паралелка в едно училище през 2018 г., към 2021 г. паралелките, работещи по модела, са вече 75 в 37 училища в цялата страна, като през 2022 г. се очаква броят на паралелките да се удвои.*

Развиването на модела 1:1 в българските училища има огромна и изследвана добавена стойност за училищния екип, защото се създава “училищна лаборатория” за дигитални компетентности и иновации, където проектно базираното обучение е стандарт. Това подпомага цялостната трансформация на училищната организация, дори и да не е възможно всички паралелки да учат по модела към днешна дата.

Център за творческо обучение разработи сайта learning1to1.bg, където може да се намери повече информация за модела, неговото разпространение, както и полезни ресурси за внедряването му и работата по него.
Сайтът е създаден с подкрепата на Фондация “Америка за България”.

* По данни на Център за творческо обучение.

Още полезни статии:

Дигитално образование и технологии

Математика с “Кан Академия”

Могат ли учениците да използват телефоните си, за да решават задачи по математика, и при това да го правят с огромно желание и старание? Да,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали