5 начина, чрез които училището да приобщи родителите

Висок процент от успешните училища имат добре изградена комуникационна мрежа с родителите. Това е основен фактор за успеха и просперитета на учениците, които ги посещават.

Ключът към продуктивната и положителна комуникация родител-училище е тя да обхваща всички заинтересовани страни – родители, учители, администратори, външни лектори, треньори, ръководители на клубове, педагогически съветници, ресурсни учители и други, които работят в училището. Всички тези страни е необходимо да работят за и в името на успеха на своите ученици.

Има различни подходи и стратегии, които подсилват това общуване. Ние ще ви дадем няколко основни, които е хубаво да се въвеждат още в началото на учебната година:

  • Единен инструмент за онлайн преподаване 

В последните години на всички образователни институции им се наложи да започнат да преподават онлайн. Разработиха се множество платформи с разнообразни инструменти към тях. В самото начало на учебната година родителите трябва да бъдат информирани коя платформа се използва. Ако е необходимо, е хубаво да се проведе кратък курс или да се направи наръчник за това как се работи с платформата.

  • Опознаване на училищната общност

Това, което родителите знаят за училището, е преди всичко как изглежда външно сградата и кои са класният ръководител и учителят, който е с децата им в занималнята. В училището обаче работят и още доста различни специалисти. Положително влияе на родителите, ако им се предостави възможност да се запознаят и с другия персонал, който влиза в часовете, посреща или изпраща техните деца. Това би могло да се случи чрез кратка брошура с имената и снимките на персонала, който най-често взаимодейства с учениците и техните семейства. Друг вариант е всеки специалист от персонала да се представи за кратко на родителите по време на първата родителска среща за учебната година.

  • Равностоен партньор 

Родителите са хората, които поверяват своите деца на училището. При предстоящо обновяване на сградата или важно събитие е добре да се даде възможност на родителите да изкажат своето мнение и идеи относно тези дейности. Положително за двете страни се оказва и организирането на събития, фокусирани върху семейството като например седмица на семейните ценности. В нея може да идват на посещение родители, които заедно с децата да представят как организират даден празник в дома си. Чрез тези срещи учителите ще имат възможност да опознаят по-добре не само учениците си, но и техните близки.

  • Управление на уебсайта

Важна част от комуникацията в едно училище е поддръжката на неговия уебсайт. Поддържайте го с актуална информация за събитията и дейностите, които предстоят в училището. Поместете в него и всяка една бланка, която би могла да е от полза на родителите, за да могат да я разпечатат и попълнят предварително при необходимост. Хубаво е да има поместен и списък на работещите в училището учители с информация за тях, както и кога имат приемни дни с консултации за родителите.

  • Ден на отворените врати

Някои училища организират ден, в който родителите имат възможност да се разходят в сградата на училището и да се запознаят учителите. Изберете подходяща дата и организирайте такъв ден. По този начин училището ще даде възможност на родителите да се докоснат до ежедневието на децата си. Така се скъсява дистанцията между родител-учител-училище.

Успешната комуникация е ключ за успех не само в семейството, но и в училището. Колкото повече сътрудничество има между училището и родителите, толкова по-успешно ще работят заедно в името на учениците. Важното е да се търсят и намират начини, с които да се дава възможност на всяка една от страните да бъде равностоен партньор във взаимоотношенията.

Работейки в синхрон и поддържайки ефективна комуникация, родителите и училището ще спомогнат много за успеха на учениците.

Допълнителни ресурси

Ако искате да научите повече за ролята на родителите в учебния процес, можете да почерпите конкретни идеи и вдъхновение от следните статии по темата:

Какво искат родителите от училището

Кои са 5те характеристики на добрата комуникация с родители?

Наръчник за ефективна комуникация с родителите

 

Източници: School Webmasters, The Advocate, Edutopia

Още полезни статии:

Работа с родители

7 съвета към учителите при работа с родителите

След приключване на учебните часове работата на учителите не приключва. Покрай попълване на дневниците, проверката на домашни, подготовката на уроци е необходимо да отделят и

Игрови подход и игровизация

Интерактивно обучение в детската градина

“Всеки, който е започнал да прилага интегрирано, проектно базирано обучение, никога не се е върнал към традиционната фронтална урочна форма. Представеното педагогическо взаимодействие изгражда учители

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали