Тържествени обещания

Малчугани, които пристъпват училищния праг за първи път, с лекота проявяват отговорност и изпълняват училищните си задължения с усмивка. Родители, които нямат търпение да участват във всяка училищна инициатива, са част от училищния живот на децата си и подкрепят училищния екип. Възможно ли е? Да, възможно е и сигурно се питате как. Това се случва, когато и учениците, и родителите, спазват тържествените обещания, дадени пред класния ръководител на първия учебен ден. 

Визитка на практиката

Име: Тържествени обещания

За кого е подходяща: всички класове

Продължителност: споделя се с учениците и родителите в началото на учебната година и при нужда се припомня

Необходими материали/умения: умение да поднесете по забавен, интересен и вдъхновяващ начин очакванията и целите си с децата и родителите

Информация за учителя: Петя Петрова-Павлова е учител в СУ “Христо Ботев”, гр. Козлодуй. Тя е класен ръководител на 1. клас. За нея е много важно учителите и родителите на децата да са в непрекъсната комуникация и да успеят да изградят взаимно доверие и уважение. Тя споделя, че в основата на доброто развитие на децата е взаимодействието между учителите и семействата. Петя смята, че и двете страни заедно – родителите и учителите – са възпитатели на ценности, които могат да дадат летящ старт в живота на децата.

В следващите редове ще разберете какво е направила г-жа Павлова, за да създаде топла и уважителна атмосфера между родителите, учителите и децата.

Цели:

  • повишава се ангажираността и интереса на родителите към активностите в училище;
  • създават се подкрепящи и уважителни връзки между учител-родител-ученик;
  • учениците развиват самосъзнание и разбират защо е важно да се държат по определен начин в различни ситуации.

Описание на практиката:

Още в началото на учебната година Петя решава по хумористичен и вдъхновяващ начин да приветства учениците си и родителите им в класната стая и в училищния живот.

Тя измисля “клетви” – тържествени обещания, написани в рима, които представя на децата и техните родители. Тържествените обещания са изградени около очакванията на учителката към родителите и целите, които си е поставила за поведение на учениците. Използвайки кратки римувани стихове, които съдържат интересни за децата животни, предмети и дейности, тя успява да ги впечатли и да ги накара да запомнят какви обещания са приели да изпълнят.

В хода на учебната година, когато учителката припомня правилата на класа, децата сами се сещат за “клетвата”, която са положили. Два-три пъти в седмицата учениците гордо и щастливо произнасят тържеството обещание, дадено в началото на учебната година, и се стараят да го спазват. Те вече разбират, че това обещание е специално за тях и се чувстват истински отговорни за изпълнението му.

Петя неуморно търси сътрудничество с родителите и им предлага различни идеи за занимания, в които те да се включат с децата си. При едно такова споделяне в групата на родителите в социална мрежа, родителите шеговито се подсещат за своето тържествено обещание.

И наистина стават все по-активни в училищния живот. Само в рамките на изминалите два месеца те са се включили в няколко различни значими инициативи, сред които:

– облагородяване на градинката в училищния двор, за която се грижат първокласниците (засаждат растения, изработват и боядисват фигури от стари автомобилни гуми);

– подаряване на книжки на децата по случай Деня на народните будители;

– изработване заедно с децата у дома на животни от есенни плодове и зеленчуци. Скоро предстои и изработване на коледната украса за класната стая, отново с тяхно участие.

За да допусне максимално родителите в класната стая, Петя определя дни, в които през първата част на деня децата и семействата им творят заедно, а през втората част на деня имат правото на присъстват на открит урок, за да видят как преподава, какво учат децата, как се държат в час…

Защо да опитате тази практика:

  • тя спомага за приобщаването на родителите в училищния живот;
  • засилва връзката както между родител-дете, така и между родител-учител-дете;
  • води до по-голяма ангажираност и разбиране на задълженията, които децата имат в училище и в класната стая.

Практиката е селектирани в инициативата „Добрите практики на фокус 2023“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 28 – 29 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, включете се в инициативата “Добрите пракитки на фокус” и разкажете за нея!

 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали