Prepodavame.bg

Как учениците от село Гьоврен създадоха екипно къща в час по математика

Къща в час по математика

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Фатме Урук от ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен, област Смолян.

Често учениците се затрудняват да прилагат знанията си по математика в реалния живот. Г-жа Урук е намерила начин как да се справи с този проблем. В нейните часове учениците усвояват в дълбочина изучавания материал, като решават реални математически казуси. И всичкото това докато упражняват едно от ключовите умения на 21 векумението за работа в екип.

ОУ “Пейо Крачолов Яворов” в с. Гьоврен е част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен насочи своите усилия към развиване на умение за работа в екип.

Ако сме събудили любопитството ви, прочетете по-надолу как учениците от село Гьоврен конструираха екипно макет на къща!

Проект “Моят дом” – реална математика и работа в екип

Основните цели на дейността са:

 • Приложение на знания и умения от областта на математиката в реален проект;
 • Развиване на умението за работа в екип (организация на дейността, управление на времето, рефлексия);
 • Развиване на финансова грамотност – изчисляване на финансов капитал.

Г-жа Урук разделя класа на 3 екипа на случаен принцип – децата теглят билетче с число (от 1 до 3). След това всеки екип получава следната задача:

Примерна инструкция:

Всеки екип трябва да проектира къща с геометрични фигури и тела и да изчисли приблизителния капитал, който е нужно да се инвестира в построяването на къщата. Задачата е екипна: всеки екип трябва да изработи план за действие и да разпредели отговорностите помежду си. Помислете:

 • Кои членове на екипа ви ще проектират къщата (ще проучат и изберат геометричните фигури и тела, които ще вложат в проекта); 
 • Кой ще моделира/изработи проекта; 
 • Кой ще проучи стойността на необходимия капитал, който трябва да бъде вложен, за да се реализира проектът; 
 • Кой ще представи проекта пред класа; 
 • Кой ще организира процеса на работа (ще наблюдава за сътрудничеството между различните отговорници; ще следи за спазването на времето)

Г-жа Урук разказва:

Учениците работят, проучват и разпределят ролите и задачите си в екипа. В рамките на определено време в часа те коментират и обсъждат разрешаването на поставения проблем. Така се научават да сътрудничат помежду си. Избран от екипа ученик представя пред целия клас резултатите от свършената работа. Индивидуално или за цялата група учителят заедно с останалите екипи дават оценка по шестобалната система. Разбира се, критериите за оценка са предварително обсъдени и поставени.

Какви са предимствата на тази практика?

Проект “Моят дом” е сред онези дейности, които развиват многообразие от знания и умения у учениците.

Чрез практиката децата директно прилагат знанията си по математика в реална среда. Освен това г-жа Урук допълнително е обогатила дейността, като е включила елементи от развиването на финансова грамотност у учениците (изчисляване на необходимия капитал). По този начин тя подготвя класа за реалистични житейски ситуации.

Не на последно място практиката развива умението за работа в екип, от което децата ще се нуждаят не само по време на цялото си образование, а и в живота си като възрастни.

Чрез поставянето на оценка от класа по предварително зададени критерии, г-жа Урук дава възможност на децата да развиват своето критично и аналитично мислене. Също така учениците се учат да дават и получават обратна връзка и да рефлектират върху своето представяне и върху работата си в екип.

За какво да внимаваме?

 • Дейността изисква повече време и комплексни знания – затова може да се проведе вместо урок за преговор или да се зададе като проект за домашна работа на учениците;
 • Учениците могат да се затруднят с даването на идеи как да изработят макета – нужно е учителят да подпомага работата на екипите;
 • Учениците могат да се затруднят с разпределението на ролите в екипа и на база на това да възникнат конфликти – това е част от нормалния процес на усвояване на умение за работа в екип. Учителят може да използва възникналите конфликти като отправна точка за обсъждане на смисъла на работата в екип и правенето на компромиси.

Предизвикайте себе си!

Ние от prepodavame.bg смятаме, че описаната практика е приложима в часовете по математика за всички възрастови групи, в часовете по предприемачество, както и в групите за ЦОУД в начален и прогимназиален етап. Дейността може да бъде част от проектно-базирано обучение.

Изпробвайте проект “Моя дом” с вашите ученици! Не забравяйте да ни споделите какво се е случило в коментарите под статията!

Научете още конкретни практики за развиване на умение за работа в екип:

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по английски език?

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по литература?

Как протече Съединението в една класна стая в село Гьоврен?

Как в село Венец използват ЦОУД, за да подготвят учениците за живота?

Японска поезия в час по БЕЛ в град Кубрат

Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Какво научих от съотборниците си?

Какво научих от съотборниците си?

При представяне на резултатите и своя принос, всеки член на групата трябва да може да каже какво ново и значимо е научил от съотборниците си

Дневник на моята работа

Дневник на моята работа

За постигане на целта всеки член защитава своята роля/принос в екипната работа е подходяща стратегията „Дневник на моята работа“, в който учениците описват работата си

Световно кафене

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Номинация с мотивация от съученици
Работа в екип

Номинация с мотивация от съученици

Стратегията за изпълнение на роли на ротационен принцип се надгражда от следващата стратегия „Номинация с мотивация“. След като учениците са се запознали и преминали през

Представяне по модел
Работа в екип

Представяне по модел/матрица

За да се насърчи свободното и уверено говорене от учениците при представяне на резултатите учителят дава модел/матрица, по която да структурират речта си. При въвеждането

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини