Как учениците от село Гьоврен създадоха екипно къща в час по математика

Къща в час по математика

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Фатме Урук от ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен, област Смолян.

Често учениците се затрудняват да прилагат знанията си по математика в реалния живот. Г-жа Урук е намерила начин как да се справи с този проблем. В нейните часове учениците усвояват в дълбочина изучавания материал, като решават реални математически казуси. И всичкото това докато упражняват едно от ключовите умения на 21 векумението за работа в екип.

ОУ “Пейо Крачолов Яворов” в с. Гьоврен е част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен насочи своите усилия към развиване на умение за работа в екип.

Ако сме събудили любопитството ви, прочетете по-надолу как учениците от село Гьоврен конструираха екипно макет на къща!

Проект “Моят дом” – реална математика и работа в екип

Основните цели на дейността са:

 • Приложение на знания и умения от областта на математиката в реален проект;
 • Развиване на умението за работа в екип (организация на дейността, управление на времето, рефлексия);
 • Развиване на финансова грамотност – изчисляване на финансов капитал.

Г-жа Урук разделя класа на 3 екипа на случаен принцип – децата теглят билетче с число (от 1 до 3). След това всеки екип получава следната задача:

Примерна инструкция:

Всеки екип трябва да проектира къща с геометрични фигури и тела и да изчисли приблизителния капитал, който е нужно да се инвестира в построяването на къщата. Задачата е екипна: всеки екип трябва да изработи план за действие и да разпредели отговорностите помежду си. Помислете:

 • Кои членове на екипа ви ще проектират къщата (ще проучат и изберат геометричните фигури и тела, които ще вложат в проекта); 
 • Кой ще моделира/изработи проекта; 
 • Кой ще проучи стойността на необходимия капитал, който трябва да бъде вложен, за да се реализира проектът; 
 • Кой ще представи проекта пред класа; 
 • Кой ще организира процеса на работа (ще наблюдава за сътрудничеството между различните отговорници; ще следи за спазването на времето)

Г-жа Урук разказва:

Учениците работят, проучват и разпределят ролите и задачите си в екипа. В рамките на определено време в часа те коментират и обсъждат разрешаването на поставения проблем. Така се научават да сътрудничат помежду си. Избран от екипа ученик представя пред целия клас резултатите от свършената работа. Индивидуално или за цялата група учителят заедно с останалите екипи дават оценка по шестобалната система. Разбира се, критериите за оценка са предварително обсъдени и поставени.

Какви са предимствата на тази практика?

Проект “Моят дом” е сред онези дейности, които развиват многообразие от знания и умения у учениците.

Чрез практиката децата директно прилагат знанията си по математика в реална среда. Освен това г-жа Урук допълнително е обогатила дейността, като е включила елементи от развиването на финансова грамотност у учениците (изчисляване на необходимия капитал). По този начин тя подготвя класа за реалистични житейски ситуации.

Не на последно място практиката развива умението за работа в екип, от което децата ще се нуждаят не само по време на цялото си образование, а и в живота си като възрастни.

Чрез поставянето на оценка от класа по предварително зададени критерии, г-жа Урук дава възможност на децата да развиват своето критично и аналитично мислене. Също така учениците се учат да дават и получават обратна връзка и да рефлектират върху своето представяне и върху работата си в екип.

За какво да внимаваме?

 • Дейността изисква повече време и комплексни знания – затова може да се проведе вместо урок за преговор или да се зададе като проект за домашна работа на учениците;
 • Учениците могат да се затруднят с даването на идеи как да изработят макета – нужно е учителят да подпомага работата на екипите;
 • Учениците могат да се затруднят с разпределението на ролите в екипа и на база на това да възникнат конфликти – това е част от нормалния процес на усвояване на умение за работа в екип. Учителят може да използва възникналите конфликти като отправна точка за обсъждане на смисъла на работата в екип и правенето на компромиси.

Предизвикайте себе си!

Ние от prepodavame.bg смятаме, че описаната практика е приложима в часовете по математика за всички възрастови групи, в часовете по предприемачество, както и в групите за ЦОУД в начален и прогимназиален етап. Дейността може да бъде част от проектно-базирано обучение.

Изпробвайте проект “Моя дом” с вашите ученици! Не забравяйте да ни споделите какво се е случило в коментарите под статията!

Научете още конкретни практики за развиване на умение за работа в екип:

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по английски език?

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по литература?

Как протече Съединението в една класна стая в село Гьоврен?

Как в село Венец използват ЦОУД, за да подготвят учениците за живота?

Японска поезия в час по БЕЛ в град Кубрат

Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали