Обратна връзка чрез бележки

Boy writing on white board

Учителят наблюдава работата на учениците по време на час. Когато забележи, че някой от тях се справя добре, му дава бележка с поощрителен текст. Ако забележи, че някой се затруднява, му дава бележка с кратка насока.

Възможност за надграждане на тази стратегия

Ако учениците пазят бележките с насоки от учителя, може да отбелязват със свой знак върху тях (напр. усмивка, „разбрах“, „научих“), когато са интегрирали обратната връзка от учителя или вече са овладели начина на решаване на задачата, за която са получили насока от учителя. Всяка следваща бележка, която получава такъв знак за интегрирана обратна връзка, е свидетелство за преодоляна трудност от ученика.

Резултат: Учениците получават ОВ в реално време и могат веднага да я интегрират.

Предимства на стратегията

  • Ефективен начин за даване на лична обратна връзка по време на час, без това да наруши процеса на работа на останалите ученици;
  • Учениците имат възможност сами да отбелязват и следят напредъка си.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

е подходяща само за много кратки насоки към учениците.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Поема от името на литературен герой

След като се запознаят с откъс от изучавано произведение учениците създават поема в първо лице от името на избран герой.   Осъзнатост: Учениците използват литературни

Социално-емоционално учене

Миграция на хората

Учениците участват в ролева игра, която симулира миграционните процеси . Социална осъзнатост: Учениците разбират основните идеи на миграцията. Управление на взаимоотношенията: Учениците осъзнават  нуждите на

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Специална оферта през септември

Активирай индивидуален учителски абонамент за 12 или 24 месеца

с 30% намаление с код prepodavame30.

  • 00дена
  • 00часа
  • 00минути