Обратна връзка чрез бележки

Boy writing on white board

Учителят наблюдава работата на учениците по време на час. Когато забележи, че някой от тях се справя добре, му дава бележка с поощрителен текст. Ако забележи, че някой се затруднява, му дава бележка с кратка насока.

Възможност за надграждане на тази стратегия

Ако учениците пазят бележките с насоки от учителя, може да отбелязват със свой знак върху тях (напр. усмивка, „разбрах“, „научих“), когато са интегрирали обратната връзка от учителя или вече са овладели начина на решаване на задачата, за която са получили насока от учителя. Всяка следваща бележка, която получава такъв знак за интегрирана обратна връзка, е свидетелство за преодоляна трудност от ученика.

Резултат: Учениците получават ОВ в реално време и могат веднага да я интегрират.

Предимства на стратегията

  • Ефективен начин за даване на лична обратна връзка по време на час, без това да наруши процеса на работа на останалите ученици;
  • Учениците имат възможност сами да отбелязват и следят напредъка си.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

е подходяща само за много кратки насоки към учениците.

Още полезни статии:

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали