fbpx
Умение за личностно развитие

Символи за обратна връзка

Символи за обратна връзка

Символите могат да се ползват за работа в клас; домашна работа и/или тестове. Учителят предварително запознава учениците със символите или заедно измислят собствена система. Учениците използват символите, за да демонстрират разбиране, възможни въпроси или важни моменти в своята работа. Символите могат да се използват по време на четене, писмени или тестови задачи. Например * за грешно употребена дума, + за вярно решена задача, ==> за редактиране на словореда и т.н. След това учениците на базата на символите сами редактират работата си.

Примерни категории

Съгласен съм; не съм съгласен; интересно; чудя се; това е трудно; това е лесно; не съм много сигурен; сигурен съм; имам нужда от помощ.

Резултат: Учениците рефлектират върху работата си в реално време. Дават постоянна обратна връзка на учителя, което помага да се адаптира подходът, целите, цялостният учебен план.

Предимства на стратегията

  • Дава възможност на ученици и учител да подържат постоянен канал за комуникация;
  • На базата на информацията от символите учителят може да адаптира самата задача, да планира консултация с конкретни ученици, да адаптира учебния си план;
  • Писмените данни могат да се ползват при даването на обратна връзка;
  • Символите позволяват на учениците да са критични към своята работа и непрестанно да анализират процеса на учене;
  • Стратегията е вид рефлексия, вървяща паралелно с изпълнението на дадена задача/домашно/тест.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • символите трябва да са достатъчно прости и ясни за всички;
  • използването на символи може да доведе до разфокусиране и/или объркване на учениците по време на изпълнението на задачата;
  • полезно би било стратегията да се ползва като вид проверка на работата, след като задачата/теста/домашното е приключена;
  • изисква от учителя допълнителна работа по обработката на данните и прилагането на конкретни стъпки на базат на тези данни.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.