fbpx
Работа в екип Добри практики

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по литература?

Работа в екип в училище

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-н Невен Устов, директор на Основно училище “Пейо Крачолов Яворов” в с. Гьоврен, община Девин.

Умението за работа в екип има широко приложение в живота ни. То е ключово за ефективността ни не само на работното място, но и в личните взаимоотношения. Но това умение се изгражда много по-рано от постъпването ни на работа – още в детската градина и училище.

Затова учителите, които искат да дадат най-добрия старт на своите ученици, упорито развиват умението за работа в екип в класните си стаи.

Г-н Невен Устов, директор на Основно училище “Пейо Крачолов Яворов” в с. Гьоврен, община Девин, ни разказва как часът по литература дава възможност учениците да работят върху умението си за работа в екип успоредно със задълбочаването в учебния материал.

ОУ “Пейо Крачолов Яворов” в с. Гьоврен е част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на ОУ “Пейо Крачолов Яворов” в с. Гьоврен насочи усилията си към развиване на умение за работа в екип.

“Оратори в час” или как да помогнем на учениците да работят по-добре в екип?

В тази практика г-н Устов разделя учениците на няколко групи с помощта на цитати от текста, който изучават в момента. Всички ученици, които са получили един и същ цитат, попадат в един екип.

Задачата на всяка група е да интерпретира основния мотив от цитата. След това групата трябва да представи своя цитат и интерпретацията си. За да изпълнят задачата обаче учениците трябва да разпределят отговорностите помежду си. Обикновено е нужно единодушно да изберат:

 • Член на екипа, който да води записки;
 • Отговорници, които да направят необходимото проучване във връзка с интерпретацията на цитата или да съберат и обобщят идеите на екипа;
 • Говорител на екипа, който да представи интерпретацията пред класа.

Последният етап на задачата включва рефлексия върху екипната работа. По време на рефлексията учителят може да попита учениците:

 • Как се чувствате в края на задачата?
 • Как протече екипната работа?
 • Кое беше лесно за вас?
 • Кое ви затрудни?
 • Какво бихте направили по друг начин при следваща екипна работа?

Примерна инструкция:

Всеки от вас ще изтегли различен цитат от текста на “Стани, стани юнак балкански”. Вашата задача е да откриете останалите ученици, които имат същия цитат. Това ще бъде вашият екип. Разполагате с 1 минута да сформирате екипа си.

Следващата ви задача е да обсъдите и интерпретирате основния мотив на вашия цитат. За целта трябва да разпределите ролите в екипа си. Изберете:

 • Кой ще води записки?
 • Кой ще събере и обобщи идеите и разсъжденията на екипа върху цитата?
 • Кой ще представи интерпретацията ви пред класа?

Разполагате с 15 мин. за работа. След това ще направим кратка рефлексия върху работата ви. 

Как тази практика развива умението за работа в екип?

Учениците могат да попаднат в група с всеки свой съученик. Така им се налага да работят с хора с различни характери и различни нива на умения и знания. Също както се случва и в реалния живот. Подобно на реалните ситуации на работното място, екипът трябва да разпредели сам задачите и ролите си. Всеки спор и конфликт водят до неуспех за цялата група.

Така тази практика покрива основните посоки, в които се работи за развитие на умението за работа в екип:

 • Организация на процеса;
 • Ефективна работа и управление на времето;
 • Представяне и защита;
 • Рефлексия.

Какви са предимствата на тази практика за развитие на умението за работа в екип?

Според г-н Устов по този начин учениците развиват отговорност към собствения принос в групата. А успоредно с упражняването на умението за работа в екип, учениците работят върху учебния материал и по-конкретно “Възпроизвеждане и интерпретация на художествен текст”.

“Тази практика е ефективен начин учениците да се запознаят с ново литературно произведение. За ограничено време се постигат поставените цели. Когато работят в екип, учениците насърчават по-неуверените сред тях. Така се създава дух на сътрудничество. Също така се стимулира творческата активност. Учениците се представят в нова светлина.”

За какво да внимаваме?

 • Практиката отнема повече време;
 • Може да се сформират небалансирани по големина групи;
 • Ако дейността протича в билингвистична среда, е възможно част от учениците да срещнат затруднения с разбирането на текста. Затова учителят може да разпредели предварително учениците, така че децата, които срещат трудности в разбирането, да бъдат равномерно разпределени в екипите. Може да се включи допълнителна роля в екипа – ученик, който разяснява смисъла и съдържанието на текста.

Предизвикайте себе си!

Ние от prepodavame.bg ви предизвикаваме да изпробвате тази практика за развиване на умението за работа в екип във вашата класна стая. Вярваме, че може да я адаптирате към предмета, по който преподавате и според възрастта на вашите ученици. Споделете ни как сте я приложили!


Ако искаш да чуеш за още практики и да участваш в 1 от 5 безплатни работилници, можеш да се регистрираш за онлайн конференицята!

 

Конференция


Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

 

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.