Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по литература?

Работа в екип в училище

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-н Невен Устов, директор на Основно училище “Пейо Крачолов Яворов” в с. Гьоврен, община Девин.

Умението за работа в екип има широко приложение в живота ни. То е ключово за ефективността ни не само на работното място, но и в личните взаимоотношения. Но това умение се изгражда много по-рано от постъпването ни на работа – още в детската градина и училище.

Затова учителите, които искат да дадат най-добрия старт на своите ученици, упорито развиват умението за работа в екип в класните си стаи.

Г-н Невен Устов, директор на Основно училище “Пейо Крачолов Яворов” в с. Гьоврен, община Девин, ни разказва как часът по литература дава възможност учениците да работят върху умението си за работа в екип успоредно със задълбочаването в учебния материал.

ОУ “Пейо Крачолов Яворов” в с. Гьоврен е част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на ОУ “Пейо Крачолов Яворов” в с. Гьоврен насочи усилията си към развиване на умение за работа в екип.

“Оратори в час” или как да помогнем на учениците да работят по-добре в екип?

В тази практика г-н Устов разделя учениците на няколко групи с помощта на цитати от текста, който изучават в момента. Всички ученици, които са получили един и същ цитат, попадат в един екип.

Задачата на всяка група е да интерпретира основния мотив от цитата. След това групата трябва да представи своя цитат и интерпретацията си. За да изпълнят задачата обаче учениците трябва да разпределят отговорностите помежду си. Обикновено е нужно единодушно да изберат:

 • Член на екипа, който да води записки;
 • Отговорници, които да направят необходимото проучване във връзка с интерпретацията на цитата или да съберат и обобщят идеите на екипа;
 • Говорител на екипа, който да представи интерпретацията пред класа.

Последният етап на задачата включва рефлексия върху екипната работа. По време на рефлексията учителят може да попита учениците:

 • Как се чувствате в края на задачата?
 • Как протече екипната работа?
 • Кое беше лесно за вас?
 • Кое ви затрудни?
 • Какво бихте направили по друг начин при следваща екипна работа?

Примерна инструкция:

Всеки от вас ще изтегли различен цитат от текста на “Стани, стани юнак балкански”. Вашата задача е да откриете останалите ученици, които имат същия цитат. Това ще бъде вашият екип. Разполагате с 1 минута да сформирате екипа си.

Следващата ви задача е да обсъдите и интерпретирате основния мотив на вашия цитат. За целта трябва да разпределите ролите в екипа си. Изберете:

 • Кой ще води записки?
 • Кой ще събере и обобщи идеите и разсъжденията на екипа върху цитата?
 • Кой ще представи интерпретацията ви пред класа?

Разполагате с 15 мин. за работа. След това ще направим кратка рефлексия върху работата ви. 

Как тази практика развива умението за работа в екип?

Учениците могат да попаднат в група с всеки свой съученик. Така им се налага да работят с хора с различни характери и различни нива на умения и знания. Също както се случва и в реалния живот. Подобно на реалните ситуации на работното място, екипът трябва да разпредели сам задачите и ролите си. Всеки спор и конфликт водят до неуспех за цялата група.

Така тази практика покрива основните посоки, в които се работи за развитие на умението за работа в екип:

 • Организация на процеса;
 • Ефективна работа и управление на времето;
 • Представяне и защита;
 • Рефлексия.

Какви са предимствата на тази практика за развитие на умението за работа в екип?

Според г-н Устов по този начин учениците развиват отговорност към собствения принос в групата. А успоредно с упражняването на умението за работа в екип, учениците работят върху учебния материал и по-конкретно “Възпроизвеждане и интерпретация на художествен текст”.

“Тази практика е ефективен начин учениците да се запознаят с ново литературно произведение. За ограничено време се постигат поставените цели. Когато работят в екип, учениците насърчават по-неуверените сред тях. Така се създава дух на сътрудничество. Също така се стимулира творческата активност. Учениците се представят в нова светлина.”

За какво да внимаваме?

 • Практиката отнема повече време;
 • Може да се сформират небалансирани по големина групи;
 • Ако дейността протича в билингвистична среда, е възможно част от учениците да срещнат затруднения с разбирането на текста. Затова учителят може да разпредели предварително учениците, така че децата, които срещат трудности в разбирането, да бъдат равномерно разпределени в екипите. Може да се включи допълнителна роля в екипа – ученик, който разяснява смисъла и съдържанието на текста.

Предизвикайте себе си!

Ние от prepodavame.bg ви предизвикаваме да изпробвате тази практика за развиване на умението за работа в екип във вашата класна стая. Вярваме, че може да я адаптирате към предмета, по който преподавате и според възрастта на вашите ученици. Споделете ни как сте я приложили!


Ако искаш да чуеш за още практики и да участваш в 1 от 5 безплатни работилници, можеш да се регистрираш за онлайн конференицята!

 

Конференция


Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

 

Още полезни статии:

Умения за учене

Ученическа тетрадка с граматични правила

Сигурно и във вашата класна стая се е случвало учениците да недоволстват, че трябва да преговорят твърде много информация преди изпитване, а разполагат с малко

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали