Тайните на съвместното преподаване

Преподаването в класове с много ученици е предизвикателство, особено когато 50% от тях са билингви. Безспорно всеки учител, който е работил в такава среда, си е задавал въпроси като: 

 • Успявам ли да достигна до всеки ученик? 
 • Как да диференцирам успешно? 
 • Как да ангажирам всички ученици? 
 • Защо учениците ми не спазват правилата?
 • Как да направя часовете още по-интересни и мотивиращи? 

Екипът на ОУ “Васил Левски” в град Разград е намерил решение на част от тези предизвикателства – съвместно преподаване, а резултатите вече са видими. Ръководството на училището комуникира ясно очакванията си към учителите и поставя целите си заедно с тях, а учителите от своя страна имат поле за творчество, експерименти и иновации. 

В тази статия ще открите ценни съвети как да преподавате съвместно със своите колеги, а ако заемате ръководна позиция – за какво да помислите преди да въведете тази практика на училищно ниво. В допълнение ще ви предложим две идеи за интегрирани уроци от ОУ “Васил Левски” – гр. Разград, в които взимат участие по четирима учители “накуп”.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА 

Име на практиката: Съвместно преподаване

Цели:

 • да подкрепи преподаването в предизвикателна среда;
 • да провокира креативност и новаторство в педагогическия екип;
 • да отговори на нуждите на всяко дете.

Подходяща е за: начален етап, прогимназиален етап, Гимназиален етап

Прилага се:  регулярно, през цялата учебна година 

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Практиката може да се разгледа през две призми – от страна на учителите, които имат желание да опитат съвместно преподаване със свои колеги, и от страна на ръководството на училище, в което ще се интегрира или подобрява процесът по съвместно преподаване. 

Снимка 1. Анжелина Черникова и Пламена Димитрова – STEM урок “Вкусна математика” с 2 “г“ клас

Тайните на съвместното преподаване

Практиката през погледа на учителите

Още от първия си учебен ден в ОУ “Васил Левски” учениците в начален етап имат по двама учители в класната стая. За да са успешни учебните часове, преподавателите се придържат към следния алгоритъм за работа от три основни момента – преди, по време и след урока:

По време на подготовката за часовете

Учителите планират целите, темите и обсъждат желаните резултати. Те разпределят отговорностите си – да потърсят учебни ресурси, да създадат материали (ако е необходимо), както и да подготвят план за хода на всеки урок и да разпределят ролите си в него. 

По време на урока

Преподавателите работят заедно през целия ден. Всеки от двамата учители вече знае каква е ролята му, докато колегата му преподава своята част от материала или води съответната дейност.

Роли в съвместното преподаване: 

 • Учител, който задава първа задача;
 • Учител, който задава втора задача;
 • Учител, който въвежда новото знание;
 • Учител, който провежда оценяване;
 • Учител, който провежда рефлексията.

След учебния ден

Преподавателите се събират, за да обсъдят проведените уроци, успехите и зоните за подобрение. Това е и времето, в което адаптират целите си за класа – да добавят още уроци по дадена тема, ако срещат неразбиране в детските очи, или да увеличат скоростта, ако учениците се справят бързо и добре.

Ръководството на ОУ “Васил Левски” е заложило задължително съвместно преподаване във всички класове в начален етап. Но преподавателите са толкова вдъхновени от резултатите, които постигат, че в училището често се наблюдава “доброволно” коопериране между учители по повече от два учебни предмета.

Снимка 2. Елка Иванова и Добромир Стрезов – учители на 3 “б” клас – интерактивен урок по изобразително изкуство с диференцирано преподаване в класна стая с различен академичен напредък

Тайните на съвместното преподаване

Нека да разгледаме две реализирани идеи за интересни интердисциплинарни уроци.

4 клас: български език, изобразително изкуство, програмиране и математика

В часовете по български език учениците имат задача да пишат авторски приказки. Това им помага да изучават богатството на езика ни, граматическите правила и норми, докато прилагат творческо мислене и креативност.  

Заедно с учителя по изобразително изкуство учениците създават комикси, които илюстрират тези истории. Специфичното условие е героите да са създадени са изцяло с помощта на  геометрични фигури. 

Комикс-героите от геометрични фигури имат важна роля в часовете по математика, където децата измерват основни характеристики на фигурите. Така на учениците например се налага да пресмятат каква е площта на триъгълната забрадка на Кума Лиса. 

От часовете по програмиране децата си тръгват с дигитални версии на своите комикси.

Снимка 3. Илиян Чолев . учител по религия и Петя Петрова – начален учител, класен на 3 “а” клас в мултидисциплинарен урок “За Апостола – в пъзели и ребуси”.

Тайните на съвместното преподаване

3 клас: английски език, религия, български език

В часовете по български език учениците четат текстове за Васил Левски, а след това, по време на часа по английски език, трябва да решават кръстословица на чуждия език с думи, свързани с Апостола на свободата. Учителят по религия също се включва, като провежда урок за любимото песнопение на Левски.

Практиката през погледа на ръководството 

Едно от основните задължения на ръководството на всяко училище, което иска да интегрира съвместно преподаване, е да уточни финансовото заплащане на учителите – заплатата на втория преподавател се поема изцяло от училището, не от държавата. 

След като се “уредят сметките”, е време за целеполагане. Обсъжда се в кои класове ще се прилага съвместно преподаване, колко често, как ще се подготвят учителите, какви са очакванията към всеки от тях. Стела Ковачева, психолог в училището, споделя: “Стремим се повече учители да работят заедно и през определен период от време всеки да създава такива интегрирани уроци”. Според нея ръководството на училището успява да провокира учителите да експериментират и да работят по иновативни начини, а това ги мотивира да се развиват като професионалисти.

Снимка 4. Учене чрез преживяване “Рецепта за доброто“ интерактивен урок на Маргита Славова за разпознаване и изразяване на чувствата по училищната програма за изграждане на включваща среда, в рамките на програмата на “Заедно в час” – “Училища за пример”. В класната стая на трети “а” клас са двама учители Маргита Славова и Петя Петрова;

Тайните на съвместното преподаване

Ако обмисляте такъв подход в училището, което ръководите, е добре да преминете през следните три стъпки: 

 • Изработка на алгоритъм на вътрешноучилищно ниво –  изяснете всички цели, стъпки и очаквани резултати от провеждането на интегрирани уроци;
 • Осигуряване на време и пространство за учителите да планират възможностите и дейностите, в които могат да си партнират;
 • Поставяне на цел, която да е едновременно реалистична и предизвикателна.

Опитът на екипа в ОУ “Васил Левски” показва, че децата и учителите от начален етап постигат високи резултати при съвместното преподаване, затова в класните стаи на “малките” всеки ден влизат по двама учители. Към преподавателите в горните класове е зададено очакването да проведат минимум 4 интегрирани урока в рамките на една учебна година. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Освен че се радват на приятни преживявания в клас, децата постигат и реални успехи. Така учениците са на осмо място в страната по резултати на Национално външно оценяване за учебната 2021/2022. Г-жа Ковачева определя този факт като голямо постижение: “Особено за нашия регион и училище. Половината от нашите ученици са билингви – имаме ученици от ромски и турски произход, деца, които не знаят български език, защото са живели в чужбина. И тези деца станаха осми в страната – това е постижение! И показва, че има ползва от съвместното преподаване”.

Съвместното преподаване подкрепя работата в класните стаи, в които учениците са с различни знания и умения, има деца билингви или проблеми с дисциплината. Двама преподаватели в по-голяма степен осигуряват внимание и подкрепа за всяко дете и гаранция, че то ще бъде ангажирано с учебния процес. “Само ако има двама учители може да се постигне истински диференцирана класна стая, в която учениците работят на различни нива. Така и този, който има много знания, и този, който няма никакви, ще получат задачи, които да са им полезни. Защото само за един учител това е много работа, невъзможно е”, категорична е г-жа Ковачева.

Ползите за учителите също са много. Благорение на работата в екип те намират друг тип предизвикателство в ежедневието си, което вече не се свежда до традиционното преподаване. Стела Ковачева допълва: “Те сами виждат разликата в резултатите на децата – много по-високи са след интегрирани уроци, сравнено с традиционни подход”, а това е много мотивиращо.

Усилията, които полагат учителите в ОУ “Васил Левски”, са високи оценени от учениците и родителите. Анкетно проучване сред децата показва 90% удовлетвореност от този тип обучение, а резултатите сред родителите са подобни. “Учениците само като чуят, че ще има проект, и са супер щастливи. Защото ясно правят разликата между двата типа уроци”, разказва психологът на училището.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Сред основните затруднения за въвеждане на тази добра практика в училищата е финансирането на съвместното преподаване. Тъй като липсва конкретна наредба, всяко училище трябва да реши този проблем самостоятелно. За да се предприеме тази крачка, е необходимо да се чуят всички гледни точки, да се калкулира рискът и да се планира внимателно всяка крачка към въвеждането на съвместното преподаване. 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус”, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

Тайните на съвместното преподаванеНина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали