fbpx

Таг - български език

Езикова подкрепа за деца билингви

Какво представлява езиковата подкрепа и как да я окажете на вашите ученици

По всички учебни предмети очакваме от учениците да описват, да обясняват, да дискутират, да аргументират и да анализират учебния материал, за да могат активно и...

Български език в час по математика, четивна грамотност

Може ли да се преподава български език в час по математика? Урок за множества в 6. клас

Математиката е наистина универсална! Символите й са еднакви и разпознаваеми във всяка една държава, на този език си комуникират множество научни дисциплини, а...