Етикет: български език

Социалните медии са навсякъде и са важна част от ежедневието на учениците – за общуване, за обмен на информация или

“Еднообразието е скучно. Успехът на учениците зависи изцяло от мотивацията на учителя – ако той иска да учи нови неща

“Според вас нещата в света едностранни ли са? Докато гледаме в един предмет, ние само една страна ли виждаме?” С

Преподаването в класове с много ученици е предизвикателство, особено когато 50% от тях са билингви. Безспорно всеки учител, който е

“Почти всички наши ученици са от ромски произход, от бедни необразовани семейства, чиито майчин език не е български. Децата не

По всички учебни предмети очакваме от учениците да описват, да обясняват, да дискутират, да аргументират и да анализират учебния материал,

Математиката е наистина универсална! Символите й са еднакви и разпознаваеми във всяка една държава, на този език си комуникират множество

Представете си, че се премествате в държава, чийто език не говорите. Веднага започвате ускорен езиков курс, абонирате се за всевъзможни

Въпреки че България далеч не е многонационална държава, у нас живеят, трудят се и създават семействата си хора от различен