Как да посетим виртуално Париж с учениците под мотото “Науката разбирам, щом експериментирам”

“Еднообразието е скучно. Успехът на учениците зависи изцяло от мотивацията на учителя – ако той иска да учи нови неща и да се развива, учениците ще последват този пример!”  Така започва разговорът ми с Кремена Георгиева, старши начален учител в Основно училище “Петко Рачов Славейков”, град Варна.

Вдъхновена от своите четвъртокласници – “Смели пътешественици”, от технологиите и безкрайните възможности, които предлагат те, се появява и идеята за интердисциплинарния урок “Науката разбирам, щом експериментирам”. Това е урок, който обединява математика, български език, човекът и природата, технологии и предприемачество и компютърно моделиране.

Нека да видим как от една класна стая учениците могат да планират пътуване до Париж, да летят със самолет, да посетят Лувъра и да изпълняват различни мисии!

ВИЗИТКА:

Име на практиката: Науката разбирам, щом експериментирам

Подходяща е за: всеки образователен етап

Прилага се: в 4. клас с 28 ученици

Необходими материали за реализацията на урока: интерактивна дъска, Chromebook или друго електронно устройство, очила за виртуална реалност

Необходими материали за творческите задачи:

 • Екип Пабло Пикасо: купа, вода, маркери, лъжици, листове
 • Екип Леонардо да Винчи: дървени шишчета, балони, картон, пластмасови капачки, сламки, тиксо

Цели:

 • да се интегрират технологиите в образователния процес;
 • да се повиши мотивацията за учене;
 • да се повиши ангажираността в час;
 • да се стимулира любопитство в учениците;
 • да се развие научна грамотност и креативност;
 • да се развият дигиталните умения и тези за работа в екип.

Снимка 1. Екип от ученици работи върху своите задачи

Как да посетим виртуално Париж с учениците под мотото “Науката разбирам, щом експериментирам”

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Интердисциплинарният урок “Науката разбирам, щом експериментирам” се провежда като открит урок в рамките на 2 учебни часа, които са наситени с дейности и незабравими емоции. Ще разгледаме последователно предварителната подготовка на учителя и учениците и реализацията на урока.

Предварителна подготовка

Планиране на урока от учителя

Най-времеемката задача е да се изчисти до най-малките детайли голямата картина, да се формулира идеята за урока, да се предвиди през какви дейности ще преведем учениците, с каква цел ще направим това, какво предметно знание ще усвоят те по този начин. 

След като всичко това е налице, следват детайлите. Самата г-жа Георгиева споделя: “Когато идеята е налице, всичко нататък е лесно”. Детайлите в случая са да се изберат платформи за работа. За този урок това са: 

 • Wordwall
 • Padlet
 • Genial.ly
 • Jamboard
 • Google doc
 • Google Sites
 • Youtube

Планирането на визията за интердисциплинарния открит урок с всички детайли, необходими материали, образователни платформи и задачи за учениците отнема около 3 седмици. 

Предварителна задача за учениците

Единствената предварителна задача за учениците е да създадат сайт “Забавна наука”. Задачата е поставена две седмици преди открития урок.

Всеки екип се състои от двама ученици, които трябва да пишат и да публикуват информация на сайта за един вдъхновяващ учен.

Отборна задача за учениците:

 1. Отговорете на въпросите:
  • Какво е откритието на този учен?
  • С какво са той/тя е допринесъл/ла за човечеството?
 2. Открийте подходящи изображения – снимки, скици, картини.
 3. Публикувайте всичко на сайта в рубрика “Великите учени”.

Индивидуална задача за учениците:

 1. Открийте любопитен факт за света (без ограничение в тематиката).
 2. Публикувайте го на сайта в рубрика “Любопитни факти”.

Учениците създават заедно сайта на класа. Той съдържа три рубрики – “Великите учени”, “Любопитни факти” и “Експерименти”. Последният раздел е развиващата се част. За разлика от първите две категории, последната има за цел да стимулира учениците да се връщат към сайта отново и отново, и да споделя в него своите научни експерименти. Но как да експериментират вкъщи тези четвъртокласници?

Снимка 2. Учен от Медицински университет във Варна демонстрира експеримент в класната стая 

Как да посетим виртуално Париж с учениците под мотото “Науката разбирам, щом експериментирам”

Гост в класната стая – доктор от Медицинския университет във Варна

За щастие на Кремена Георгиева, майката на едно дете от класа – Катя Пейчева от катедра „Химия” към МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, се включва в подготовката и мотивирането на учениците. Тя демонстрира пред тях химичен експеримент „слонска паста”, който се оказва изключително впечатляващ за децата.

 Благодарение на експеримента и разговора със своя гост, учениците разбират, че наука може да се създава както в лабораторията, така и извън нея. “Вдъхновени от великите учени, техните открития и опита на гл. ас. Катя Пейчева, през часа учениците се превъплътиха в експериментатори, които се впуснаха в търсене на наука”, споделя учителката.

Ако вие не разполагате с подобен ролеви модел, винаги можете да поканите учител по химия, родител на дете, зает по някакъв начин с науката, или да потърсите сред вашия кръг от познати. Използването на ролеви модели в клас е мощен инструмент за вдъхновяване на ученици, така че потърсете добре!

Ход на урока

Първата дейност от открития урок е презентация от страна на учениците. Тук те презентират своята екипна домашна работа – сайта „Забавна наука”.

Започва и същинската част. Във втория етап от урока има задачи, в които децата трябва да работят в екип. За да ги групира, Кремена Георгиева използва дигитална платформа “Колело на късмета”, която определя групите на случаен принцип.

Снимка 3. Групирането на Пътешествениците става чрез дигитално колело на късмета

Как да посетим виртуално Париж с учениците под мотото “Науката разбирам, щом експериментирам”

След като се завърти колелото 28 пъти, колкото са и учениците, екипите са готови, а имената им са на вдъхновяващи личности, тематично обвързани.

 • Леонардо да Винчи – изобретатели
 • Исак Нютон – математици
 • Джон Атанасов – ИТ специалисти
 • Пабло Пикасо – художници

Снимка 4. С помощта на очила за виртуална реалност четвъртокласниците посещават Лувъра

Как да посетим виртуално Париж с учениците под мотото “Науката разбирам, щом експериментирам”

Задачите за екипите са разпределени в три мисии.

Първата мисия е „Откриватели в музея” и включва няколко задачи:

 1. Да се открие описание на картина. За да решат тази задача, учениците се впускат в играта “Открий описанието” в платформата Genia.ly.
 2. Да се посети виртуалната галерия и да се намери картината, за която се отнася описанието. Втора игра “Виртуална галерия”, този път в Padlet.
 3. Да се „отиде” до Париж със самолет, за да се посети музеят, в който е изложена картината. Виртуалният самолет излита от Wordwall.net.
 4. Виртуално да се посети Лувърът, да се разгледа част от експонатите в него и да се определи каква форма има стъклената постройка, която се намира в центъра. 
 5. Всеки екип да пресъздаде фигурата в Лувъра с помощта на пластелин и шишчета.

Втората мисия „Забавна наука” предлага на всеки отбор различни задачи. 

 • Задачата на отбор “Леонардо да Винчи – изобретатели” е да конструира автомобили с въздушно задвижване.
 • Отбор “Исак Нютон – математици” трябва да изчисли колко лева ще са необходими на класа за тридневна екскурзия до Париж. Задължителните дестинации са Лувъра и Дисниленд. Те трябва да извлекат данни от Jamboard и да нанесат изчисленията си в Google Doc.
 • Задачата на “Джон Атанасов – ИТ специалисти” е да създаде Scratch проект „През лабиринта до Мона Лиза”.
 • “Пабло Пикасо – художници” създава рисунки, които „плуват” във вода. Те използват специални силиконови маркери, благодарение на които рисунката се “отлепя” и плава върху водна повърхност. Учениците трябва да използват малки листчета, за да прехвърлят на тях картините си и да украсят с тях своя макет на Лувъра.

Снимка 5. Отбор Пабло Пикасо в действие

Как да посетим виртуално Париж с учениците под мотото “Науката разбирам, щом експериментирам”

Третата мисия „Усмивки” провокира учениците да изпеят предварително подготвената песен „Ще пътувам по света”.

Наградата за класа е поход по екопътека в природен парк „Златни пясъци”, където да продължат да експериментират и в реалния свят.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Ползите от “Науката разбирам, щом експериментирам” са много. От една страна планирането и провеждането на толкова мащабен урок, с толкова различни платформи и изненади за учениците, е предизвикателство, което, освен че носи удовлетворение накрая, развива много умения в преподавателя – дигитални компетентности, организационни умения и планиране са малка част от тях. 

Отделно, демонстрирайки такъв урок пред широка публика, ние показваме, че “технологиите са наш приятел, не бива да бягаме от тях, а да използваме този мощен инструмент”, както споделя самата Кремена Георгиева.

Всеки ученик е вдъхновен и щастлив, когато учи, докато играе. Важно е обаче игрите да бъдат смислени, последователни и обвързани с предметното знания. Този интердисциплинарен урок покрива и надгражда държавните образователни стандарти по няколко предмета – математика, четене, музика, изобразително изкуство, човек и природа, компютърно моделиране, технологии и предприемачество, докато развива немалко умения – креативност, работа в екип, презентиране, научна грамотност, четивна грамотност, математическа грамотност и дигитални компетентности. 

Снимка 6. Учениците използват дигитални устройства по време на целия урок

Как да посетим виртуално Париж с учениците под мотото “Науката разбирам, щом експериментирам”

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ? 

“Тъй като урокът съдържа много компоненти, предимно в дигитална среда, учителите, които решат да го приложат, е добре да знаят, че ще бъдат изцяло зависими от електричеството и интернет. Добре е да подготвят някакъв резервен план”  препоръчва г-жа Георгиева.

Образователните платформи, които са застъпени в урока, са безплатни и могат да се ползват без абонамент. Преди началото на урока е добре да проверите дали всичко е на място, подготвено е и работи.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Как да посетим виртуално Париж с учениците под мотото “Науката разбирам, щом експериментирам”

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Автор на статията

Как да посетим виртуално Париж с учениците под мотото “Науката разбирам, щом експериментирам”Нина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали